Zondag a.s. ‘Muren’

De muren van Jericho vallen zomaar om.
Vroeger vond ik dit een heel spannend verhaal, maar nu ben ik er verlegen mee!

Toen ik klein was zag ik vooral de stad Jericho met dikke muren en zware poorten. Zijn die eenmaal dicht dan komt er niemand meer in. Onneembaar is de stad voor het leger van Israël.
Maar dat hoeft helemaal niets te doen, want de Heer blaast die muren eenvoudig voor hen omver. En dan is de stad zonder slag of stoot van hen.
Een mooi verhaal, apart en indrukwekkend. De Heer is de sterker dan de sterkste muur. Wie op Hem vertrouwt springt a.h.w. met Hem over muren die mensen bouwen.

Tegenwoordig ben ik verlegen met dit verhaal. Want het heeft een uiterst scherpe rand. Want ondanks dat de stad hen in de schoot geworpen wordt, deelt Israël wel degelijk klappen uit: vrouwen, kinderen, ouden van dagen ze moeten er allemaal aan geloven. Aan welke kant van het recht staat onze God eigenlijk? We kennen in onze wereldsamenleving een aantal afschuwelijke voorbeelden van volkermoord. Roept onze God hier nu tot genocide op? Wat kan deze geschiedenis nu voor ons betekenen?

Lees de preek nog eens of beluister die. De presentatie is hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Luisteren!’ Zondag 15-9

“Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden,
maar ook doen wat God van je vraagt.”

(Jakobus 1:22, Bijbel in Gewone Taal)

‘Natuurlijk!’, denk je misschien, ‘dat spreekt nog al vanzelf!’
Ik verwacht eigenlijk dat we er in onze gemeente allemaal wel zo tegen aankijken.
En toch, geloven we dit of denken we dat we dit geloven? Dat is een vraag die ik jullie en mezelf deze dag nadrukkelijk willen stellen. Je kunt immers vanzelfsprekend iets aannemen totdat je er over na gaat denken” ‘denk ik dit echt?’ of ‘doe ik dit echt?’
Echt luisteren vraagt namenlijk geduld en ruimte. Echt luisteren is dan ook heel verrassend. Komt het daar ook van? Komende zondag wil ik jullie daar een verhaal over vertellen. Ik ben benieuwd of jullie het herkennen.
Nu alvast een aantal vragen om vóór zondag over na te denken. Ik hoorde ze onlangs in een andere kerkdienst en ze passen prima bij ons thema ‘luisteren’.

  1. Denk eens terug aan een moment in ons ‘kerk-zijn’ waarop je het gevoel kreeg: ‘zo moet de kerk zijn!’ Vertel het ons ook eens!
  2. Wat denk je, hoe zouden we meer van die momenten kunnen krijgen?
  3. Stel je voor dat we als gemeente helemaal opnieuw zouden beginnen. Wat zou jij dan als eerste gaan doen?

Over deze vragen zullen we zondag ook verder met elkaar doorpraten. Dat doen we in het licht wat we ieder persoonlijk van God geleerd hebben. Immers, als het goed is, spreekt Hij volop mee in wat wij graag willen. Het luisteren naar elkaar is dus eigenlijk hetzelfde als ‘samen luisteren naar God.’

Tot slot dan deze vraag: kun je in één woord weergeven hoe je het komende jaar wilt bijdragen aan ons gemeenteleven?

Hier is de hele preek te lezen en de presentatie te zien. Een geluidsopname is hier te beluisteren.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 8-9 ‘Reuzen’

Deze zondag lezen we over ‘reuzen’ (Num.13).
De meeste Israëlieten zijn er bang voor. Zo bang dat ze alles vergeten wat hen door God beloofd is en geen stap meer in de richting van het hun beloofde land willen zetten. En dat na een hele tijd door de woestijn gereisd te hebben.
Dat is wel wonderlijk, ze moeten het niet alleen doen met een vage belofte, juist nu kunnen met hun eigen ogen zien hoe goed en vruchtbaar het hun beloofde land is. Precies zoals het hen door de Here gezegd was. Dus de belofte was wel betrouwbaar. 
Maar zij gaan nog liever dwars door de woestijn naar het land Egypte terug, dan nog een stap verder te zetten. En dat terwijl ze het als slaven toch heel slecht gehad hadden in Egypte: ze moesten heel hard werken onder de slechts denkbare omstandigheden.

Zijn er in onze levens nu ook zulke reuzen die ons alles laten vergeten wat God ons beloofd heeft? Zodat we liever gaan voor wat we kennen dan nog iets van God te verwachten?

Zondag meer daarover in een korte meditatie voorafgaande op het avondmaal. Wees welkom!


 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wie ben je?

Voor de meesten van ons zal de vakantie wel voorbij zijn. 
Ik hoop oprecht dat je in die vakantie weer tot jezelf gekomen bent.
Dat er ruimte kwam, waarin je even van een afstandje naar jezelf en naar anderen kon kijken.

In de dienst van komende zondag zal de vraag ‘Wie ben je?’ centraal staan. Misschien heb je daar nu ook weer meer zicht op.
Als je de gelijkenis in Lucas 15,11-32 leest, wie begrijp je dan het beste? De jongste, de oudste of geen van tweeën. En, als je eerlijk bent, op wie líjk je het meest?

In onze tijd gaat het veel over wie je wil zijn. Op Facebook en Instagram kun je daar genoeg voorbeelden van vinden. Hoe kijk je tegen jezelf aan, wie zou je eigenlijk willen zijn? Wie ben je in je eigen ogen? Weet je eigenlijk hoe God tegen je aankijkt?

Met behulp van het verhaal dat we ‘de gelijkenis van de verloren zoon’ noemen, maar waar we beter een andere titel boven zouden kunnen zetten , proberen we een antwoord op deze vragen te geven. Want onze Heer Jezus vertelt ons met dit verhaal iets over onszelf. Reden om ons af te vragen wat dat dan is. Wees welkom zondag! 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 28 juli a.s.: Kies!

Dit kan je in de vakantie gemakkelijk overkomen.
Ineens moet je kiezen.
Maar wat moet je kiezen?
Zeker zonder kaart of mobiel bij de hand. Voor beide paden is immers iets te zeggen.

In de tekst voor zondagmorgen (Deut. 30,11-20) daagt de situatie je niet uit om te kiezen, maar de Here.
Kies voor het leven!
Tsjonge dat is heftig, hangt dat van de keus van het volk Israël af? Kunnen zij dat dan wel?
Zouden wij het kunnen?
Dat is een reële vraag voor mensen die nogal eens tegen hun beperkingen oplopen. Zijn we eigenlijk sterker dan we denken. Zondag meer. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

“Zegen!” – zondag 14-7

Zondag is de laatste zondag voor de grote vakantie!
Na alle musicals, BBQ’s, eindexamenfeesten en verdere slotactiviteiten is het daar nu ook wel tijd voor. Vakantie!
Het is natuurlijk fijn om nu even iets anders te doen. Maar het einde van het seizoen roept misschien ook wel andere gedachten in je op: ‘zal ik het wel fijn vinden op mijn nieuwe school’, ‘ga ik aan het werk of doe ik nog een opleiding?’, ‘kan ik dit werk blijven wel blijven doen?’ en ‘hoe zal het verder gaan met mijn gezondheid? In de vakantie is er ook meer ruimte voor dat soort gedachten.
‘God mag het weten!’, zeggen sommigen mensen dan.
Zij bedoelen: dat kan niemand je vertellen.
En wij, hoe beleven wij dat?

Hebben we iets aan Here als het om zulke dingen gaat?
Wijst Hij je een richting? Maar hoe kun je dan weten welke?
Waar rust Gods zegen op?
Vanaf deze zondag zien wel elkaar iets minder.
Maar eerst gaan we nog met elkaar ‘aan tafel’
en we gaan met Gods zegen uit elkaar.
Dat durf ik zomaar te zeggen.
Hoe ik daarbij kom?
Wees welkom, zondag!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 30 juni ‘Geloof!’

‘Nou dat zou ik best wel ook willen!’, zou je kunnen antwoorden op de oproep in het opschrift hierboven. Zo heb ik iemand nog wel eens horen zeggen. Maar dan kwam er ‘maar ik kan dat niet!’ achteraan.
Deze zondag doen Thomas van der Deijl en Amber Dijksterhuis belijdenis van hun geloof. Zo plegen we dat dan te zeggen in onze kringen.
Dat is iets moois en voor hen een positieve stap.
Maar kunnen zij nu iets wat anderen niet kunnen?
Ik denk het niet: geloven is geen vaardigheid die je aan kunt leren of een kwestie van smaak, om maar twee mogelijkheden te noemen
Maar wat is het dan?
Daarover kun je lezen in de brief aan de Hebreeën, en wel in het elfde hoofdstuk.
Daar wordt geloof getypeerd.

Ter ere van de belijdenis van Thomas en Amber hebben we het deze zondag over ‘geloof’. Wees welkom! (NB Deze zondag beginnen we een uurtje later vanwege de gasten die van ver komen).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen