‘Wijs werken’ – zondag 10-2

Deze zondag treden nieuwe kerkenraadsleden aan en ook een nieuwe pastoraal bezoeker. Dat betekent dat er ook een aantal afscheid nemen. Onze kerkdienst zal in dat teken staan a.s. zondag.
Want in onze beleving is dit meer dan gewoon een bestuurswisseling. We geloven dat God hier zelf achter zit. En dat geeft er direct ook een hele lading aan. Voor ons als gemeente, immers als de nieuwe mensen ons door God gestuurd zijn dan hebben we die toch wel dankbaar van Hem te ontvangen. Je wilt Hem toch niet ondankbaar zijn. Aan de andere kant kennen we die nieuwe mensen ook zo goed dat we het ook weer moeilijk vinden om ze in alle opzichten als ‘geschenk van God’ te zien. Het blijven toch ook onze medemensen met hun beperkingen.

Ja er zit een hele lading aan, ook voor de nieuwe kerkenraadsleden zelf die komende zondag aantreden. Ze hebben er misschien wel drie keer over nagedacht voordat ze ja zeiden. Het is al zo druk en je energie is ook maar beperkt. Tja, maar als God achter die vraag zit, zeg je ook niet zomaar ‘nee’. Daar moet je een wel heel goede reden voor hebben. Maar zul je het kunnen bij al de andere verplichtingen die je hebt?
En als het je teveel wordt, kun je bij tijden dan wel een stapje terug zetten? Als er werk is dat rechtstreeks met God verbonden is, dan is het dit werk wel. Maar kun je hierin wel rustig aandoen, als dat nodig is? Je kent de verhalen van ouders die hun gezin niet meer zien en van kerkenraadsleden die voortijdig afknappen. Kun je deze roeping volgen en nog een leven overhouden? Of mag je erop rekenen dat God je de kracht er wel voor geeft? Zondag meer…

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Blauwe maandag?’

Afgelopen maandag was het ‘blauwe maandag’, de meest depressieve dag van het jaar. Je eerste voornemens zijn alweer mislukt, het is nog steeds heel donker en de vakantie is nog zo ver weg. Dat voelt niet goed.
‘Blue Monday’ noemen ze het wereldwijd

Nou…?
Alsof daar alles van afhangt, van je vakantie
En toch…, ik had maandag een lastige dag. Op zoek naar een tekst voor de preek kon ik er geen vinden.

Dat is best een vraag: ‘wat zou de Heer nu willen voor deze gemeente?’
En die stel ik dan ook aan Hem. Daarop krijg je doorgaans niet een rechtstreeks antwoord, maar dat loopt meestal via mensen: een gesprek of een vraag.
Maar afgelopen maandag kwam ik er niet uit. Waar zijn de mensen (jullie!) nu mee bezig van maandag tot zaterdag? En wat heeft dat met de Heer te maken?

Ik kan jullie alles vertellen, maar alles is ook weer niks hè. Jullie hebben niks aan alles, jullie hebben alleen iets aan dat wat je nodig hebt. Maar wat moet ik jullie vertellen, wat hebben jullie nodig?

En zo kwam ik op deze tekst. Weer treft je het verhaal. 
We kennen het allemaal, maar hier ook direct de vraag: wat heeft dít nu met onze levens te maken?
Jezus als wonderlijke wijnleverancier op een grote bruiloft, en niet zo’n beetje wijn ook. Veel wijn, zeker 600 liter! Dat gaat toch niet samen met geloof?
En waarom zet Hij zich zó op de kaart, nu net met dit wonder? Later krijgt Hij er nog problemen mee. Dan noemen ze Hem een alcoholist en een bourgondiër (Mat. 11,19).

Wat  heeft dit met ons te maken? A.s. zondag bekijken we Joh. 2, 1-12 van dichterbij. Wees welkom.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Mild’ – jaarthema (5)

Zachtmoedigheid is één van de negen genoemde kanten van de ‘vrucht van de Geest’ uit Galaten 5. Zodra het over de vrucht gaat, gaat het óók over zachtmoedigheid. Staat deze trek bij ons ook zo bovenaan? Willen we die karaktertrek eigenlijk wel, of zijn we er maar wat verlegen mee? Immers, het lijkt niet bij een krachtig en overtuigend geloof te passen. Het doet wat meegaand aan. Heb je dan al niet snel een geloof dat met alle winden meewaait?
Hebben we er eigenlijk wel een goed beeld van wat hier bedoeld wordt? Een eigentijds woord is er eigenlijk niet voor. Ik heb gekozen voor ‘mild’ maar volgens mij dekt dat de lading niet helemaal.
De Heer Jezus noemt zichzelf een zachtmoedig mens, maar zou jij dat nu ook van Hem zeggen?
Luister naar de preek van zondag 20 januari 2019, lees die nog eens na en zie hier de bijbehorende presentatie.

Vragen voor de bespreking:
Hieronder kun je een handreiking voor bespreking op de wijkkring downloaden.

Geplaatst in Jaarthema 2018, Preken | Een reactie plaatsen

Wie?

Deze zondag vieren we met elkaar het Avondmaal. Alweer, want vlak voor Kerst hadden we het ook al met elkaar gevierd. Door omstandigheden vieren we het nu -anders dan we gewend zijn- twee keer vlak na elkaar. Maar dat brengt ons wel dichterbij de gewoonte van veel andere christenen als het gaat om de viering van het Avondmaal: veel christenen vieren dit immers in iedere samenkomst.
Wij hebben zo onze gewoonten, ook als het gaat om de toegang tot de Avondmaalstafel. Maar wanneer ben je nu eigenlijk welkom bij God? Wie nodigt en wie zijn er genodigd? Daar hebben we vast onze ideeën over. Maar het antwoord daarop zou wel eens minder voor de hand kunnen liggen dan wij soms denken! Dat was in het Israël aan het begin van onze jaartelling in ieder geval wel zo: zij die zich als ‘vanzelfsprekend genodigd’ beschouwden waren zo niet welkom en mensen die het niet verwacht hadden kregen wel een uitnodiging. Aan de hand van Lukas 3 en Titus 3 laten we daar kort onze gedachten over gaan. Wat denk je zelf eigenlijk? Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘En nu Maria…?’

De zwangerschap van Maria is in alle opzichten bijzonder. Vanaf het begin klinken er bijzondere boodschappen over haar ongeboren kind. De verwachting van haar kind raakt verknoopt met de verwachting van het koningshuis van David. Hij wordt zelfs in dezelfde plaats als de koning geboren. En zijn geboortedag wordt opnieuw meer dan bijzonder als herders uit de buurt komen vertellen dat zij van engelen uit de hemel een feestelijke boodschap over zijn geboorte hebben gehoord; ‘vrede op aarde’. De geboorte van haar kind blijkt zelfs van van wereldbelang.
En toch, heel veel verandert er niet in hun situatie. In de kraamtijd van hun kind kunnen ze nog steeds maar nauwelijks rondkomen. En naast verbazingwekkend goed nieuws, krijgt Maria ook verschrikkelijke voorspellingen te horen waar ze onmogelijk blij van kan worden.
Hoe gaat dit mooie kerstverhaal eigenlijk aflopen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘In verwachting’ 4e Advent

Het Kerstfeest komt dichterbij en wij thuis zijn zo tussen de andere drukte door het kerstdiner aan het voorbereiden: zorgvuldig gaan we op zoek naar de gerechten, bijpassende wijnen en een heerlijk dessert. Zo groeien we langzamerhand naar het diner toe.

Deze week las ik de geschiedenis van Simeon en Anna in Lucas 2. Hun ontmoeting met de pasgeboren Jezus was voor hen de vervulling van een langgekoesterde wens. En toen ik las hoe hun leven er tot die dag uitzag kwam ik diep onder de indruk. Ik vroeg me me af: ‘ben ik ook zoals zij in verwachting van de komst van de Heer Jezus?’ Leef ik daar naar toe, kan ik bijna niet wachten en bereid ik van mijn kant de ontmoeting met Hem net zo zorgvuldig voor als ons kerstdinér? De Heer Jezus zet steeds weer een stoel voor ons klaar. Wij ook voor Hem? Wees welkom a.s. zondag

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

2e Advent Zacharias’ geloof?

Voor de hoeveelste keer vier je dit jaar Kerst? Enkelen onder ons hebben het nu misschien wel negentig keer of meer gevierd! En, is het na al die keren vieren gewoonte geworden of wordt je geloof er iedere keer weer door versterkt?
Want je kunt natuurlijk heel vroom zijn en heel vroom doen en er toch niets meer van geloven. Of kan dat eigenlijk niet? Wat denken jullie?

Komende zondag gaat het op de tweede adventszondag over het geloof van Zacharias, een vrome priester uit Juda. Vromer was er eigenlijk niet denkbaar; trouwer aan de wet van God ook niet. En toch, kun je hem nog een gelovige noemen?

Als je vroom kunt zijn zonder te geloven, waardoor weten wij dan eigenlijk dat we écht geloven. Of hoeven we ons daar geen zorgen over te maken? Nou ja, wordt zondag vervolgd. Wees welkom.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen