‘Schitter!’, tweede lijdenszondag

‘Schitter!’
Deze titel roept in mij niet de prettigste gevoelens wakker.
Ik had liever iets anders geschreven, zoals ‘doe wat je kunt’ of zo.
Dat is toch meer dan genoeg!
Dat past ook beter bij me, want ik vind mezelf niet zo schitterend.
Immers ‘schitteren’ dat is voor mij niet op te brengen, ik zou niet weten hoe.
Daarbij mag je jezelf ook nog eens de vraag stellen of je wel wílt schitteren?
Als je zo nodig een christelijke ster wilt zijn, roep je dan in ons geseculariseerde land niet allerlei tegenkrachten op waar niemand blij van wordt?
Wat is nu verstandig?
Beter onopvallend goed doen toch?
Daar is iederéén blij mee!
Toch houd ik het op: ‘schitter!’.
Want dat is de boodschap.
Met zwakkere termen zou ik het bijbelgedeelte (Mat. 5, 13-16) onrecht doen.
Maar wat kun je met deze boodschap in de praktijk?

De preek is te beluisteren of te lezen. De begeleidende presentatie is ook online te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zoeken – Zondag 23 februari

Als je de weg kwijtraakt ga je op zoek. Maar als je op zoek gaat wil dat nog niet zeggen dat je iets vindt.
Soms ben je al zolang aan het zoeken dat je er wanhopig van wordt.
Je zou wel weer naar huis willen, als je tenminste wist hoe je er komen moest.
En dan…
Dan realiseer je je: ‘ik ben niet alleen aan het zoeken, ik ben zoek’.
Op zo’n moment hoop op hulp van iemand anders, hoop je dat iemand naar jou op zoek is.

De geschiedenis van deze zondagmorgen gaat over ‘zoeken, vinden en gevonden worden’.
Over de troostende gedachte dat er iemand is die je zoekt.
En dat er toch toekomst is, wanneer je zelf geen toekomst ziet.
En dat je niet alleen bent, terwijl je zelf denkt van wel.
Dat merkte Saul toen en dat is voor ons nog net zo.

Je kunt de preek hier lezen, hier beluisteren. De presentatie is hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 16-2 Geroepen? Ja! Gegaan…?

“Passie bracht ons hier!” Dat kan iedere christen zeggen.
Er is geen christen in de kerk zonder het lijden van Christus.
Sterker nog: er is geen kerk zonder het lijden van Christus.
Als we komende zondag avondmaal vieren denken we daaraan terug.
“Passie bracht ons hier!”

Samuël kon aan het einde van zijn leven ook zeggen:
“Passie bracht me hier!”
In zijn geval was het de passie van de God van Israël voor zijn volk.
Hij kon zijn volk maar niet opgeven; ook niet toen zijn volk Hem allang opgegeven had.
Hij begon gewoon weer opnieuw.

Hij riep Samuël en toen ging Samuël. Naar de tempel?
Nee, daar wás hij al. God riep hem verder dan dat.
En ons?
Deze zondag was het wijkzondag en vierden we ook het avondmaal. De meditatie is hier te lezen, en hier ook te beluisteren. De presentatie bij de preek is hier te bekijken

Praatplan
Hier is het praatplan bij de preek te vinden

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Tussen hemel en aarde – Paasproject 2020

Op 26 februari a.s. is het ‘Aswoensdag’, het traditionele begin van de veertigdagenperiode naar het Paasfeest toe. Als gemeente zullen we het Paasproject van ‘Bible Basics’ volgen: ‘Tussen hemel en aarde’. Vanuit de Bergrede (Mat. 5-7) laat de Heer Jezus hemels licht over ons aardse doen en laten schijnen. We volgen hem daarin, samen met de kinderen. Hier is meer te lezen over project.
Onze jongeren kunnen, samen met jongeren van andere kerken in Ermelo, op Witte Donderdag (9 april) mee naar Roermond waar dit jaar The Passion speelt.
Ook is er -inmiddels is het al traditie- dit jaar de mogelijkheid om weer mee te doen aan de ‘The Passionchallenge’. Nadere informatie volgt.
We zouden het mooi vinden om gedurende de hele veertigdagenperiode iedere dag een foto met een korte gedachte (een woord of een regeltje) van één van de gemeenteleden te publiceren via onze communicatiekanalen (website, Facebookpagina en Instagram). We volgen met die foto’s de weekthema’s van ons Paasproject. Zou je ook mee willen fotograferen? Laat het mij dan weten. In de kerk komt een inschrijflijst te liggen.

Vanaf week 11 gaan we van start met de wekelijkse Lectio Divina ontmoetingen in Harderwijk en Ermelo. Op woensdagavond in Harderwijk en op donderdagavond in Ermelo ontmoeten we elkaar tussen 19:00-20:00 uur voor een korte bijbelezing, een overdenking daarvan in stilte en het delen van onze gedachten daarover. We sluiten deze ontmoetingen af door wat we gevonden hebben in gebed te brengen.
In de lijdensweek sluiten wij deze reeks af met een gezamenlijke viering op woensdag 8 april in Ermelo.

In de hal komt een intekenlijst te liggen, zodat we weten hoe groot de belangstelling is. Het is ook mogelijk online in te tekenen.

Verder zullen we in die week vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag hebben.

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag 9-2 – ‘Volg je dromen’

Deze zondag was er voor de eerste keer in jaren weer een ‘Kerk en schooldienst’ in onze gemeente. We verwelkomen een deel van de kinderen (en hun ouders, meesters en juffen) van de Margrietschool in ons midden. Op school zijn de kinderen met dromen aan het werk geweest, zoals ik deze week ook heb kunnen zien op school. We hebben het over nachtdromen en dagdromen gehad. Over beiden gaat het in de Bijbel. Deze week ging het over de droom die God had met onze schepping; de dromen van Jozef over de toekomst en die van de Heer Jezus over het Koninkrijk. Zondag komen we opnieuw uit bij de droom die onze God voor ons heeft. Die droom heeft Hij nooit losgelaten. Als die droom wordt betekent dat een nieuw begin.`

Hier kun je de preek nog eens lezen, en hier kun je die beluisteren.
De presentatie bij de preek is hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 26-1 – Simson – Inspirerend!

Deze zondag hebben we afscheid van Joost & Solke genomen, als resp. diaken en ouderling.
Nadat ze ons vier jaar gediend hebben in hun taak in de gemeente, krijgen ze nu een rustperiode waar in ze nieuwe kracht kunnen opdoen.
Hans Konijnenbelt krijgt de zegen als nieuwe diaken in plaats van Joost. In deze dienst wordt hij officieel verbonden aan onze gemeente. Dat noemen we ‘bevestiging in het ambt’. Voor ouderling Mensinga Solke hebben we helaas nog geen vervanging gevonden.

In deze dienst gaan we terug naar Simson een ambtsdrager uit de periode van het Oude Verbond. Hij is als rechter van Israël een inspirerend voorbeeld voor Hans en en de anderen in de kerkenraad.

De preek is nog eens te beluisteren en te lezen, De presentatie is hier terug te vinden.

Geplaatst in Preken | 1 reactie

Zondag 19 januari a.s. ‘Gideon’

Zondag 19 januari begint de ‘Week van gebed’. Onze middagdienst vieren we samen met andere kerken in Ermelo in de Immanuelkerk, vanaf 17:00 uur. Dit is een interkerkelijke gebedsdienst als start van de week van gebed.

In de morgendienst komt de geschiedenis van Israël in de tijd van Gideon aan de orde (Rechters 6-8). Toen ik het gedeelte las viel mij de overeenkomst met onze tijd op, jullie ook? En ook de bijzondere manier waarop Gideon een antwoord van God probeert te krijgen. Mooi om daar aan het begin van de ‘Week van gebed’ bij stil te staan.

Wat heeft het verhaal van Gideon ons over onze tijd te zeggen? 
De preek in deze dienst is ook de voorbereiding op het gesprek op de wijkzondag. Hier staat een praatplan dat gebruikt kan worden om het gesprek richting te geven.
Hier kan de preek nog eens gelezen of beluisterd worden. De presentatie hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 12-1- 12 Uitnodiging! (Volg de ster 6)

Deze zondag is de dienst begeleid door het Muziekteam.
Centraal staat Mat. 2, 1-12. Het verhaal van de magiërs uit het Oosten. Ja, magiërs, dat staat er echt! Magiërs in de Bijbel, hoe kan dat nou? Normaal gesproken passen die twee niet bij elkaar.

Of is dat niet zo? Verwacht jij de Heer tegen te komen buiten de bijbel en buiten de kerk?
Sterker nog, denk je dat je studiegenoten/collega’s Hem zomaar tegen zouden kunnen komen. Zelfs als ze Hem nog helemaal niet kennen?

De belevenissen van de magiërs en de ster hebben ons daarover iets te zeggen. Oftewel Kerst heeft ons niet alleen tijdens de kerstdagen te vertellen, maar ons hele leven door. Op zondag en in de rest van de week.

Je kunt de preek nog eens nalezen en beluisteren. Ook de presentatie bij de preek staat online.


Geplaatst in Preken | 1 reactie

Gods handtekening – Oudjaarsdienst 2019

Wat is jouw indruk van het afgelopen jaar?
Hoe kleurt deze jouw verwachting van het komende jaar 2020?
Dit zal voor iedereen wel weer wat anders zijn. Het hangt er maar vanaf hoe je leven er nu voorstaat wat je voor de toekomst mag verwachten.
Of is daar eigenlijk helemaal niets over te zeggen en moeten we maar afwachten hoe het verder gaat met onze wereld. Het jaar 2019 heeft een aantal onrustbarende ontwikkelingen laten zien: wereldleiders die het recht naar hun hand zetten, een snel verergerende klimaatcrisis die steeds grotere gevolgen krijgt terwijl de internationale politiek bijna verlamd is en er maar niet in slaagt tot bindende afspraken te komen. De politieke onrust groeit, steeds meer mensen raken ontheemd.
Intussen staat de sterrenhemel -zoals al eeuwen- onaangedaan en onbewogen boven dit alles. De aarde haast zich naar zijn einde, maar het heelal zal nog wel even blijven. Of hebben de sterren een juist een heel andere boodschap voor ons? Als je Psalm 8 er op naslaat! Wees welkom a.s. dinsdag, we beginnen om 19:30 uur.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Volg de ster (4): Josia

Weet je wat God van je verwacht?
Koning Josia was een koning die veel ontzag voor de God van Israël had.
Dat was opvallend want zijn vader en grootvader hadden dat niet en -zo blijkt later- ook zijn kinderen en kleinkinderen niet. Josia is een uitzondering in dit gedeelte van de stamboom van de Heer Jezus. Hij is een uitzonderlijk vrome koning, zijn ster schittert eenzaam in een donkere tijd. Toch krijgt hij de schrik van zijn leven als hem duidelijk wordt dat hij nog niet half begrepen heeft wat de Heer van hem verwacht. Hoe is dat mogelijk? Zou ons dat ook kunnen gebeuren?
Lees hier de preek nog eens na of beluister hem hier.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen