Zondag 28 juli a.s.: Kies!

Dit kan je in de vakantie gemakkelijk overkomen.
Ineens moet je kiezen.
Maar wat moet je kiezen?
Zeker zonder kaart of mobiel bij de hand. Voor beide paden is immers iets te zeggen.

In de tekst voor zondagmorgen (Deut. 30,11-20) daagt de situatie je niet uit om te kiezen, maar de Here.
Kies voor het leven!
Tsjonge dat is heftig, hangt dat van de keus van het volk Israël af? Kunnen zij dat dan wel?
Zouden wij het kunnen?
Dat is een reële vraag voor mensen die nogal eens tegen hun beperkingen oplopen. Zijn we eigenlijk sterker dan we denken. Zondag meer. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

“Zegen!” – zondag 14-7

Zondag is de laatste zondag voor de grote vakantie!
Na alle musicals, BBQ’s, eindexamenfeesten en verdere slotactiviteiten is het daar nu ook wel tijd voor. Vakantie!
Het is natuurlijk fijn om nu even iets anders te doen. Maar het einde van het seizoen roept misschien ook wel andere gedachten in je op: ‘zal ik het wel fijn vinden op mijn nieuwe school’, ‘ga ik aan het werk of doe ik nog een opleiding?’, ‘kan ik dit werk blijven wel blijven doen?’ en ‘hoe zal het verder gaan met mijn gezondheid? In de vakantie is er ook meer ruimte voor dat soort gedachten.
‘God mag het weten!’, zeggen sommigen mensen dan.
Zij bedoelen: dat kan niemand je vertellen.
En wij, hoe beleven wij dat?

Hebben we iets aan Here als het om zulke dingen gaat?
Wijst Hij je een richting? Maar hoe kun je dan weten welke?
Waar rust Gods zegen op?
Vanaf deze zondag zien wel elkaar iets minder.
Maar eerst gaan we nog met elkaar ‘aan tafel’
en we gaan met Gods zegen uit elkaar.
Dat durf ik zomaar te zeggen.
Hoe ik daarbij kom?
Wees welkom, zondag!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 30 juni ‘Geloof!’

‘Nou dat zou ik best wel ook willen!’, zou je kunnen antwoorden op de oproep in het opschrift hierboven. Zo heb ik iemand nog wel eens horen zeggen. Maar dan kwam er ‘maar ik kan dat niet!’ achteraan.
Deze zondag doen Thomas van der Deijl en Amber Dijksterhuis belijdenis van hun geloof. Zo plegen we dat dan te zeggen in onze kringen.
Dat is iets moois en voor hen een positieve stap.
Maar kunnen zij nu iets wat anderen niet kunnen?
Ik denk het niet: geloven is geen vaardigheid die je aan kunt leren of een kwestie van smaak, om maar twee mogelijkheden te noemen
Maar wat is het dan?
Daarover kun je lezen in de brief aan de Hebreeën, en wel in het elfde hoofdstuk.
Daar wordt geloof getypeerd.

Ter ere van de belijdenis van Thomas en Amber hebben we het deze zondag over ‘geloof’. Wees welkom! (NB Deze zondag beginnen we een uurtje later vanwege de gasten die van ver komen).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitpakken op ‘de Banken’

Stel je eens voor dat je ergens in je huis onverwacht een cadeau tegenkomt.
Dat is toch een leuke verrassing.
Wat zou je ermee doen?
Je zou het toch uitpakken, want je wilt weten wat erin zit.

Dit weekend hebben we het over de cadeau’s die de Geest ons geeft.
We hebben er allemaal tenminste één gekregen.
Heb je die al uitgepakt?
Nee? Dan gaan we daar dit weekend mee beginnen!.

Wil je erbij zijn? Kom dan deze zondag naar kampeerterrein ‘De Banken’ in Zeewolde. Daar zitten we dit weekende. De kerkdienst in de tent begint er om 10.00 uur. Welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Voor de wind… Zondag 16 juni

Vroeger fietste ik altijd naar school. Vond ik leuker dan de bus.
Nog altijd fiets ik graag en veel. Eén factor is van groot belang: de wind.
Voor of tegen, het maakt een groot verschil.
Tegen de wind heeft iets van een uitdaging, maar kost je sloten energie en het duurt lang voordat je op je bestemming bent.
Vóór de wind is een genot. Je vliegt vooruit, het lijkt vanzelf te gaan en je bent er zo.

Voor of tegen, het is een wereld van verschil!

Op de zondag na Pinksteren denken we terug aan de eerste gemeente in Jeruzalem.
Vanaf dat de Geest gekomen was, hadden zij ‘de wind in de rug’. Die gemeente was een genot, zij bereikten iets met elkaar wat je tot die tijd niet voor mogelijk had gehouden en het leek wel vanzelf te gaan.
Tjonge, dat maakt een groot verschil: de komst van de Geest. Zij hadden als gemeente vanaf dat moment de wind in de rug.
Komende zondag keren we terug naar die tijd (Han. 2, 37-47) en vragen ons -de zondag na Pinksteren- af wat dit nu voor ons betekent. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Leven! Pinksteren 2019

Pinksteren is het ‘feest van de Geest’.
Indrukwekkend en feestelijk en tegelijk ongrijpbaar. Want Hij is onzichtbaar en voor ons ook nergens mee te vergelijken. Dat is het karakter van de Geest. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Joh. 3:8) zegt de Heer Jezus tegen een verbouwereerde Nicodemus. Veel onttrekt zich aan onze waarneming.
Pinksteren is het ‘feest van de Geest’. En dat maakt het een feest zonder beeld, want je ziet Hem niet. En toch merk je aan veel dat Hij er is, lezen we in Handelingen 2 als de Geest zijn intrek neemt in de eerste gemeente van de volgelingen van Jezus.

Zou dat ook zo onder ons kunnen gebeuren of neemt dit in onze tijd doorgaans een andere vorm aan? Wat mag je van de Geest verwachten?
In Psalm 104 krijgen we een verrassend beeld van het werk van de Geest aangereikt waarvan we de effecten allemaal wel kennen. Deze Pinksterdag een beeld van het leven met de Geest. Wees welkom! 10.00 uur koffie, 10.15 uur dienst, 11.30 uur op ’t Weitje.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Thema 9: ‘Hier bouwt…de Heer’

De afgelopen maanden is het in onze themadiensten over de vrucht van de Geest gegaan. Deze karaktertrekken staan niet op zichzelf, ze zijn voorwaarde voor ‘gemeente-zijn‘.
In de dienst van de komende zondag keren we terug naar de constructie van de gemeente.

Vorig jaar zijn we onze themaserie ‘Een levende gemeente’ begonnen met twee diensten over ‘gemeente-zijn’. De eerste stipte aan dat ‘Samen geloven’ helemaal niet zo in onze tijd past en bij nader inzien van nature ook niet zo bij ons zelf (1 Thess. 1). Dit vraagt van ons -en daar ging de tweede dienst over- dat we klein kunnen zijn, d.w.z. dat we ons kunnen ‘voegen’, zonder ons ego voorop te zetten. Anders zullen we nooit een gemeente kunnen zijn (Luk 9, 46 e.v.).
Om dat te kunnen hebben we de ‘vrucht van de Geest nodig’ (Gal. 5, 13-26), die worden zichtbaar in een aantal karaktertrekken waaronder: vertrouwen, mildheid, zelfbeheersing, vredelievendheid en geduld. Naast nog andere zijn die belangrijk om met anderen te kunnen samenleven. We hoeven die ons niet zelf eigen te maken, ze zijn een belofte die met de Geest meekomen. We moeten ze leren ontvangen en te gebruiken.

Zondag keren we weer terug naar de gemeente. We ontdekken dat we ons op een bouwterrein bevinden tussen de stenen en een gebouw in aanbouw. Er wordt hier een geestelijk huis gebouwd. De Heer is zowel opdrachtgever als architekt als hoofduitvoerder als belangrijk bouwmateriaal. Je kunt er over lezen in 1 Pet. 2, 4-10. Voor de geadresseerden van toen was dat een wonderlijke boodschap. De eerste christenen woonden nl. verspreid over groot gebied. Petrus roept ze op een eenheid te vormen, zoals het volk van God dat altijd al was. Ze worden opgeroepen met elkaar een nieuwe tempel te vormen waarin de Geest van God woont en waar offers worden gebracht die voor de Heer Jezus acceptabel zijn.

Het verschil met de eerdere tempels is dat zij die niet zelf hoeven te bouwen, maar dat ze opgeroepen worden zich samen met de anderen tot een tempel te laten bouwen. Een geestelijke tempel weliswaar maar toch heel tastbaar. En dat is geen onmogelijke opdracht omdat de Heer zelf de bouwmeester en ook het belangrijkste bouwmateriaal is. Immers hier bouwt de Heer!
Lees hier de preek nog eens of beluister die. De presentatie is hier te zien.

Download hier de gesprekshandleiding

Geplaatst in Jaarthema 2018, Preken | Een reactie plaatsen