Rooster Lijdenstijd week 5 & 6

18-3-2018

Zondag

Psalm 119, 9-16

19-3-2018

Maandag

Marcus 11

20-3-2018

Dinsdag

Marcus 12, 1-17

21-3-2018

Woensdag

Marcus 12, 18-44

22-3-2018

Donderdag

Marcus 13

23-3-2018

Vrijdag

Marcus 11, 1-11

24-3-2018

Zaterdag

Marcus 14,1 – 15,47

Week 6

Stille week

25-3-2018

Palmzondag

Psalm 118,1-2; 19-29

26-3-2018

Maandag

Marcus 14, 3-9

27-3-2018

Dinsdag

Marcus 14, 32-52

28-3-2018

Woensdag

Marcus 14, 53-65

29-3-2018

Witte Donderdag

Marcus 14, 12-26

30-3-2018

Goede Vrijdag

Marcus 15, 1-41

31-3-2018

Zaterdag

Marcus 15, 42-47

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

‘God in ons midden’ 7. Profetie?

1 Kor. 14, 26-33 Profetie (7e God in ons midden)In de gemeente van Christus houden we tegenwoordig weer meer rekening met persoonlijke boodschappen van God naast de Bijbel. In mijn ervaring is dat nogal een vanzelfsprekendheid geworden.

Alleen, ook in de kerk, onder christenen, kun je de vraag stellen: ‘Hoe weten we dat deze profetieën van de Heer komen?’ Een belangrijke vraag. Wat zou jullie antwoord daarop zijn?
Zondag 18 maart 2018 was dit het onderwerp in het kader van het jaarthema ‘God in ons midden’. De preek is nog te beluisteren, te lezen en de presentatie bij de preek is te bekijken.

Vragen voor de bespreking

  1. Heeft iemand van jullie van wel eens een profetie of een ingeving van God gehad? Als je wilt, vertel elkaar daar eens over.
  2. Hoe wist je dat deze boodschap van God kwam? Kun je uitleggen hoe je zoiets nagaat?
  3. Zoek eens een paar teksten over valse profeten op!
  4. Als je 1 Kor. 14 in je eigen woorden zou moeten terugvertellen, wat is dan de boodschap?
  5. Zouden we in onze diensten de mogelijkheid voor profeteren moeten geven?
  6. Hoe zouden we die profetieën dan concreet kunnen toetsen?
  7. Dit is voorlopig de laatste preek in het jaarthema ‘God in ons midden!’. Er zou nog een preek (preken) kunnen komen a.d.h.v. vragen die er van jullie kant zijn blijven liggen.
    Waar zou wat jullie betreft nog eens over gesproken moeten worden?
  8. Reacties? Graag!

 

 

 

Geplaatst in Jaarthema 2017, Preken | Een reactie plaatsen

Rooster Lijdenstijd – week 4

Week 4

11-3-2018

Zondag

Psalm 107, 1-3; 17-22

12-3-2018

Maandag

Marcus 9, 30-50

13-3-2018

Dinsdag

Marcus 10, 1-16

14-3-2018

Woensdag

Marcus 10, 17-31

15-3-2018

Donderdag

Marcus 10, 32-45

16-3-2018

Vrijdag

Marcus 10, 46-52

17-3-2018

Zaterdag

Johannes 12, 20-33

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Pasen in Berlijn

Vorige week zijn we een aantal dagen in Berlijn geweest. Het was er mooi maar erg koud. Donderdagmorgen begonnen we de dag met een temperatuur van -15 C. Zelfs als je in een hotel geslapen hebt is dat heel koud. Ik moest toen wel even denken aan de survivaljongeren van de NGK Ermelo die het die nacht vast maar weinig warmer gehad hebben en die buiten geslapen hebben. Ze hebben het allemaal gehaald begreep ik. Stoer hoor.

naamloos (1 van 1)Direct na aankomst in Berlijn gingen we langs de ruïne van de ‘Gedächtniskirche’. Ooit gebouwd ter meerdere eer en glorie van de Duitse keizers is het nu een herinnering aan de verwoesting door oorlogsgeweld geworden. In het kleine stukje van de oorspronkelijk kerk dat nog overeind staat zijn de overblijfselen van een mozaïk te zien. De keizers en hun familie staan er gekleed in galatenue op afgebeeld in een trotse rij voor een engel die hen in de hemel de avondmaalsbeker aanreikt. Niet alleen de al gestorven leden van de keizerlijke familie maar ook de bij de bouw nog levende leden van de familie staan in die rij. Bij keizer Wilhelm II, de opdrachtgever voor de bouw, was er toen zo te zien geen enkele twijfel over zijn plaats in de hemel, die moest wel vlak vooraan bij de Heer zijn. De Duitse gids die het ons liet zien vond dit ontzettend aanmatigend. Menselijke roem is vergankelijk, de kerk is nog geen 50 geworden. De ruïne van de kerk is inmiddels al 75.

naamloos (1 van 1)-2

De nieuwe kerk die er vlak naast gebouwd is, lijkt van buiten een lelijke koektrommel, maar is van binnen een serene ruimte waar je aandacht onmiddellijk naar Jezus Christus toegetrokken wordt, die zegenend naar de hemel gaat. Dat is een veel troostvollere gedachte die niet vergankelijk is, maar ons voor altijd hoop geeft: ‘Jezus onze Heer is als eerste uit de dood opgestaan. Voor wie dat geloven wil komen er betere tijden.’ Een boodschap die houvast geeft in een wereld vol trotse wereldleiders en warlords. Ook in het moderne Berlijn is er behoefte aan die boodschap: op de stoep voor de kerk zagen we het gedenkteken voor de aanslag die daar in 2016 op de Kerstmarkt plaats had met 12 doden en 48 gewonden als gevolg. Verwoesting en geweld bedreigen ons nog steeds, ook in het vrije westen van de wereld. Wij kunnen niet zonder Jezus onze hoop.

naamloos (1 van 1)-3

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag 11 maart a.s. Bidzondag

IMG_9642Volgens NGK-Ermelo traditie vieren wij onze biddag op de zondag. Komende zondag, wel te verstaan. Als jij God een vraag zou mogen stellen, wat zou je Hem dan willen vragen? Voor jezelf, of voor anderen, voor deze wereld?

En wat is je gevoel erbij? Is het vol verwachting of eerder ‘het kan nooit kwaad!’ of misschien nog weer heel anders. Wat verwacht je eigenlijk van je gebed?

De preek zondag gaat uit van 2 Kon. 4, 1-7, de geschiedenis van de weduwe in nood die die hulp zoekt bij de profeet Elisa. Dat dit niet alleen gebeurde in de tijd van Elisa kun je lezen in wat de Heer Jezus deed in Marcus 7, 24-30. De reactie is in beide gevallen gelijk.
Wees welkom!

Geplaatst in NGK Ermelo, Preken | Een reactie plaatsen

‘Lijdensaankondiging’ – Marcus 9, 2-10

Marcus 9,2-10 - 25-2-2018 - LijdensaankondigingOp de tweede lijdenszondag staat Marcus 9, ‘de verheerlijking op de berg’ op het rooster. Een bijzondere geschiedenis zo tussen al het andere door. Wonderlijk, hemels en indrukwekkend. Maar wat ‘moet je er verder mee’? Dat zal die delegatie van de discipelen misschien ook gedacht hebben. Jezus verbiedt het hen immers er anderen over te vertellen.

En wat betekent het nu voor ons, deze ‘verheerlijking op de berg’? Is ze een voor ons een bewijs van Jezus’ grootsheid. Maar hebben wij daar dan behoefte aan?
Is het eens wens om zelf ook nog eens zoiets mee te maken? Een ‘religieuze topervaring’ noemde iemand het, en zou je dat ook wel willen? Of is het gewoon een stukje geschiedenis op de weg van onze Heer Jezus naar het kruis?

Begrijp je waarom Marcus dit verhaal opgeschreven heeft? Denk daar eens voor jezelf over na. En wees welkom a.s. zondag aan de Van Beekweg 15, we beginnen om 9.30 uur.

Geplaatst in Preken, Uncategorized | 1 reactie

Lijdenstijd rooster week 1

Voor wie verder wil meelezen. Hier nog eens het rooster van week 1

Week 1

18-2-2018

Zondag

Psalm 25, 1-10

19-2-2018

Maandag

Marcus 2, 18-28

20-2-2018

Dinsdag

Marcus 3, 1-19

21-2-2018

Woensdag

Marcus 3, 20-35

22-2-2018

Donderdag

Marcus 4, 1-20

23-2-2018

Vrijdag

Marcus 4, 21-41

24-2-2018

Zaterdag

Marcus 8, 31-38

Geplaatst in NGK Ermelo, Uncategorized | Een reactie plaatsen