Gespreksavond 4: ‘Heeft geloven nut? (2)’

Stilte 4Er zijn veel mensen die veel tijd besteden aan dingen die helemaal geen nut lijken te hebben, maar bij het christelijk geloof is men erg aan het twijfelen aan het nut.  Maar denken wij soms niet dat iets nutteloos is omdat we eenvoudig niet begrijpen hoe het werkt.
Vreemd is het intussen wel dat in onze samenleving de gevolgen van het christelijk geloof zeer gewaardeerd worden: wetenschappelijk onderzoek, vrijheid, gelijkheid en zorg… maar die oorzaak het christelijk geloof door velen niet meer als achterhaald gezien wordt. Kunnen deze waarden eigenlijk blijven bestaan zonder de bron ervan, het christelijke geloof? Of zullen sommige mét dat geloof uiteindelijk weer uit onze samenleving verdwijnen?

In Mat. 5, 1-12 kun je lezen wat voor samenleving Jezus voor zich ziet? Beslist anders dan de onze.

De vorige gespreksavond nog eens zien? Zie hier de presentatie

Geplaatst in Geloofsgesprekken | Een reactie plaatsen

Jaarthema ‘God in ons midden’ – 2. Het woord voor elke dag (15-10-2017)

Deut 6, 1-9 - God in ons midden (2) Mezoeza- het woord voor elke dag

Op de tweede themazondag gaan we nog eens weer terug naar Deut.6. Mozes slaat in dit gedeelte een brug tussen Gods woord en het dagelijkse leven. Binnen het volk Israël heeft dat geleid tot vaste gewoonten? Zouden wij daar nog iets aan kunnen hebben? Hoe voorkomen we dat Gods woorden een soort code voor religieuze momenten wordt?

De preek is nog eens te lezen en te beluisteren. Ook de presentatie bij de preek is nog eens te bekijken.

Hier nog een aantal gespreksvragen voor de nabespreking in een gespreksgroep of persoonlijke bijbelstudie:

  1. Wat vind je van de Joodse gewoonte om teksten te dragen (gebedsriemen) of op een deurpost te spijkeren (Mezoezah)?
  2. Spelen bijbelteksten een rol in je dagelijkse leven? Hoe?
  3. Wat is het meest wonderlijke dat je ooit met een bijbeltekst hebt meegemaakt?
  4. Heb je een ‘lijftekst’?
  5. Ken je teksten uit je hoofd? Zou je sommige teksten wel uit je hoofd willen kennen?
    Welke?
  6. Welke vragen heeft deze themazondag bij je opgeroepen?
  7. Wat zou je de dominee willen laten weten of willen vragen over dit onderwerp?
  8. Heb je wensen voor volgende themazondagen?
Geplaatst in Jaarthema 2017 | Een reactie plaatsen

‘Voor Iedereen’ ‘Open Kerken zondag’

Matteüs 20, 1-16 'Iedereen' NGKEAfgelopen zondag was het ‘Open Kerken zondag’ en dat zou zomaar de gedachte kunnen oproepen dat kerken anders niet open zijn, maar ‘alleen voor leden’. ‘Wie horen er eigenlijk bij God?, is dan de volgende vraag. De Heer Jezus laat daar een verrassend licht over schijnen met zijn verhaal over de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20, 1-16). Dat is nogal anders dan wij dat soms zelfs denken. De doop van Loïc Schuhmacher illustreert dat nog eens op een verrassende manier. Het voert te ver om dat hier nu helemaal uit te leggen. Dat hier na te lezen of hier te beluisteren.

 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Ontmoetingen

IMG_3221

Een van de opdrachten die ik vorig jaar van de kerkenraad kreeg was de contacten met de andere kerken in Ermelo te verkennen en dan vooral die met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken, omdat de laatste twee onze meest verwante kerken zijn. De contacten met collega’s en kerken zijn er nu op drie manieren: via het OKE (Overleg Kerken Ermelo), via het zgn. ‘Voorgangersgebed’ en via het regelmatig overleg met de collega’s van CGK en GKv.

Met de collega’s van de CGK en GKv is een goed en hartelijk contact ontstaan. Onze ontmoetingen zijn vaak te kort omdat we zoveel te bespreken hebben. Onze kerken zijn elkaar in de afgelopen jaren uit het oog verloren. Met de GKv zijn er de laatste jaren op kerkenraadsniveau wat contacten geweest. Maar die liggen nu stil omdat men er in de GKv even niet aan toe komt. Met het moderamen van de CGK hopen we op 6 december a.s. een eerste, verkennend gesprek te hebben. De GKv en de CGK hebben in de loop van de jaren een intensief contact met elkaar opgebouwd en kennen kanselruil en ook andere vormen van samenwerking. Wij als NGK zijn daar nu als waarnemers bij betrokken, maar staan verder nog buiten de samenwerking. We zouden dat wel graag willen, in de eerste plaats als het gaat om de middagdiensten in de zomerperiode.

Via het OKE komen we ook een heel stel andere kerken tegen. Vooral de collega’s van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerken. Ook daar zijn de contacten goed. Via dit overleg werken de kerken in Ermelo ook intensief samen. Het meeste bekend is de Boeldag, maar ook activiteiten als de ‘Kerstsingin bij de Schaapskooi’ en de ‘School en Kerkdienst’ worden georganiseerd via het OKE.  De recente activiteiten rondom de Reformatieherdenking en ook de Passion Challenge, zijn op elkaar afgestemd via het OKE. Binnen dit overleg werken we vooral in de activiteiten samen. Waar het kan proberen we als NGK hieraan mee te doen.

In het ‘Voorgangersgebed’ ontmoeten we elkaar weer, maar dan ook andere voorgangers die niet allemaal verbonden zijn aan een gemeente, maar wel regelmatig voorgaan in vele gemeenten zoals de Vergadering van Gelovigen en de Evangeliegemeente Ermelo. Onder de bezielende leiding van Jan Minderhout beginnen we één keer in de drie maanden de dag met het zogenaamde ‘Lectio Divina’: een combinatie van samen bijbellezen en bidden. Bij die ontmoetingen kijken we elkaar echt in het hart, we delen ons geloof, ons geloofsleven en bidden met elkaar.

Jullie zullen begrijpen dat hier echt contacten groeien, juist ook met kerken en voorgangers waarmee we die eerder nog niet zo hadden. Bijzonder dat je hier Ermelo je geloof zo met elkaar kunt delen. Er zullen best verschillen in opvatting zijn, maar wat mij vooral opvalt is wat wij allemaal delen. Als je eenmaal met elkaar zit te bidden, zoals bij het voorgangersgebed, is er maar weinig meer dat je scheidt.

En dan merk je pas echt dat we ons kerkelijk leven helemaal los van elkaar hebt georganiseerd. De kerken van buiten de PKN kennen een gescheiden kerkelijk leven. Maar waar zoveel overeenstemming is zou de je activiteiten soms willen combineren.

De contacten leiden soms ook tot vreemde situaties. Dit jaar ben ik door de ‘Commissie Gezamenlijke Diensten’ van de PKN gevraagd om voor te gaan in de Immanuëlkerk. ’t Was een mooie dienst die ook vormgegeven werd door een ensemble. En er werd uit de PKN enthousiast op gereageerd: ‘de eerste keer dat hier een NGK-predikant voorgaat.’ Maar ja op hetzelfde ogenblik is dan onze middagdienst gaande in ons eigen kerkgebouw. ’t Was mooi geweest als wij daar met onze eigen gemeente ook bij hadden kunnen zitten.

Die verbondenheid in Christus proef je ook tijdens de jaarlijkse ‘Week van Gebed’. Met gelovigen uit allerlei kerken bidden we die week dan samen, steeds in een ander kerkgebouw. Aan het begin van de week is er dan het ‘Ermelose gebed om eenheid’, volgend jaar is dat op zondag 21 januari, ’s middags om 17.00 uur in de Immanuëkerk. Wat zou het mooi zijn om niet alleen als voorganger maar ook als gemeenteleden aanwezig te kunnen bij dit gebed om eenheid. En dat deze dienst deze zondag dan onze middagdienst zou kunnen zijn.
Hierover hebben we op de laatste kerkenraad gesproken en wij staan er over het algemeen wel positief gestemd tegenover. We zien het als inhoud geven aan de verbondenheid in Christus die er plaatselijk is. Via dit artikel (ook in het kerkblad) leggen we dit ook bij jullie neer. We zijn benieuwd naar jullie reacties.

 

Geplaatst in NGK Ermelo | 1 reactie

Dankdag 2017 – Ik ben U dankbaar voor..?

Romeinen 1, 16-17. - Dankdag 2017pptxAfgelopen zondag was het onze ‘dankzondag’. Waar ben jij God eigenlijk dankbaar voor, zou je dat kunnen vertellen? En wat zou je kunnen meenemen naar de kerk als symbool voor je dankbaarheid? En kun je dan ook momenten benoemen, dat je God niet meer dankbaar bent, wanneer zou je stoppen met dankbaar zijn? Dit zijn van die vragen die opkomen op zo’n dag. En zo zijn er nog veel meer, bijvoorbeeld: kun je je nog dankbaar voelen voor iets wat er altijd is?
Voor ons is ‘dankbaar zijn’ volgens mij best heel lastig. Of het is niet meer bijzonder genoeg, of je mist juist waarvoor je dankbaar zou willen zijn, maar niet gekregen hebt. Of anders gezegd: het is moeilijk lang dankbaar te blijven voor een zonnestraal want voor je het weet is de lucht weer bewolkt. Net als het weer is het allemaal zo onbestendig.
Of verwachten wij het van de verkeerde dingen? Willen we ons dankbaar blijven voelen voor nogal onzekere dingen die we zo maar weer kwijt kunnen zijn, zoals ons inkomen, onze gezondheid en onze baan. Maar wat zijn dan eigenlijke zaken waarvoor gegarandeerd altijd dankbaar kunnen blijven? In de week van grote reformatieherdenking is dat een boeiende vraag. Wij openen de bijbel a.s. zondag bij Romeinen 1, 16 en 17. De tekst die Luther 500 jaar geleden een heel nieuw idee van zijn leven gaf.

We lazen ook Habakuk 3 ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien. Jelly Verwaal, schreef er een eigentijds gedicht bij.

Hier staan tekst en geluid van de preek voor wie het nog eens willen lezen of beluisteren.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

3. Het ‘nut’ van geloven

We begonnen er mee dat God heel stil kan zijn, net als de vader van Danny in ‘The Chosen’. Toch kan de stilte ook spreken.

Er zijn verschillenden soorten twijfel: bijv. die aan het ‘nut van geloven’. We kennen allemaal bijzonderen verhalen over de grote verandering die het geloof bracht in de levens van sommige mensen. Maar zijn er niet veel meer verhalen over mensen die ongelovig worden en het toch goed hebben? Je mist niets als je God vaarwel zegt. Kijk maar naar de geschiedenis van de bijna dove Sarah Churman, die wordt geholpen door de wetenschap, niet door God. Of is dat niet zo? Je kunt de presentatie terugzien.

Voor een volgende keer is het goed om eens te kijken naar wat voor soort gelovige jij bent door de volgende test te maken.

Als je nog even weer terug wilt in naar de les kijk dan hier het filmpje van Reinier Sonneveld

Geplaatst in Geloofsgesprekken | Een reactie plaatsen

2. Waar zit jouw twijfel ergens?

Mensen zijn heel verschillend en hun twijfels ook. Je kunt zo je vragen hebben bij bepaalde feiten, maar het kan ook een kwestie van vertrouwen zijn. Sonneveld zet zelfs zeven soorten twijfel op een rijtje.
Soms blijven grote verhalen grote verhalen, waar je maar nauwelijks in kunt geloven. In de film Big Fish gelooft een zoon de verhalen van zijn vader niet totdat…. Maar soms is er ook veel te twijfelen hoor. Er zijn predikers die niet te vertrouwen zijn zoals Marjoe.

De presentatie kun je hier nog eens bekijken.

Tot slot, waar zit jouw twijfel ergens? Doe de grote twijfeltest

Geplaatst in Geloofsgesprekken, Uncategorized | Een reactie plaatsen