‘Vier!’ Eeuwigheidszondag

Vier!
Deze zondag vieren wij de Eeuwigheidszondag met elkaar. De laatste zondag van het kerkelijke jaar en ook de zondag waarop we, zo wil de traditie, terugdenken aan onze dierbaren die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Maar hoe kun je die zondag dan ‘vieren’, zullen jullie misschien denken, we denken immers terug aan een afscheid? Soms is er nog sprake van vers, rauw, verdriet, vaker van een groeiend gemis. Paulus’ antwoord is: ‘Wees altijd verheugd!’ (Filip. 4:4). Kun je dan blij zijn op commando? En toch zeker niet in zulke omstandigheden? Nee, maar als we ons erin verdiepen is Paulus’ oproep dan ook veel meer dan een kaal commando! Wees welkom om erbij te zijn komende zondag. 

Geplaatst in Preek | Een reactie plaatsen

‘Niets dan de liefde!’ – Zondag 10-11

Op de foto: Santa Maria del Fiore – L´altare
Photo by Mateus Campos Felipe on Unsplash

Deze zondag staan brood en wijn in het middelpunt.
Bij het Heilig Avondmaal.
Al het andere in onze dienst is daarop gericht.
We leven ons kort in een tandem van teksten in:
in de oneindige liefde van onze Heer in beschreven in de brief aan de Romeinen
(8, 31-39)
en dus aan het onbestaanbare van ons oordelen over elkaar, zoals de Heer ons vraagt (Mat. 7, 1-5).
Als het ene waar is, kan het andere niet bestaan.
Toch bestaat het!
Ook in ons midden.
Zegt dat iets over ons?

Dat God ons niet veroordeeld is mooi,
dat Hij daar niet vanaf te brengen is bijna ongelooflijk.
Want hoeveel aanleiding geven wij Hem daar nu toe?
En toch is Gods liefde oneindig voor de kinderen van God.
Als God zo tegenover ons staat is de opdracht van de Heer logisch:
Oordeel elkaar dan ook niet.
Nee, natuurlijk niet. Hoe kun je vergeving van God aannemen,
en je naaste blijven (ver)oordelen?

Nee!
Maar kunnen wij zo leven?

Wij vinden van alles.
Is het mogelijk daarmee te stoppen als je niet God bent?

Omdat deze zondag een wijkzondag is, proberen we deze boodschap toe te passen op ons leven.
Hoe God tegenover ons staat weten we!
maar hoe staan wij eigenlijk t.o.v. elkaar?
Wat houdt ons tegen?

De preek van deze zondag hier worden gelezen en ook nog eens beluisterd. De presentatie is hier te vinden

Het praatplan voor de bespreking op de wijkkring is hier te downloaden


Geplaatst in Preken | 1 reactie

De confrontatie’, zondag 3 november

Komende zondag vieren we dankzondag met behulp van ons muziekteam, maar nog meer dan dat de jaarlijkse Open Kerken Ermelo-dag. Op deze zondag staat de ontmoeting tussen Saulus, een Farizeeër uit Jeruzalem en de Heer Jezus centraal (Handelingen 9, 1-22). Nou ja ontmoeting? Voor Saulus, anti-Jezus tot en met- neemt deze ontmoeting de vorm van een confrontatie aan: onthutsend, vernederend, verwarrend en diep indrukwekkend. Het verandert zijn kijk op het leven volkomen.
Wat zou er bij jou veranderen als je zo met Jezus werd geconfronteerd?
Wees welkom zondag en neem gerust een kennis van je mee.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Bericht van God

Zondag a.s. beginnen we samen met de brief aan de Romeinen (1, 1-7).
Normaal staan we niet zolang bij het begin van een brief stil. Dat is toch een soort formele inleiding op de brief, zoiets als de lijst rondom het schilderij. We willen zo snel mogelijk naar de inhoud en die komt pas verderop. Wat kan het begin van een brief zoals deze ons te zeggen hebben? Ik durf te stellen dat deze brief zonder dit begin niet goed gelezen kan worden. Meer weten? Wees welkom zondag

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 20-10 ‘Leven in de Leegte?’

Zondag a.s. is Ps. 139 het uitgangspunt van de preek.
De vraag waarvanuit wij naar deze psalm kijken is die naar de ervaring van God? Wat is er voor nodig Hem te ervaren?
In mijn beleving zoeken veel christenen daar nu immers naar.
Naaste bekende beelden van het leven met God, vinden we een heel ander beeld.
Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 13-10 – ‘Safe’ – wijkzondag

Zondag 13 oktober is een zgn. ‘wijkzondag’. Dat wil zeggen dat er deze zondag een praatplan met de preek meegeleverd wordt om het onderwerp van de preek te kunnen bespreken in de wijk
De preek gaat deze keer uit van het ‘reisverhaal’ in Handelingen 27: Paulus per schip op weg naar Rome. Uiteindelijk kun je zeggen dat ze allemaal veilig aankomen, maar voordat het zover is maken ze heel wat mee. Je vraagt je af: ‘wat speelt hier nu eigenlijk op de achtergrond mee?’

Beluister de preek, of lees die nog eens. De presentatie is hier terug te vinden.

Het ‘Praatplan’ voor de bespreking op de wijkkring is hier te downloaden


Geplaatst in Preken | 1 reactie

Zondag 6 oktober: ‘Werelds’

‘Paulus en de afgoden’, het klinkt als een hoofdstuk uit een fantasyroman.
In het nuchtere grijze licht van een regenachtige dag lijkt deze geschiedenis uit Han. 17 heel ver weg van de realiteit. Want zo kennen wij dit niet meer in ons dagelijkse leven, denk je dan. In onze leefwereld draait het om heel andere dingen.
Toch vind ik het een ‘werelds’ verhaal. Het heeft me altijd aangesproken.
Het is alsof Paulus te gast is in College Tour. Zijn publiek bestaat voor het merendeel uit mensen die nog nooit iets van God hebben gehoord.
Maar hij weet ze te boeien met zijn verhaal.
‘Vertel ons, Paulus, waar gaat dit over.’
En hoe hij dan de verbinding weet te maken met zijn publiek, vind ik geweldig.
‘Werelds’, gewoon
Je zult dat maar zo kunnen doen.
Maar heeft zijn verhaal in een samenleving waar afgoden centraal stonden ons ook nog iets te zeggen? Of is het vooral een inspirerend stukje geschiedenis? Wees welkom zondag!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen