De Heer laat ons … kiezen! 1 Kon 18, 17-46 – Elia (2)

Ken je het verhaal van Elia op de Karmel nog? Op de basisschool was het één van de spannende bijbelverhalen waar ik ademloos naar zat te luisteren. 12 Kruiken water over het offer en dan komt er vuur uit de hemel en is alles verbrand. Ik vond het toen wel een stoer verhaal: een echte battle tussen de Heer en Baäl en de Heer won het! Ja, Baäl werd hier -mag je wel zeggen- verpletterend verslagen.

Nu vijftig jaar later, maakt het verhaal me wat verlegen: heeft de Heer dat nu nodig? Moet Hij nu zo zonodig bewijzen dat Hij de sterkste is? Daar staat Hij toch ver boven! Bovendien, had Hij al niet genoeg laten zien aan zijn volk?

Je kunt je afvragen of dit verhaal nog zo in de 21e eeuw past. Veel van onze tijdgenoten houden liever meer opties open en willen vrij zijn om te kiezen wat er ‘voor hen werkt’. Hoe vaak ik mensen nu al niet heb horen zeggen: ‘we geloven uiteindelijk allemaal in hetzelfde!’
Maar in dit hoofdstuk leren we de God van Israël kennen als een god die exclusief zijn plaats opeist en alle andere religies afwijst. En Hij lijkt geweld niet te schuwen. Nee, op het eerste gezicht kan ik met deze geschiedenis niet zoveel: het is een ouderwetse opvatting van geloven: ‘geloof of ik schiet!’ Waar hadden we dat ook al weer eerder gezien? Hoe moet je dit nu begrijpen?

De dienst is nog weer terug te zien (de preek vanaf -1:18) en ook nog eens te beluisteren

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Over … leven – 1 Kon. 17, 1-16 – Elia (1)

Wij zijn net terug van onze fietsvakantie door het Oosten en Noorden van ons land.
Over mooie routes, vaak ver weg van de grote wegen.
Niet zelden tussen de akkers en de weiden door, langs mooie boerenbedrijven.
Hier en daar een spandoek, waar het boerenprotest nog in in nazindert:
“Zonder de boer geen eten!’.
Op het eerste gezicht treft je de waarheid van deze spreuk: onze boeren spelen een een grote rol in de voedselproductie. Mensen wat hebben wij een gewassen gezien: velden vol graan, uien, bieten, mais en hoe verder naar het Noorden: aardappels.
Aardappels tot aan de horizon. En dan al die akkers met koeien en schapen. Schuren vol varkens en kippen. Er zit waarheid in deze spreuk.

En toch, juist de afgelopen jaren werd ons duidelijk dat er achter deze waarheid ook weer een andere waarheid zit. Het is ontzetten droog in het Oosten van ons land. We fietsten kilometers langs een compleet drooggevallen riviertje: de Slinge. Vele honderden boerenbedrijven zijn volop aan het sproeien om hun opbrengsten veilig te stellen. Een andere waarheid dringt zich aan ons op: de boeren zijn op hun beurt ook weer afhankelijk: zonder regen geen oogst.

En zo komen we in de tijd Elia terecht: In 1 Kon 17 lezen we zonder regen geen oogst. Zonder oogst geen voedsel en dus honger. Mensen sterven.
Wat is hier nu de diepste oorzaak van? 1 Kon. 17 gaat over…leven. Wat is in de tijd van Elia nu van het grootste belang voor overleven?

Je kunt het nog eens terugzien via deze link, tekst en preek beginnen op -1:22:18. Nog eens terugluisteren kan ook.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

De wijsheid van Jezus over: ‘Zorg’ (Mat. 6, 25-34)

Met welk gevoel ga je op vakantie, dit jaar?
Of ga je maar niet?
De stranden zijn vol. En wil je wel naar een vol strand in deze tijd?
Naar het buitenland dan?
Maar wat als dat land ineens naar oranje verkleurd?
Kun je dan nog op tijd weer weg?
En dan moet je daarna ook nog twee weken in quarantaine.
Fijn voor je werkgever.

En als je er eenmaal bent,
lukt het je dan om los te komen van de dagelijkse zorgen?
Als je de nieuwskoppen van de laatste dagen erbij pakt, voel je de dreiging van een nieuwe golf.
Zo vergaat het mij wel in ieder geval.
Zal je bedrijf het deze keer wel overleven?
Nieuwe economische cijfers geven te denken.
De Europese economie is officieel in recessie.
5000 banen weg bij KLM.

Gaan de mondkapjes straks ook nog bij het nieuwe normaal horen?
Moet je je zorgen gaan maken over je familie of zal het dee keer wel meevallen?
En als je dan thuis komt, heb je je baan dan nog?
Met welk gevoel ga je op vakantie, dit jaar?

Misschien denk je nu: ja als je zo begint, zijn al mijn slapende zorgen in één keer weer wakker.
Daar probeer ik juist nu niet aan te denken.
Ik wil er nu net even tussenuit.

Jezus zegt: ‘maak je geen zorgen voor dag van morgen’.
Helpt dat ons?
Zorgen maken, hoort toch bij een mens?
Je bent toch niet onverschillig en onverantwoordelijk?
Niet zozeer bezorgd voor jezelf valt het wel mee, maar wel voor de anderen om je heen.
Natuurlijk ben je bezorgd om hen.
‘Maak je geen zorgen…’, zegt de Heer Jezus.
Maar kan dat wel?
Kijk nu eens om je heen.
Genoeg reden tot zorgen toch?
Je bent toch niet van steen?

Het thema is: ‘Jezus over een leven zonder zorgen.’ Mijn vraag: Kun jij je het echt voorstellen.

Kom ook luisteren of kijken. Zondag 2 augustus, vanaf 10:15 uur, via de bekende link: https://www.ngkermelo.nl/video/ is de dienst zien, Via kerkdienst gemist is de dienst nu ook weer te beluisteren.
 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

1 Kon. 6 – Salomo (3) – ‘Het huis van de Heer’

Toen de Bovenkerk in Kampen nog als kerk in gebruik was, was die kerk volgens de koster: ‘Het huis van God!’. Hoe we daar zo op kwamen, zal ik jullie zondag vertellen.

In de geschiedenis werden wel meer gebouwen het ‘Huis van God’ genoemd. Zo ook de tempel die koning Salomo liet bouwen.
Van dat gebouw weten we dat de Heer er ook echt introk. Op de dag van de inwijding vulde het gebouw zich met een wolk (1 Kon. 8,2). Die wolk staat symbool voor de aanwezigheid van de Heer. Zo was Hij ook in de woestijn aanwezig geweest aan de spits van datzelfde volk.

Een wonderlijke gedachte dat de God van het heelal, de hemel en de aarde zijn intrek neemt in een gebouwtje van 300m2. Daar moet Hij wel een bijzondere reden voor hebben. In 1 Koningen 6 kun je lezen hoe dat huis er uitzag. Die tekst is ook het uitgangspunt van de preek zondag. Daarover ook zondag meer.

Maar de hoofdvraag voor ons is: ‘als wij dit verhaal op zondag 26 juli 2020 lezen, kan dit dan ook nog een bijzondere betekenis voor ons hebben? Ik denk van wel!
Maar…precies, daarover ook zondag meer. Ik hoop dat jullie kijken, waar je ook bent.

En, jongens is meisjes, voor jullie is er zondag een film van de tempel van Salomo. En ook weer een verhaal op https://www.ngkermelo.nl/kinderverhalen/. Ik ben nog wel benieuwd naar een kleurplaat van jullie, volgens mij lopen jullie er nog een heel stel achter.

Mocht je al op vakantie zijn: goede vakantie! Mocht je nog gaan: goede reis!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 19 juli: ‘Onrustig Levensritme’

Het boek Prediker is één van de wijsheidsboeken in de Bijbel.
En juist bij dit boek denkt men aan koning Salomo. De Prediker noemt zich immers, ‘zoon van David en koning in Jeruzalem’ (1,1). Men is het er niet over eens of dit ook werkelijk koning Salomo betreft, maar de gedachte dringt zich wel aan ons op.

De tekst waar wij het deze zondag over zullen hebben (3, 1-15) is ongelooflijk bekend. Ook bij veel mensen die de Bijbel verder helemaal niet zo kennen. De Amerikaanse folkzanger Pete Seeger gebruikte de tekst in 1962 voor zijn lied: ‘Turn! Turn! Turn!, dat nog veel bekender werd in de uitvoering van The Byrds. Dat was in 1965 zelfs een nummer 1-hit in de VS. Ilse de Lange zong het in maart nog in DWDD (De Wereld draait Door). Deze tekst is dus zo indrukwekkend dat hij gemakkelijk DWDD haalt. Ook andere artiesten zijn onder de indruk. Stef Bos maakte naar aanleiding van Prediker 3 zijn prachtige lied: ‘Alles is lucht’. En zo is deze tekst voor meer liedschrijvers een inspiratie geweest.

Wat spreekt mensen zo in dit bijbelgedeelte aan? Het zit immers een dikke streep onder onze treurige menselijke toestand: wij hebben geen controle over ons leven. Ieder hoogtepunt wordt onvermijdelijk weer afgewisseld met een dieptepunt, zonder dat we er iets aan kunnen doen. Die toppen en dalen liggen in Gods hand en -zo begrijpen we- terwijl wij mensen besef van tijd hebben, snappen we niets van de tijden die God geeft. Dat is ons zo door God opgelegd staat er in vs 10. Ons harde werk leidt uiteindelijk tot niets is de conclusie in vs 9.
Wat is hier de wijsheid van? Zit er enige troost in dit bijbelgedeelte? Waar is de God die ons voorziet van wat we nodig hebben?

Zondag a.s. gaat het over het verstrijken van de tijd, ons onrustige levensritme en over de realistische troost van Prediker 3.

Wees welkom vanaf 10:00 uur , dan hoor je alvast Turn, Turn, Turn in DWDD, de dienst begint om 10:15 uur via de bekende link https://www.ngkermelo.nl/video/ of rechtstreeks via de link op Kerkdienst Gemist

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zondag 12 juli: Salomo (1) ‘Goochem’

Salomo’s wijsheid is het onderwerp voor deze zondag (1 Kon. 3, 5-28).
Een mooie en boeiende geschiedenis, dat zeker. 
Als verhaal hoor ik het graag nog een keer!
Maar dit verhaal heeft ook wel iets legendarisch. 
Koning Salomo, Suleiman noemen ze hem in het Midden-Oosten, met zijn grote wijsheid, zijn enorme harem van wel duizend vrouwen en zijn onovertroffen rijkdom.

Het ademt de sfeer van Duizend-en-één nacht, de oosterse verhalen bundel van Sjeherazade, die duizend-en-één verhalen vertelt om in leven te blijven.
Daarin komen ook machtige vorsten, grote paleizen, onmetelijke rijkdom en wrede oordelen voor. Daar zit koning Salomo met zijn harem, zijn paleizen, zijn goud en zijn wrede oordeel over het kind (Breng mij een zwaard.’ …‘Snijdt het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft.’ ) toch dichtbij!

Wat vertelt zo’n verhaal ons over God? Is Salomo’s wijsheid ook ná zijn tijd nog belangrijk voor ons? In het licht van de 21e eeuwse wetenschap en techniek?
Het staat er wel! Maar kán dat wel?
Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.” zegt de Heer God hem (12).

Is het werkelijk? Is Salomo’s wijsheid groter dan die van onze vooraanstaande wetenschappers? Wat wil de Heer ons met deze geschiedenis zeggen voor ónze tijd?

Je kunt het nog eens zien via de link op Kerkdienst Gemist. Van deze preek is geen uitgeschreven tekst meer te lezen, wel een schets.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘In vertrouwen’ – Mat. 25, 14-30 – Gods Nieuwe wereld (3)

In de derde gelijkenis over Gods Nieuwe wereld lijkt het over beloning en straf te gaan.

Na de toegang tot -, de toekomst van-, nu onze medewerking aan het Koninkrijk van God en de beoordeling daarvan. 

Dit is een verhaal voor ondernemende mensen. En dat is precies waarom ik er een hekel aan heb. Want dit zie ik al zoveel om me heen: de mensen die het maken in het leven krijgen alles, maar de mensen die dat niet lukt dreigen alles te verliezen. Is het Koninkrijk voor God dan ook al alleen voor de succesvolle mensen? (Volg de link verderop: daar kun je een vraag beantwoorden)

De ondernemers onder de gelovigen zullen hier de uitdaging wel van inzien, maar de mensen die niet zo in elkaar zitten krijgen hier toch de kriebels van!

Vreemd is wel dat terwijl je eerst gehoord heb dat de toegang tot Gods Nieuwe Wereld niet van jouw werk afhangt; je kunt op het laatst binnenkomen en toch ook de volle beloning krijgen (zoals toen in de wijngaard);je vervolgens keert dat je de Heer Jezus nodig hebt om het Koninkrijk binnen te komen: je moet niet te laat zijn en Hem missen als Hij op weg gaat naar zijn Koninkrijk; je nu de boodschap lijkt te krijgen dat je het wel moet verdienen. Wat is hiervan de boodschap voor ons?

Welke indruk maakt deze gelijkenis in Mat. 25, 14-30 op jou. Vul dat eens in op de pagina achter deze link.

Met de pagina hierboven is het niet helemaal goed gegaan: het was de bedoeling met een paar (=2) aan te geven wat je van de gelijkenis vindt. Maar de meesten die reageerden deden dit met een veel langer verhaal. Dat krijg je een heel vreemde Wordcloud. Wel was duidelijk dat een heel aantal het dilemma wel herkende.

De preek is hier nog eens te lezen en ook kun je de dienst terugzien.

Mocht je willen reageren? Doe dat gerust. Persoonlijk op mijn e-mailadres of anders hieronder. Ik kreeg uit de reacties de indruk dat sommigen van jullie nog op de vorige preek wilden reageren. Voel je vrij dat hier ook te doen.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Te laat!’ – Zondag 21 juni – Mat. 25, 1-13

In de tweede preek over Gods Nieuwe Wereld komen we terecht in een verhaal over een bruiloft. Want die wereld is zoiets als een bruiloft voor ons is: een groot feest. Als je een bruiloft in de familie verwacht is het feest is nog niet begonnen maar je voelt al aan alles dat het er aan komt.

De voorbereidingen zijn in volle gang: het bruidspaar is in de weer met de ambtenaar van de burgerlijke stand, de locatie van het feest, de uitnodiging voor de gasten en niet te vergeten het zoeken naar de trouwjurk. De genodigden zijn druk met hun kleding, de cadeau’s en het cabaret.

Een speciale rol is er voor de bruidsmeisjes: gekleed in een bij de trouwjurk van de bruid passende stijl, zijn zij de feestelijke omlijsting van de bruid.

Vér voordat het feest begint is iedereen er al druk mee. Een bruiloft is nu bij uitstek een feest dat om goede voorbereiding vraagt. Niet alleen van het bruidspaar maar ook van de gasten.

Wij leven toe naar Gods Nieuwe Wereld, Het Koninkrijk van. God. De Geest van God voorziet ons van alles wat we daarvoor nodig hebben. En toch is het voor ons meer dan afwachten tot het zo ver is. Immers Gods Nieuwe Wereld is als een bruiloft die van alle feestgangers om een goede voorbereiding vraagt. Er wordt van ons verwacht dat we ook zelf iets doen met wat we van de Geest krijgen. Wat betekent dat eigenlijk voor ons?

Wees welkom zondag! We beginnen om 10:15 uur via de bekende link.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Basisinkomen’ Onlinedienst 14 juni ’20

Deze zondag beginnen met een blok van drie verhalen uit het evangelie van Matteüs over ‘Gods nieuwe wereld’ oftewel het “Koninkrijk van God’. De kinderen van Benjamin en Jozef zijn daar vorige week stiekem al aan begonnen. Zij gaan met vier verhalen aan het werk.
Centrale vraag, zo na Pinksteren: als de wereld van Gods Geest doordrongen raakt, hoe gaat onze wereld er dan uitzien?

Zondag komen we met het verhaal uit Mat. 20: 1-16 in de wereld van de arbeidsmigranten terecht. Goedkope arbeidskrachten. Nou ja eigenlijk breder: we komen in de wereld van de flexwerkers in de oogsttijd terecht. Want in die tijd kwamen de goedkope arbeidskrachten nog niet allemaal uit het buitenland.
We zijn te gast bij een wijnboer in zijn wijngaard waar de druiven rijp zijn en dringend geoogst moeten worden. Hij komt handen tekort en gaat op zoek bij het Uitzendbureau van toen: de markt. Een vertrouwd beeld uit die tijd.

Als je het zo leest, ontdek je dat er na tweeduizend jaar nu ook weer niet zoveel veranderd is. Dit soort werk is nog altijd onzeker (je moet maar zien dat je ergens werk vindt), het inkomen is nou niet super en de omstandigheden zijn niet geweldig: zwaar, lichamelijk werk inonder slechte condities.

Stel je eens voor dat jij de wijnboer bent, hoe zou jij dan met jouw arbeidskrachten omgaan? Is dat anders omdat je christen bent? Of gelden er in onze tijd andere wetten, zoals die van de economie bijvoorbeeld?

Natuurlijk gaat het in Mat. 20 niet in de eerste plaats over het bedrijfsleven! Nee, die wijngaard wordt gebruikt als model voor ons hele leven. Hoe gaan wij met elkaar om? Wat geeft een mens hun waarde in onze ogen? Nog belangrijker is hier: hoe gaat de Wijnboer van de wereld -onze goede God- met zijn mensen om? Heeft dat nog betekenis voor ons?

Je kunt de preek van deze zondag hier lezen en je kunt de preek ook nog eens weer zien.

Volgende week: Wat is wijs?

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Lijntje naar boven!’ Pinksteren 2020

‘Weet je nog waar je was toen…”
En vul dan maar verder in…:toen je hoorde van 9-11; toen het Nederlands Elftal Europees kampioen werd…’
Zo’n moment in je leven waarna veel nooit meer hetzelfde zal zijn.
Voor duizenden vooral Joodse christenen was dat ongetwijfeld die eerste Pinksterdag.
Storm, vuur, alle talen van de wereld.
‘Waar was je in Jeruzalem, toen je het geluid van de storm hoorde?’
Ze konden het vast nog lang aan je vertellen.
Drieduizend van hen raakten in een klap overtuigd op die dag.
Er begon een heel nieuwe periode in hun leven.
Ze zullen daar heel veel mensen enthousiast over verteld hebben toen. Zoiets vergeet je immers nooit meer.

Twintig jaar later schrijft Paulus een brief aan de Galaten.
Een regio in het Midden en Noorden van wat wij nu Turkije noemen.
Hen waarschuwt hij juist voor sommige Joodse christenen.
Niet voor alle Joodse christen, hij is immers zelf ook een Joodse christen.
Maar er is een groep die nogal een krachtige lobby voert voor de herinvoering van de Joodse wet. En dat vooral onder de christenen van niet-Joodse komaf. Die deze wet niet van huis uit kennen
Niet dat die wet op zich verkeerd is,
Paulus maakt zich zorgen om wat die christenen over de wet beweren: “dit is de manier om rechtvaardig voor God te worden.”
En dan komt Paulus in verzet, hij wordt er emotioneel van:
“Als je het van de wet verwacht, heb je Jezus niet meer nodig.”
Ligt het zo zwart-wit?
Ja!
Volgens Paulus is het een of het ander: slaaf-zijn of vrij-zijn, de wet of Jezus. Je kunt niet een beetje in Jezus geloven.
Net zoals je niet een beetje ongegist brood kunt eten.
Daar mag geen korreltje gist in zitten.
Dat is een radicaal verschil, dat om een radicale keuze vraagt.

“Weet je nog waar jij was, toen je voor de eerste keer het verhaal over de eerste Pinksterdag hoorde?”
Ik weet het niet meer.
Waarom niet, eigenlijk?
Het is toch nog steeds een geweldige geschiedenis!
Als Paulus een brief aan ons zou schrijven:
‘Brief van Paulus aan de Nederlandse christenen.’
Wat zou hij daar dan inzetten?’

Kijk de dienst terug via https://www.ngkermelo.nl/video

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen