‘Lijntje naar boven!’ Pinksteren 2020

‘Weet je nog waar je was toen…”
En vul dan maar verder in…:toen je hoorde van 9-11; toen het Nederlands Elftal Europees kampioen werd…’
Zo’n moment in je leven waarna veel nooit meer hetzelfde zal zijn.
Voor duizenden vooral Joodse christenen was dat ongetwijfeld die eerste Pinksterdag.
Storm, vuur, alle talen van de wereld.
‘Waar was je in Jeruzalem, toen je het geluid van de storm hoorde?’
Ze konden het vast nog lang aan je vertellen.
Drieduizend van hen raakten in een klap overtuigd op die dag.
Er begon een heel nieuwe periode in hun leven.
Ze zullen daar heel veel mensen enthousiast over verteld hebben toen. Zoiets vergeet je immers nooit meer.

Twintig jaar later schrijft Paulus een brief aan de Galaten.
Een regio in het Midden en Noorden van wat wij nu Turkije noemen.
Hen waarschuwt hij juist voor sommige Joodse christenen.
Niet voor alle Joodse christen, hij is immers zelf ook een Joodse christen.
Maar er is een groep die nogal een krachtige lobby voert voor de herinvoering van de Joodse wet. En dat vooral onder de christenen van niet-Joodse komaf. Die deze wet niet van huis uit kennen
Niet dat die wet op zich verkeerd is,
Paulus maakt zich zorgen om wat die christenen over de wet beweren: “dit is de manier om rechtvaardig voor God te worden.”
En dan komt Paulus in verzet, hij wordt er emotioneel van:
“Als je het van de wet verwacht, heb je Jezus niet meer nodig.”
Ligt het zo zwart-wit?
Ja!
Volgens Paulus is het een of het ander: slaaf-zijn of vrij-zijn, de wet of Jezus. Je kunt niet een beetje in Jezus geloven.
Net zoals je niet een beetje ongegist brood kunt eten.
Daar mag geen korreltje gist in zitten.
Dat is een radicaal verschil, dat om een radicale keuze vraagt.

“Weet je nog waar jij was, toen je voor de eerste keer het verhaal over de eerste Pinksterdag hoorde?”
Ik weet het niet meer.
Waarom niet, eigenlijk?
Het is toch nog steeds een geweldige geschiedenis!
Als Paulus een brief aan ons zou schrijven:
‘Brief van Paulus aan de Nederlandse christenen.’
Wat zou hij daar dan inzetten?’

Kijk de dienst terug via https://www.ngkermelo.nl/video

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Hemelvaart’ – Psalm 23 – zondag 24 mei 2020

Twee dagen geleden zag ik een vliegtuig in de blauwe lucht.
Ik realiseerde me dat het een heel tijdje geleden was dat ik dit bewust waargenomen had.
Gisteren zal ik er alweer een. Jammer vond ik dat!
Van mij hoeft dat niet weer terug te komen.

Ja, ik weet wel dat het echt crisis is.
Dat velen daaronder lijden: lichamelijk, geestelijk en financieel.
Ook dat ik deze woorden type op een toetsenbord dat ooit eens met een vliegtuig ingevlogen is.
Het belang van de luchtvaart voor ons leven zie ik wel.

Op geen enkele manier wil ik de crisis romantiseren.
Maar ze laat ons wel iets zien.
Namelijk dat we met elkaar best een hoge prijs betalen voor onze verworvenheden.
Een prijs die meestal niet in geld uitgedrukt wordt in onze economische plannen.
Het is lang geleden dat onze luchten zich zo blauw toonden;
dat ik in alle rust nu eens alleen de vogelgeluiden hoorde, zonder storende achtergrondgeluiden; dat de lente zich zo mooi en teer en groen toonde tegen de achtergrond van de intens blauwe lucht en dat er de ‘ruimte’ was om dit ook echt tot me door te laten dringen.
De crisis mag van mij wel stoppen, maar het oude normaal hoeft van mij niet terug te komen.
En het nieuwe normaal hoeft van mij geen 1,5 meter samenleving te zijn. Dat is niet normaal maar een noodmaatregel, die we wel moeten volgen om onszelf en onze medemensen te beschermen tegen het virus. Dat heb ik er wel voor over. Maar laat dit niet het ‘nieuwe normaal zijn’. Beroofd te zijn van elkaars gezelschap is ook een hoge prijs die we nu voor onze gezondheid betalen.

Het nieuwe normaal is wat mij betreft een samenleving met intens blauwe luchten en daarvoor helder afgetekend het tere, intense, groen van de lente met daaronder de jubelende soundtrack van zingende vogels. En wij daar dan middenin met ruimte en rust genoeg om er intens van te kunnen genieten. Laat dat het blijvende gevolg van deze crisis zijn.

De komende week gaan we op weg naar Pinksteren.
Alweer anders dan we ons eerder hadden kunnen voorstellen. Niet samen met de andere kerken op ’t Weitje zoals in de andere jaren en noodgedwongen ook verder van elkaar af dat we fijn vinden. Sommigen van ons met zorgen over hun gezondheid en die van hun naasten, over hun bedrijf en hun baan. Anderen die rouwen en voor altijd tegen een ander leven aankijken.
En het gaat allemaal nog veel langer duren, we kijken nog tegen een hele weg aan.

Maar als ik mij het Koninkrijk van God voorstel is dat met die intens blauwe luchten, het tere groen en de rust, ruimte en overvloed om hiervan te kunnen genieten. Het zijn voor mij de beelden die je in Psalm 23 tegenkomt. Zoals dit schaap dat ik gisteren op de dijk zag lopen: hij verdwijnt bijna in zijn ‘groene weiden’; het kan niet op.
Voor mij hebben Psalm 23 en Hemelvaart alles met elkaar te maken, maar daar kom ik zondag graag op terug!

Wie de preek nog eens wil lezen kan dat hier doen. De dienst is hier terug te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Geborgen – 1 Sam. 25

We volgen David verder in zijn carrière. Hij is in een wilde periode van zijn leven aangekomen. Samen met honderden andere outlaws leeft hij in onherbergzaam gebied ergens in het zuidoosten van het land. Sommigen van ons zijn er misschien al eens geweest: het woeste gebied grenzend aan de Dode Zee.
Dat harde leven verloopt volgens de daarbij passende harde wetten. Sommigen minachten David in zijn mannen en zien hen als vagebonden.

Hoe het kan verkeren! Gewend om mee te eten aan de tafel van de koning moet David zich nu in leven houden in de woestenij. Dat gaat niet zonder zorgen, soms moet hij bedelen om zijn eten en dat van zijn mannen. Maar als iemand besluit om hem dan maar als een bedelaar te behandelen gaat het mis! Of toch niet? De geschiedenis kun in in 1 Sam. 25 lezen.

Op de ‘omslag’ van deze preek staat een foto van een Joodse begraafplaats. Er loopt namelijk een link van deze geschiedenis naar de grafstenen op de foto.

De preek is hier nog eens lezen. De preek is ook nog in het geheel van de dienst te zien.

Vragen om eens over na te denken

  1. De hoofdpersonen in deze historie zijn ervan overtuigd dat de Heer hier de werkelijke hoofdrolspeler is. Kun je een situatie uit je leven noemen waarin je ook overtuigd raakte dat de Heer de werkelijk Regisseur is van wat je dan meemaakt?
  2. In wie herken jij het meest? In David of in Abichaïl?
  3. Hebben volgens jou vrouwen een speciale rol in het leven, gezien t.o.v. mannen? Zo ja, welke?
  4. Voel jij je geborgen bij God? Krijgt dat werkelijk betekenis in je leven?
  5. Herken je de Messias in Abichaïls woorden over David.
  6. Hoe had David moeten reageren volgens jou?
  7. David is gevoelig voor hemelse wijsheid als die op zijn pad komt. Denk jij dat jij dat ook geweest zijn zou zijn?
Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Volg het script’ Zondag 10 mei 2020 – David (3)

Heb je deze afbeelding al eens eerder gezien?
Weet je waar?

Het is een tekening van een geschiedenis uit de Bijbel, als je goed kijkt zie je de tekst op de tekening geschreven staan. Een melancholieke Saul naast de jonge David die intens genietend op de harp tokkelt. Maar je voelt de dreiging: Sauls hand ligt losjes om de speer heen die naast hem ligt. Als zijn stemming omslaat kan hij er zo mee gooien. Het verhaal vertelt ons dat dit ook meerdere keren zo gebeurt.
In de tekst van zondag a.s. (1 Sam. 16: 8-16) kun je de hele geschiedenis lezen. Als je de hoofdstukken 16-18 leest krijg je een groter deel van het verhaal te lezen en begrijp je meer van de achtergronden van het hele verhaal.

De tijd van de eerste messiassen van Israël was een bewogen periode. ‘Messiassen’, betekent ‘gezalfden’; iedere koning in Israël werd immers gezalfd. In dit verhaal zijn er zelfs twee gezalfden naast elkaar, al is er nog maar één koning. Maar je voelt al aankomen welke kant het opgaat. Twee gezalfde naast elkaar, kan dat goed gaan? Nee! Het is de aanleiding voor een bitter gevecht, waarbij de ene gezalfde de andere naar het leven staat. Een waar koningsdrama, zoals er in de historie wel meer zijn.

De afgelopen week heb ik geworsteld met dit gedeelte: heeft dit ons nog iets meer te zeggen dan dat het ons vertelt ‘hoe het allemaal zo gekomen is’? Als je dit verhaal thuis aan tafel leest, neem je er dan iets uit mee voor je leven van vandaag?
Zo langzamerhand ben ik tot de overtuiging gekomen dat het beide is: een stuk geschiedenis van Gods reddingsplan, maar het maakt ook iets zichtbaar dat normaal gesproken niet direct zo zichtbaar is.

Wat zou dat volgens jou kunnen zijn?
Zondag 10 mei a.s. zal ik jullie vertellen wat dit volgens mij is. Om 10:15 uur zijn weer online via het bekende kanaal. Het probleem met de echo -die sommigen van jullie vorige week hoorden- is inmiddels opgelost. Ik hoop dat jullie meeluisteren.

En…, weet je al of je die tekening ergens eerder gezien hebt?

Hieronder nog eens de videoboodschap van oud-president Busch.

Lees het artikel van Jan van Benthem

De preek is nog eens na te lezen

Hier is de dienst terug te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Sabbatsjaar..?

De bewoners van Noord-India kunnen voor het eerst in decennia het Himalayagebergte weer zien. De lucht is zo schoon dat dit nu kan. Ook wij genieten van de mooiste luchten, overdag en ’s nachts, sinds jaren: geen vliegtuigsporen en geen vervuiling. Ook een groot deel van de enorme activiteit op onze wegen valt weg. Daardoor is het veel stiller om ons heen.
Veel van onze menselijke activiteit is tot stilstand gekomen en dat begint ons best lang te vallen. Hoe lang kunnen we dit volhouden, zeker als we niet echt kunnen zien wanneer dit afgelopen zal zijn. Niet alleen mentaal, maar ook financieel is het voor velen benard. En degenen die ‘aan het front’ staan in de gezondheidszorg raken lichamelijk en geestelijk uitgeput.

En toch, je hoeft maar een paar stappen buiten de deur te zetten en je ziet dat alle andere processen rustig doorgaan. Gestaag maar zeker worden de bomen groener en de vogels weer ‘vrijer’ in de ruimte die er nu is. En de Tulpenroute Flevoland is geannuleerd door de organisatie (begrijpelijk), maar de tulpen komen wel gewoon op en laten zich toch door ons bewonderen.
Het rustige ritme waarmee de natuurlijke processen om ons heen doorgaan treft me. Het neemt me mee in een kalmer levensgevoel. Buiten in de polder daalt er een vreemde kalmte op me neer.

Het doet me denken aan het sabbatsjaar waarover je in Leviticus 25 leest. De Heer wil dat alle menselijke activiteit tot stilstand komt: een jaar van volstrekte rust voor het land. Je eet van wat  ‘vanzelf’ opkomt. En daar kun je op overleven. Het opent ons de ogen ervoor dat we niet zo onmisbaar zijn als we soms denken. We beseffen dat we in de jaren dat we ons wel druk maken om de productie de gewassen ook ‘vanzelf’ opkomen. Of eigenlijk ‘niet vanzelf’ natuurlijk, de Heer regeert in zijn eigen rustige ritme de wereld om ons heen, maar dat merk je meestal niet zo op. Pas als we persoonlijk stilvallen wordt zichtbaar dat we niet zo nodig zijn voor het functioneren van onze planeet als we zelf vaak denken. Integendeel: het is soms beter dat wij even niets ondernemen: de lucht klaart op en de rust keert weer.

Natuurlijk is dat niet het einde van onze zorgen: van sommige zaken vraag je je echt af hoe lang het nog zo kan duren. En toch als ik zo om me heen kijk, stelt het rustige ritme waarmee veel toch gewoon doorgaat me op mijn gemak. Het doet me beseffen: het hangt ook niet allemaal van ons af! Onze aarde en allen die erop wonen zijn immers van de Heer. Hij vergeet ons niet, net zoals in de andere jaren!

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag 19 april: ‘Op weg naar de bevrijding!’

Zaterdag 18 april herdachten wij dat Putten, Ermelo en Harderwijk 75 jaar geleden zijn bevrijd.
Wat een bevrijding zal dat geweest zijn! Vrijheid na vijf jaar vast te hebben gezeten aan voorschriften van de Duitse bezetters. We kunnen ons er iets meer bij voorstellen dan eerder denk ik.

Wie zijn hier nu eigenlijk de overwinnaars? Zijn dat ook de bemanningen in de vliegtuigen waar het monument in Harderwijk naar verwijst? Of zijn zij juist de verliezers van de deze oorlog?
Ben je ook overwinnaar als je het leven erbij verloren hebt?

Met Pasen denken wij terug aan een andere overwinning, die van de Heer Jezus op onze zonde en de dood. Hoe ging het toen verder? Barstte er een enorm bevrijdingsfeest los? Wie zijn hier de overwinnaars en wie de verliezers eigenlijk? Vanuit Mat. 28, 11-20 gaan we daar naar kijken komende zondag.

Een vraag om alvast eens over na te denken:
wat beschouw je zelf als een overwinning in je leven?
En ook: Wat beschouw je als verlies?

Benieuwd ben ik nog wel tot welk antwoord je gekomen was. Is je idee van winst en verlies nu veranderd na het lezen en overdenken van deze bijbeltekst?

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Achter de schermen (3)

Achter de schermen (3)

Afgelopen zondag had ik twee toeschouwers in de kerk.  Het voelde alsof jullie er echt een beetje waren Annemarie en Dirk Peter. Eigenlijk best leuk!

Onze verwachtingen voor de Paasdienst waren hoog: we hadden voor het eerst twee camera’s die werkten, de dienst was minutieus voorbereid met heel veel eigen bijdragen uit de gemeente (waarvoor hartelijk dank). We gingen voortvarend van start totdat YouTube roet in het eten gooide. We hebben een licentie voor zo ongeveer alles wat de EO uitzendt, maar beperken ons voor de veiligheid tot die liederen die de EO zelf vrijgegeven heeft voor gebruik in de kerken. De robots van YouTube blijken blind en ‘weten’ niets van die toezeggingen kennelijk en legden de livestream stil. Het duurde een tijdje voordat we weer online waren en toen hebben we gewacht tot er weer voldoende van jullie terug waren om de dienst te vervolgen (dat kunnen we zien).

Gelukkig hadden we inmiddels de ‘Gemeente-app’ op WhatsApp waarmee we een groot aantal (70 deelnemers) van jullie snel op de hoogte konden brengen. Gelukkig was zo toch een vorm van contact mogelijk. Deze week hebben mensen de groep ook weer verlaten. Jammer! Misschien komt dit omdat in een grote groep ook veel berichten verstuurd worden en je een beetje gek wordt van alle meldingen. Tip van Niek: je kunt de meldingen voor een groep stilzetten. Ga naar de ‘groepsinformatie’ en zet ‘dempen’ aan en je merkt niets meer van de groep totdat je zelf gaat kijken. Dat zou het moment kunnen zijn waarop de verbinding wegvalt bijvoorbeeld. Kunnen we jullie toch bereiken. Dus nogmaals de link die je op je telefoon kunt volgen om opnieuw weer lid te worden: NGK App Wanneer je dat wilt natuurlijk.

Even terug naar de uitzending: het duurde een tijd voordat de meesten weer terug waren in de uitzending. Meerderen hebben de uitzending gemist hebben we gehoord. Dat betreuren we!  Wij hebben inmiddels onze maatregelen getroffen, dankzij het doortastende optreden van Herbert zenden we vanaf zondag via kerkdienstgemist.nl uit. Daar zijn de diensten van afgelopen week ook al terug te vinden. Voor wie het toch nog wil zien. De link is inmiddels ook doorgekoppeld naar onze webpagina. Ook via die vertrouwde pagina kun je de uitzending volgen. Alleen al ‘het evangelie van Marcus’, helemaal aan het einde, maakt de Paasdienst de moeite van het terugkijken waard!
Verder blijven we jullie bijdragen zeer op prijs stellen. Op muzikaal gebied zal er weer veel van jullie zichtbaar zijn komende zondag. Mooi! Als jullie gebedspunten hebben (ook tijdens de dienst) laat het dan weten.

Over het algemeen zijn de uitzendingen redelijk hectisch en echte energieslurpers. Goed om zo nu en dan even een stapje terug te kunnen zetten. We zullen naar het zich laat aanzien het nog wel een tijd langer alleen met onlinediensten moeten doen. De zondagen van de meivakantie (26 april en 3 mei) zullen we als team even een stapje terug zetten en één van de vele andere onlinediensten volgen. De kerkenraad doet jullie daarvoor een voorstel. Blijf de berichten volgen.
In het algemeen: laten we in contact blijven met elkaar en elkaar in het oog houden voorzover dat mogelijk is.

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

‘Tussen hemel en aarde’ Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag en Pasen hebben we online met elkaar gedeeld. Het ingrijpende verhaal van Goede Vrijdag is nauwelijks in woorden te vangen, evenmin als de overweldigende boodschap van paasmorgen. We vroegen ons af of het dan betekenis voor ons kan krijgen?
Is zowel het ingrijpende als het overweldigende bestand tegen de kritische vragen van medemensen? Zoals: ‘welke vader doet zijn zoon zoiets aan?’ Heel wat mensen zijn van mening dat opstaan uit de dood niet kan. ‘Er is nog nooit iemand teruggekomen!’, is een veel gehoorde uitspraak.
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Tussen hemel aarde’. Hoe zien Goede Vrijdag en Pasen eruit gezien vanuit de verbinding tussen hemel en aarde? Welke weg moet je gaan om dat te kunnen zien?

De diensten op Goede Vrijdag en op Paasmorgen zijn terug te zien en ook terug te lezen, voor Goede Vrijdag hier en Paasmorgen hier. De presentaties -speciaal gemaakt voor uitzending- zijn hier en hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Fijn jullie te zien (2)

Afgelopen zondag gebeurde er een hoop achter de schermen. Dat konden jullie niet zien (zag ik toen ik het terugkeek), maar hebben jullie vast wel gemerkt. We waren extra vroeg gekomen om alles nog eens op een rijtje te zetten. We voelen ons rijk: we hadden nu twee camera’s i.p.v. van één. We waren alles rustig aan neerzetten en instellen, toen we Herbert horen zeggen: ‘ik heb geen beeld!’. Alarm! Na een enorme zoektocht en groeiende stress, bleek het euvel een verloopstukje naar de camera van Daan. Zo’n kabeltje tover je niet zomaar even tevoorschijn, dus dit betekende blijvend geen beeld met die camera. Alles is afgelopen zondag daarom opgenomen met mijn kleine Sony-camera, de peuterversie van de camera van Daan. Hebben jullie het gemerkt? Alles deed het en toen moesten we direct beginnen. Al uitzendend probeerden we de dienst nog op een rijtje te krijgen. Excuus, de kink kan in een klein kabeltje zitten.

Alle berichtjes die jullie ons intussen sturen doen ons heel goed. Hebben we toch het gevoel dat we niet alleen elkaar maar ook jullie ‘gezien’ hebben. Zeker als er een foto meekwam. Da’s toch meer dan vier gestreste mannen een hoop snoeren en één werkende camera.

De berichtjes komen verspreid over vier mensen binnen en dan brengen wij elkaar weer op de hoogte. ‘Konden wij ze maar allemaal zien’, dachten we. Dat bracht Niek er toe om een groep te maken waarvan iedereen die kijkt lid kan worden. Als je de volgende link intypt (op je telefoon!) hoor je ook bij onze groep en kunnen we allemaal met jullie meelezen.

Verder hopen we op jullie Paasgroet voor komende zondag. Bedenk een leuke setting, en breng ons allemaal een Paasgroet. Dat wordt zeer gewaardeerd. ‘Fijn jullie te zien’, dat geldt voor iedereen denk ik. Stuur de resultaten maar naar Daan via zijn mail of via WeTransfer.

We hopen jullie te zien.

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag 5 april – Mat. 21: 1-11 – ‘Wie?’

Liturgie

Zondag was het Palmpasen.
In de kerk wordt deze zondag al eeuwen gevierd als het begin van de `Goede week.’
Herinnering aan de dag waarop het rijen dik stond op de weg naar Jeruzalem.
Duizenden zwaaiend met palmtakken enthousiast naar een man op een ezeltje.

Iedereen in de kerk kent dit verhaal: Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem.
Koning Jezus op weg naar zijn troon.
Als je tussen het publiek had gestaan had je vast mee gejuicht.
Onweerstaanbaar was het, als je er bij was moest je haast wel mee doen.
En toch: weet je waarom en voor wie je juicht?
Deze ‘man op de ezel’ is niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen.
Die ‘goede week’ loopt trouwens ook niet goed af.

Velen staan er vreemd van te kijken.
“Wie is die man?”, vragen ze hardop.
Als jij Hem zou moeten omschrijven, hoe zou jij dit dan doen?
Wie is Jezus voor jou?

Ook deze dienst was weer online. Nog eens zien? Klik dan op deze link!

Mat. 21, 1-11 – preek – NGKE – 5-4-2020

40D6 – Wie?

[Mentimeter: Wat is jouw voorstelling van de Heer Jezus? Welke omschrijving zou je voor Hem gebruiken? Held, overwinnaar, wijze, loser… of nog een ander begrip]

A. Jezus = Heer

Vol ontzag kijk ik omhoog naar het standbeeld. Zo stelde de beeldhouwer zich keizer Karel de Grote voor.
Daar kan ik me iets bij voorstellen, het is werkelijk een ontzagwekkende verschijning zo. Inderdaad: Karel de Grote.
Echt ‘heer’ Karel naar wie je op moet kijken.
Ik had hem hier niet verwacht voor de Notre Dame in Parijs.
Hoewel, die Asterix figuur links van hem leidde mij wel een beetje af van Karels grootheid.
Jullie begrijpen mij wel: als je denkt aan een koning denk je aan zó iemand.

Jezus is ook een ‘Heer’ (hetzelfde woord). Heer, zoals deze keizer.
Het staat er niet alleen maar Hij is het ook. Als je de Heer ziet als iemand die autoriteit heeft en van wie in principe alles in zijn rijk is, dan zie je dat in deze geschiedenis voor je ogen gebeuren.
‘De Heer heeft ze nodig’, meer hoeven leerlingen van Jezus niet te zeggen en ze kunnen die ezels zó meenemen.
En als Jezus eenmaal op de ezels gaat zitten straalt Hij iets uit waardoor iedereen begint te te juichen:
‘Hosanna voor de Zoon van David’
Wat wij nu lezen en beluisteren van die geschiedenis, dat zijn met majesteit geladen woorden: koningsdag in Jeruzalem.

Dat koninklijke hoor je ook terug in het lied ‘Jezus overwinnaar’.
Een geliefd lied.
Drie weken geleden hebben velen het gezongen.
Een majesteitelijk lied:

Alles buigt voor koning Jezus’
‘U bent de held die voor ons strijd’
‘Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer’
‘Jezus Overwinnaar.’

Naam boven alle namen’
De leeuw van Juda

B. Wie? Redder op een ezel?

En toch, als je het plaatje erbij ziet…
Dan is dit toch niet het plaatje van een Heer die ontzag oproept,
zoals dat beeld van Karel de Grote.
Natuurlijk, het klopt met de profetieën over de Messias, zoals die in Zach. 9, dat weet ik wel.
Zo wás de profetie.
Maar het klopt niet met het beeld van een koning […], een bevrijder.
De generaal die de Romeinen komt verjagen.
Dan verwacht je toch een legerleider op een groot paard.
In blinkende wapenrusting en met een vastbesloten gezicht.
Maar toch niet een man op een ezel?
Van wie in die profetie gezegd wordt: zachtmoedig en rijdend op een ezel.
Een vriendelijke en zachtaardige man.
Wanneer Hij Jeruzalem binnen rijdt vragen de mensen: ‘Wie is die man?’
Ik kan me dat wel voorstellen.

Het antwoord is ook wel bijzonder:
‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ (11)
Dé profeet, d.w.z.
de verwachte profeet die na Mozes zou komen.
Hosanna de zoon van David, de koning die ook profeet is.
Nog weer later wordt Jezus ook wel priester genoemd.

Hij lijkt dus wel op koning David die ook wel iets van een profeet had.
Wij hebben nog de psalmen van David.
en iets van een priester: David liep voor de ark te dansen in een linnen priesterhemd (2 Sam. 6: 14)
Maar David was toch vooral de held, die de reus Goliath versloeg en waarover heldenballade gezongen werden:
‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.’
‘They are the champions’ in het Hebreeuws.David was een stoere held, zo’n overwinnaar was Jezus niet!
David had zoveel bloed aan zijn handen, dat hij de tempel niet mocht bouwen. Een held ontkomt daar niet aan.
Ik snap die vraag wel: ‘Wie is die man?’
Ze dachten in Jeruzalem niet direct:’ ah daar zul hem hebben, de Messias, de verwachte koning.
Dat zie je zo.

Als wij aan een overwinnaar denken hebben wij dat ook,
dan denken we aan een stoere held, een generaal,
voor wie zijn vijanden wegsmelten als kaarsen
‘Alles buigt voor koning Jezus’
‘U bent de held die voor ons strijd’
‘Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer’
‘Jezus Overwinnaar.’

Maar zo is het niet, zo denk je te klein van Jezus.
Zo’n overwinning is te gewoon, ja gek genoeg te gemakkelijk?

C. ‘Hosanna’

Maar is Hij dan geen koning, geen overwinnaar?
Jawel, maar van een heel andere categorie.
Zo’n koning kennen we niet buiten Jezus.
Het lied is ook niet onwaar, maar het vertelt veel te weinig over Hem. Het denkt te min van Hem
Jezus is veel meer dan een generaal, veel meer.
Niet te vergelijken met een van onze helden.
Dat zie je al in deze tekst.
Dat zie je ook aan zijn standbeelden

Dit is de bekendste standbeeld dat er van
Hij verdraagt vrijwillig het onbegrip: ‘Wie is die man?’
Hij laat het toe dat Hij zwart gemaakt wordt, dienaar van de duivel noemen ze Hem. Hij gaat met iedereen om: juist met het laagste allooi van die tijd: hoeren, tollenaars en melaatsen, in onze tijd: sekswerkers, fraudeurs en aidsslachtoffers.
Als Hij zijn leven moet riskeren om hen te helpen dan doet Hij dat.
Hij stuurt zijn troepen niet de strijd in. Hij staat zelf aan het front op de moeilijkste plek.
Dat is zijn heldhaftigheid: Hij durft een loser te zijn.
Alles voor jou te verliezen.
Zo’n loser waar je je een beetje voor schaamt,
als je ziet wat je medemensen Hem aandoen.
Als je hoort wat ze over durven zeggen.

Dat is vandaag nog altijd zo hè,
Soms voel je de schaamte om het hoekje liggen, als je hoort wat mensen over Jezus zeggen.
Ook nu weer met de coronacrisis.
Sommigen geven Hem er volop van langs.
Jezus is veel méér dan alleen maar een overwinnende generaal op een groot paard.
Jezus is de redder van het type dat zich onderdompelt in de vieze prut,
om jou er uit te kunnen halen.
Daarbij raakt Hij zelf ook helemaal besmeurt.
Hij ziet er niet uit.
Jezus’ overwinnaar, de prut druipt van Hem af.

Jezus’ majesteit is dat Hij de minste van ons allemaal wil worden
om de allerminsten van ons te kunnen redden.
Dat is heel erg nodig, maar spreekt niet zo tot onze verbeelding.
Want het is ongelooflijk moedig, maar je wordt er niet populair mee.
En het geeft ook wel een beroerd beeld van ons:
‘Allerminsten’ Is het zo erg met ons, dat wij zo’n Redder nodig hebben.
Moet Hij zo diep voor ons gaan.
Jezus lijkt niet zo op een generaal, maar veel meer op een verpleger die met gevaar voor eigen leven de hand van een stervende coronapatiënt vasthoudt omdat hij hem niet alleen wil laten.
Die bij je blijft als jij het benauwd krijgt,
die je ziet terwijl je hulpeloos en depri bent.
En er niet uitziet want je bent in de rouw.
Jezus ziet op je allerslechtst, maar blijft toch bij je.

En de mensen juichten: Hosanna, hosanna voor de zoon van David.
Niemand weet wat Hosanna precies betekent,
maar het zou heel goed ‘Redt nu…’ (Hosi an).
Red nu, red nu Zoon van David.
Dat riepen ze, misschien wisten ze het niet eens.
Maar het was wel precies wat ze nodig hadden.

Dat is Jezus voor ons.
De koning van de losers,
God op een ezel.

Ook in deze geschiedenis, de intocht in Jeruzalem.
Hij komt aan in de stad die Hem over een paar dagen zal executeren.
Hij weet dat!
Dat is het heldendom van Jezus overwinnaar.
Veel mensen trekken voor zo’n held hun neus op,
daar kun je geen stoere verhalen over vertellen.
En het dwingt je ook anders naar jezelf te kijken.
Je bent geen krachtige held die met Koning Jezus overwint,
maar een loser die door de Koning van de losers gered wordt.
Je schaamt je er voor: zo hulpeloos ben je in dit verhaal.

Maar dit is een koning die zich niet oneindig boven je verheven voelt,
van wie je nek pijn doet van het opkijken naar Hem.
Jezus is de koning die oneindig boven je verheven is,
en toch naast je gaat zitten om je te helpen.
Hij is niet de koning van de overwinnaars die sterk genoeg zijn om voor Hem te vechten: 
maar de koning van de losers, die te zwak zijn om zichzelf te redden.

Dat is geen stoer verhaal,
maar wel mooi verhaal.
Want bij deze zachtmoedige Jezus kan iedereen met alles terecht.
Echt álles!
Juist met dat waar je je zo voor schaamt.
In onze diepste crisis komt -ook deze- Hij bij je op bezoek.
Want Hij schaamt zich niet voor jou.
Nooit!

En die koning komt veel dichterbij je dan welke andere koning ook

Hosanna, Jezus. Hosanna , Hosanna…

Amen.

(c) Wieb Dijksterhuis 5 april 2020

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen