Jaarthema 1: De droom

Han-2-41-47-17-6-2018-1Ooit had ik het over een droom.
Misschien weten jullie het nog, in de tent tijdens het gemeenteweekend, nu al weer drie maanden geleden. Genoeg om een droom weer helemaal kwijt te raken. Op die droom heb ik jullie toen laten reageren en dat hebben jullie ook gedaan… Maar daarover morgen meer.
Komende zondag wil ik weer beginnen met die droom. Ik ga ‘m niet opnieuw vertellen, maar ik wil het er graag wel verder met jullie over hebben. Ja meer nog, ik zou er wel samen met jullie aan willen werken. Waar dat mogelijk is. Want … “tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren…’ schreef de dichter Willem Elsschot. Met die wetten valt het wel mee mee als het gaat om onze droom, maar de praktische bezwaren zien we onmiddellijk. Daarom gaan we het er weer over hebben, uitgaande van de vraag: ‘wat willen we en kunnen we nu al realiseren van deze droom?’

Het zou mooi zijn als we op de startzondag voorlopige werkgroepen kunnen vormen, die zichzelf eens af gaan vragen. Wat zouden we nu willen realiseren? Hoe kunnen we at dan?

Om nu goed voorbereid aan het gesprek deel te kunnen nemen hieronder nog eens de droom.

Droom…

Hoe zou onze gemeente er over vijf jaar uitzien?
Vanuit de Molenweg -waar ik met de fiets uitkom-  kan ik het bord al zien: ‘Welkom in de Bron’. Leuk leek ons die naam: ‘De bron aan de van Beekweg.’
De kleuren zijn hetzelfde als die op de website van onze gemeente. Daar kun je ook lezen dat iedereen vanaf 10.00 uur uitgenodigd wordt voor koffie, een gesprek, persoonlijk gebed, de dienst en de maaltijd na de dienst. Daar komen gemeenteleden op af, maar ook anderen.

Voor het kerkgebouw aan de Van Beekweg staan de eerste mensen al met elkaar te praten. Blij om elkaar te zien, begroeten we elkaar met een handdruk. Dat is zo de gewoonte geworden.
Bij de deur krijg ik een hand van Femke Hop, de gastvrouw van deze zondag. In de hal is het een drukte van belang. Ouderling Lotte Van Voornveld zie ik nog net een slok van haar Caramel Light Frappucino nemen.

Het is wel ruimer geworden sinds de hal bij de kerkruimte getrokken is. Die is nu ingericht met zitjes en statafels. De keuken, met uitgifteluiken aan alle kanten, is het kloppend hart van het kerkrestaurant. Daar zwaait Thijs van Til de scepter als chef van de vrijwilligersploeg. Het restaurant is iedere zondag open, en ook nog op een aantal avonden in de week. Met menu’s van Thijs, gerund door vrijwilligers.
Een heel stel gemeenteleden eten er wel een keertje in de week.
Vandaag zijn ze al bezig met de lichte lunch voor tussen de middag. Op zondag eten er altijd gasten met onze gemeente mee.

De deur naar de Stilteruimte is nog dicht, daar zit een groep gemeenteleden te bidden voor de dienst. Op het podium spelen de muzikanten zich warm voor de dienst. Rieke de Vries is aan het inzingen.
De technische ploeg regelt het geluid en licht in. Deze zondag zingen we Engelse Hyms. Volgende week weer een andere muziekstijl, dat wisselen we af.

Op het scherm in de hal zie ik het programma voor de week. Er zijn veel activiteiten in ons gebouw. We hebben nu een eigen bibliotheek en studieruimte met een stel computers, daar kun je door de week altijd terecht. Daar kun je ook cursussen volgen die er ’s avonds zijn: een gavencursus en een groepsleidersinstructie en zo. Het cursusaanbod is heel divers en wisselt steeds. En zijn ook filmavonden.
De gemeente bestaat nu uit kleine groepen van gemeenteleden op huiskamergrootte die bij elkaar buurt wonen. Ook de jongeren hebben hun eigen kleine groepen die regelmatig bij elkaar komen. De meeste groepen eten iedere week wel een keer met elkaar, om daarna het weekthema vanuit de bijbel te bespreken, hun leven te delen, te praten en te bidden. Regelmatig  gaan ze er ook samen op uit.

’s Avonds is het gebouw nu de hele week open en ook op verschillende dagdelen is het gewoon open. Want dan is er van alles te doen: vergaderingen van allerlei werkgroepen, schuldhulpverlening, een pastoraal spreekuur, koffieochtenden, muziekrepetities, gebedsbijeenkomsten voor verschillende thema’s. Maar ook kun je er rustig voor je zelf zitten, lezen en bidden en mediteren in de Stilteruimte.

Ons kerkgebouw is van een gebouw vooral voor de kerkdiensten veranderd in het ‘huis van de gemeente’, waar altijd wat te doen is. Daar kunnen gemeenteleden ook hun contacten uit de buurt ontvangen. In de koffiehoek kun je nl. gezellig zitten.
Als gemeenteleden zien wel elkaar graag, want we vinden het fijn om bij elkaar terecht te kunnen. We doen nog veel meer samen dan vijf jaar geleden.
Maar dat betekent ook dat we als het even kan wat ons dwars zit met elkaar proberen op te lossen. Alleen dan kunnen we immers een zegen voor elkaar zijn, niet als ons nog wat in de weg blijft zitten.  Hoe verschillend we soms ook denken, want dat blijft. Maar als het gaat om samen christen-zijn zijn we eensgezind. We willen elkaar helpen als christen te leven, daarbij moet we elkaar kunnen accepteren.

In Ermelo kent iedereen ons, ons gebouw is een bekende plek waar veel mensen komen. Ook mensen uit de buurt. Die komen ’s zondags soms wel koffiedrinken, maar niet in de dienst.  Maar ja ze horen toch een beetje bij ons. We hopen nog steeds dat ze ook een keer in de dienst komen, maar we hebben in ieder geval goed contact met de buurt.

Nou ik stop maar even, genoeg gedroomd. Wat vind je hier nu van? Kun je je voorstellen dat wij zo met elkaar zouden leven?

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

‘Liefde heeft de toekomst’ – zondag a.s.

1 Kor. 13, 8-13 - liefde heeft de toekomst‘Stel je had nog één dag te leven, wat zou je dan nog willen doen?’
Moeilijke vraag? Laat ik hem dan anders stellen:
‘Hoe wil je graag dat je medemensen later aan je terugdenken?

Dit zijn van die vragen die uitdagen na te denken over wat jij het belangrijkste vindt in je leven. Het laatste deel van 1 Kor. 13 (vss 8-13), roept zulke vragen in ons op. Wat is het belangrijkste in mijn leven en denkt God daar ook zo over? Je mag de vraag ook best breder maken: ‘Wat is het belangrijkste in het leven?’ De vraag die direct daarna komt is: hoeveel van je tijd besteed je daar dan aan?

Na ‘Niets zonder de liefde’ (1-3) en ‘Liefde = liefde’ (4-7), deze zondag ‘Liefde heeft de toekomst’ (8-13). Denk je mee? Wees welkom zondag 16-9, we beginnen om 09.30 uur.

 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

23-9 Startzondag – ‘Een levende gemeente!’

ibrahim-boran-575994-unsplashOp zondag 23 september a.s. trappen we samen ons nieuwe jaarthema ‘Een levende gemeente’  af. De kerkdienst staat in het teken van het thema. Aansluitend aan de dienst is er zoals we dat inmiddels gewend zijn taart bij de koffie. Daarna vertrekken we naar de heide, waar we de grenzen van ons jaarthema gaan verkennen. Er zijn allerlei sportieve en minder sportieve activiteiten bedacht die ons voor problemen zetten die we als gemeenteleden alleen samen kunnen oplossen. Daar zit de gedachte achter dat gemeente-zijn niet alleen iets van samen-zijn is maar ook iets van samen-werken. Dat moet je willen en als je het eenmaal wilt, moet je het leren.

olia-gozha-674153-unsplash

Foto door Olia Gozha op Unsplash

Terugdenkend aan de droom in ons gemeenteweekend: samen kunnen we nog veel meer voor elkaar en anderen betekenen dan we dat nu al doen. (Nog meer) Handen en voeten van onze Heer in onze omgeving worden. ’t Zou best eens kunnen zijn dat dit de bedoeling van ons gemeente-zijn is.
Het belooft dit jaar hoe dan ook een boeiende ontdekkingsreis te worden naar wie we als gemeente zijn, wie de Heer wil dat we zijn, wie wij zouden willen zijn en wat daarvoor dan nodig is. Om maar enkele vragen te noemen, want bij elk meervoud (‘we’) komt ook steeds het enkelvoud (‘ik’) in beeld. Wie ben ‘ik’ in onze gemeente?; Wie zou ik willen zijn?; Wie kan ik zijn?…
Veel vragen waar vast ook antwoorden op zijn, daarvan ben ik overtuigd. Ik heb al veel gezien onderweg in de aanloop op dit jaarthema.

Wees van harte welkom, ook als je niet zo vaak in onze gemeente komt. En denk niet te snel dat het niet kan. Vervoer is zo geregeld, en als de activiteiten teveel zijn: samen koffiedrinken en eten is ook een gezamenlijke gemeenteactiviteit.
Ik verwacht dat het een boeiende dag wordt en hoop dan velen van jullie te ontmoeten.

 

 

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Liefde = liefde – 1 Kor. 13, 4-7 (2)

1 Kor. 13, 4-7 (2) - Liefde = Liefde‘Wie niet polemiseert is niet bekeerd’, was in gereformeerd vrijgemaakte kring ooit een graag gebruikte uitdrukking. Toegeschreven aan de vrijgemaakte voorman prof. dr. K. Schilder (‘K.S.’) betekent het dat als het om de waarheid gaat de toon best heel scherp mag worden. Want de waarheid mag niet verloren gaan, daar moet je om willen vechten. En dan kan iets lelijk klinken maar dan is het toch goed bedoeld, want je wilde er de waarheid mee redden. Ja, je werd scherp uit liefde voor je medemensen.

‘De wierheid hat in skel lûd’, zeggen de Friezen, ‘de waarheid klinkt scherp’. Ze bedoelen ermee dat veel mensen de waarheid vaak maar moeilijk kunnen verdragen; ze klinkt mensen die fout zitten vaak als lelijk in de oren. Maar dat komt meer door hun geweten dan door wat er gezegd wordt.
In de eerste preek over de liefde (2-9-’18) kwam ik tot de conclusie dat het in de kerk van mijn jeugd vaak meer om de waarheid leek te gaan dan om de liefde. Er was wel liefde, maar die was een absolute bijzaak. Terwijl volgens Paulus zelf de mooist geformuleerde woorden zonder liefde klinken als krakend gekrijs, omdat de liefde juist de hoofdzaak is. In dit licht zouden velen in de kerk van mijn jeugd dan de hele tijd de verkeerde prioriteit gesteld hebben.

Maar als men toen een goede bedoeling had met die scherp klinkende waarheid, dan klopte het eigenlijk toch wel in de betekenis van 1 Kor. 13. Want het gaat er niet om dat het liefdevol klinkt, maar dat de bedoeling liefdevol is: de mensen bij de waarheid houden.

Is dit wat Paulus bedoelt in zijn brief? Een vervolg…

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Een levend lichaam’

olia-gozha-674153-unsplash

Foto door Olia Gozha op Unsplash

Na thema’s als ‘In gesprek…’ in 2016-17 (waardoor we met elkaar in gesprek probeerden te komen over diverse thema’s van ons geloof) en ‘God in ons midden’ (over de plaats van de Bijbel in ons geloven) in 2017-18 is het thema van dit seizoen: ‘Een levend lichaam’. Dit gaat over de gemeente en het functioneren van de gemeenschap.

Gemeenschap, vrucht en talenten
In de eerste christelijke gemeente wordt er de nadruk op gelegd dat je niet alleen in naam lid bent van de gemeente van Christus maar als lichaamsdeel deel uitmaakt van het ‘Lichaam van Christus’ en dus ook een functie hebt in die gemeente. Je komt niet alleen iets halen uit de bijeenkomsten van de gemeente, maar je komt er ook iets brengen. Dat vraagt iets van ons. Ook om onze angst voor elkaar te overwinnen en te leren ons aan elkaar toe te vertrouwen. In de Bijbel wordt ons beloofd dat dit onder leiding van- en door de kracht van de Geest ook kan. Wie de Geest volgt zal merken dat dit vruchtbaar is voor ons samenleven: Hij wil ons allemaal samen voorzien van de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast belooft de Geest ieder persoonlijk specifieke talenten om dienst te kunnen doen in de gemeente. Niemand hoeft dit zelf op te kunnen brengen; het is gekregen goed. Maar toch gaat het niet vanzelf. Je moet het actief willen aannemen van de Geest. In alles blijft ook onze eigen verantwoordelijkheid overeind. Er wordt ons geloof gevraagd om in het spoor van de Geest te leven en actief de vrucht te oogsten en de gaven van de Geest te ontdekken, te ontwikkelen en vervolgens in te zetten.

Het jaarthema vraagt onze aandacht voor die belofte en voor onze eigen verantwoordelijkheid. Daarin hebben we de heersende trend in deze tijd tegen. Als we die volgen zouden we ons juist inspannen voor onze groots mogelijke persoonlijke vrijheid. Dat hindert het aangaan van een commitment in de gemeente. Als je de Geest wil volgen krijg je dus met tegenwind te maken. Het is belangrijk om ons bewust te worden van die krachten en hun invloed op ons.

Hoe?
Zoals bij de vorige jaarthema’s zal er ook nu iedere maand een themadienst zijn, daarbij zal materiaal gemaakt worden om het thema verder te kunnen bespreken in kleine groepen. We zouden het mooi vinden als er in iedere wijk één of meerdere ‘groeigroepen’ gevormd kunnen worden waarvan de leden voor de duur van het jaarthema bij elkaar komen om dit verder met elkaar te verwerken. Een kleine groep of groeigroep wordt gevormd door tien tot twaalf gemeenteleden (huiskamergrootte) die elkaar in ontmoeten rondom het jaarthema om dat te bespreken en daarvoor en ook voor elkaar te bidden.

Een ‘jaarthemateam’ denkt en werkt mee over de invulling van de themadiensten en de verwerking daarvan in de gemeente. Hierin werken Patrick Abee, Peter Baas en Friso van Hulst mee.

Startzondag
Onze startzondag, 23 september a.s., zal in het teken staan van het jaarthema. Naast de dienst willen we jullie -zoals de vorige jaren- met allerlei activiteiten uitdagen te laten zien dat je als gemeenteleden samen meer bereikt dan je alleen ooit zou kunnen. Als het weer goed is vertrekken we daarvoor weer naar de heide. Die zondag is er ook meer informatie over de themazondagen.

 

 

Geplaatst in NGK Ermelo | Tags: | 1 reactie

‘Niets zonder liefde!’

1 Kor. 13, 1-3 - Niets zonder liefdeNa een lange zomer beginnen we voorzichtig aan het nieuwe kerkelijke jaar. De meeste mensen zijn weer terug van vakantie, alleen wie het zich kan permitteren vertrekt nu nog voor een vakantie. Maar voordat we met elkaar opnieuw opstarten (of zo je wilt weer verdergaan): wat is nu belangrijk om niet te vergeten? Ik bedoel niet een speciaal onderwerp als een jaarthema, maar veel algemener: wat moeten we ons sowieso voornemen aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen? Paulus had daar duidelijke ideeën over, zeker als het over kerk-zijn gaat. We kunnen ze lezen in de eerste brief die hij aan de gemeente van Korinte schreef.

In de rest van de brief gaat hij in op de vragen en de problemen die uit die gemeente op hem afgekomen zijn, maar in dit gedeelte (1 Kor. 13, 1-3) komt hij nou eens met iets dat hij zelf beslist aan de orde wil stellen. Ze waren er in Korinte nog niet zo op gekomen, maar Paulus vindt dit nog voortreffelijker dan zelfs de hoogste gaven. Samengevat schrijft hij: ‘Niets zonder liefde!’.

Wat betekent dat voor ons? We leven in een tijd waarin we ‘liefde’ heel belangrijk vinden. Bedoelt Paulus net zoiets: ‘ als er maar liefde is!’ Of is dit iets anders… Zondag verder… Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Geheim! zondag 24-6 a.s. doopdienst

1 Kor. 2, 6-9 - preek - NGKE - 24-6-_18 ‘Geheim!_ (doop Jochem Starreveld)‘Eerst zien dan geloven!’ Ik heb dit zo vaak horen zeggen, dat je bijna zou gaan denken dat dit de norm is. Soms is het ook een verstandige regel om te hanteren in de omgang tussen mensen. Maar als je het op God toe gaat passen is het dan ook verstandig of juist onverstandig om zo met God om te gaan? Van God zie je immers ook veel niet, maar is het er daarom niet? Deze zondag gaat het vanuit 1 Kor. 2, 6-9 over ‘Gods verborgen en geheime wijsheid’, die iets moois is, maar die je niet kunt zien. Toch is ze voor ons bestemd, ook voor Jochem Starreveld, hij wordt zondag a.s. gedoopt. Wees welkom in ons midden.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen