‘Roepingenzondag’ 22 april a.s.

Rom 12, 1-8 - Roepingezondag 2018Komende zondag is het de zgn. ‘Roepingenzondag’. Vooral in de Rooms-katholieke traditie worden de gemeenteleden op die zondag opgeroepen om er bewust bij stil te staan wat hun roeping is. ‘Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven.’ schrijft Paus Franciscus in een boodschap n.a.v. deze zondag.

De NGP, de NederlandsGereformeerde Predikantenopleiding, grijpt deze bezinning aan om ons als gemeenteleden te laten nadenken over onze roeping. Onze kerken hebben ook weer nieuwe aanwas van predikanten (M/V) nodig, ze hopen natuurlijk ook dat er zich na deze bezinning nieuwe studenten voor de opleiding melden. Dat zal dan aan de TU in Kampen zijn, want het komende cursusjaar verhuist de NGP naar de TU in Kampen.

Wij grijpen deze roepingenzondag aan om ons te bezinnen op onze roeping in de gemeente. Dit aan de hand van een deel uit de brief van Paulus aan de Romeinen (12, 1-8). Er wordt daar ons gevraagd om te ‘offeren’. Wat eigenlijk?

Ter voorbereiding zou je jezelf af kunnen vragen wat de reden is waarom je zondag eigenlijk naar de kerk gaat? Beleef je het als een plicht voor God, als een mogelijkheid die je liever niet overslaat of voorbereiding op de rest van de week enz. enz. Ik ben benieuwd.

Vragen bij dit thema

1. Hoe zit je zelf eigenlijk in een kerkdienst?
Is het vooral om je geweten te sussen en zou je onrustig worden
als je de kerkdienst niet bezocht? Of gaat het je echt om God?

2. En nog een andere vraag: wat betekent deze kerkdienst voor je?
Is het voorbereiding op en ondersteuning van je dienen van God.
Of bestaat je dienen van God eigenlijk helemaal uit het bezoeken van de kerkdiensten?

3. Wat is jouw dienst voor God? Wat is jouw plek in deze gemeenschap.
Hoe werk jij mee aan het komende Koninkrijk Welke lege plaats kun jij innemen in deze gemeente?

 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Jaarthema ‘G.i.o.m.’ voorlopig afgesloten

God in ons midden bannerOp mijn vraag naar onderwerpen die jullie nog aan de orde zouden willen zien komen is verder geen reactie gekomen, daarom sluit ik het jaarthema ‘God in ons midden’ nu voorlopig af. Mochten er in de komende twee maanden nog verzoeken komen, dan zal ik daar graag nog op terugkomen. Sowieso zullen we het thema nog eens afsluiten.

Anders dan in de laatste Nieuwsbrief stond, is er komende zondag daarom geen dienst in het kader van het jaarthema. Op een bepaalde manier komt dat ook weer goed uit. Komende zondag is het nl. de zgn. ‘Roepingenzondag’. Vooral in de Roomskatholieke traditie worden de gemeenteleden op die zondag opgeroepen om er bewust bij stil te staan wat hun roeping is. ‘Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven.’ schrijft Paus Franciscus in een boodschap n.a.v. deze zondag.

De NGP, de NederlandsGereformeerde Predikantenopleiding, grijpt deze bezinning aan om ons als gemeenteleden te laten nadenken over onze roeping. Onze kerken hebben ook weer nieuwe aanwas van predikanten (M/V) nodig, ze hopen natuurlijk ook dat er zich na deze bezinning nieuwe studenten voor de opleiding melden. Dat zal dan aan de TU in Kampen zijn, want het komende cursusjaar verhuist de NGP naar de TU in Kampen.

Wij grijpen deze roepingenzondag aan om ons te bezinnen op onze roeping in de gemeente. Later in de week meer hierover…

 

Geplaatst in Jaarthema 2017 | Een reactie plaatsen

Zondag 15 april: ‘Koninkrijksjournaal’

1 Kor. 15, 20-28 Koninkrijksjournaal - HA - 15-4-2018Komende zondag vieren we met elkaar het avondmaal. ‘Alweer’, zou je kunnen denken, want wat veranderd het nu voor ons? We hebben net Pasen gevierd en nu vieren we ‘alweer’ Avondmaal, dat gaat allemaal over ‘overwinning van de dood’, toch stonden we afgelopen vrijdag weer aan het graf van een gemeentelid. Voor sommigen onder ons was dat al de vijfde keer in een korte periode. Wat heeft het avondmaal ons deze zondag te vertellen in deze verdrietige werkelijkheid waarin zo vaak afscheid van dierbaren genomen moet worden. We lezen met elkaar 1 Korintiërs 15, 20-28 en vragen ons af wat deze tekst te zeggen heeft over avondmaalvieren in deze werkelijkheid. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Pasen 2018

Marcus 16, 1-8 Geloof, hoop en liefdeMorgen de Paasviering in de gemeente van de NGK Ermelo.

Op Paasmorgen beginnen we om 7:30  uur op de begraafplaats aan de Varenlaan met een zonsopkomstviering. Te midden van hen die ons zijn voorgegaan willen we lezen en zingen over de opstanding van onze Heer en de toekomst die we verwachten omdat Hij de dood overwonnen heeft!

Voor wie 7:30 uur uur te vroeg is, is er gelegenheid om om 8:45 aan te haken. Dan start in de kerkzaal een gezamenlijk ontbijt, waarvoor iedereen lekkere gerechten mee mag brengen. n

Dan volgt om 10.00 de feestelijke kerkdienst, geleid door Ds. Wieb Dijksterhuis waarin we vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan!

Na de dienst willen we samen koffiedrinken, natuurlijk met allerlei lekkers door iedereen meegebracht.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Goede Vrijdag 2018 – ‘INRI’

Op deze Goede Vrijdag vervolgen we de bijeenkomst die we op Witte Donderdag begonnen. We keren in gedachten terug naar Golgotha, naar onze Heer Jezus aan je het kruis. Maar wat zien we daar eigenlijk? Is het een dieptepunt in Jezus’ leven op aarde of juist het hoogtepunt? Vind je dit een rare vraag? Vraag je dan eens af welke afbeelding van Jezus je het meest tegenkomt om je heen? Waarom is dat?

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Witte Donderdag 2018: ‘Waar zit jij aan tafel?

Marcus 14, 12-26 - Witte D. 2018 - 'Verraad'Een Afrikaanse voorstelling van het Laatste Avondmaal: een zwarte Jezus en 11 zwarte discipelen en 1 witte verrader.
Morgen vieren we met elkaar het avondmaal in ons kerkgebouw. We volgens daarbij de geschiedenis zoals we die in Marcus 14, 12-26 lezen. Je kunt je daarbij de vraag stellen: ‘Op welke plaats zit ik eigenlijk aan tafel?’

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Stille Week 2018

Nog eens het programma voor deze weekStille week 2018

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen