Oordeel! – Mat. 25, 31v – Michazondag

Op dit moment ben ik nog met heel andere zaken bezig. We bereiden ons immers voor op het afscheid van Stijn. Toch gaan we komende zondag -hoe vreemd ook zonder Stijn- verder met onze diensten.

In de serie: ‘Jezus’ macht’ deze zondag de tweede preek. Die valt samen met Michazondag.
Voordat je verder gaat, lees de tekst (Mat. 25: 31-46) eens (in welke vertaling ook) of beluister de tekst.
Als je nog op de basisschool zit of op het voorgezet onderwijs ga, dan naar de eerste sheet van de mentimeterpagina en vul in in welke volgorde jij de mensen het liefst zou helpen. Wie het liefst en met wie wacht je liever even?
Als je ouder bent ga dan naar de tweede sheet en geef daar je volgorde aan.

Ik heb zo’n idee welke bovenaan of onderaan komen te staan, ik ben benieuwd of dat klopt.

Deze keer een heel duidelijke tekst, dat dacht ik tenminste. En toch naarmate je de woorden vaker leest komen er meer vragen boven. Voor mij is het een tekstgedeelte dat een dubbel gevoel oproept: ik ben blij en bezorgd tegelijk als ik het lees. Soms meer het het ene, dan weer meer het andere.

Een enorme opluchting is het voor mij dat de Heer Jezus oog heeft voor de kwetsbaren in deze wereld. Meer dan de machthebbers van onze wereld trekt Hij zich hun lot aan. Die beelden die pijn doen aan onze ogen, doen Hem ook pijn. De verhalen waar je maag van omdraait, roepen ook bij Hem afschuw op. Er is hoop voor deze wereld: kampen zoals op Lesbos zullen niet blijven, aan slavenwerk zoals in de goudmijnen van Afrika komt een einde en de ten hemelschreiende taferelen in een land als Syrië of een land als Libië zullen ooit eens voorbij zijn. Ooit wordt er recht gedaan, ook daar waar wij het verschil niet kunnen of durven maken.

Maar het maakt me ook steeds weer bezorgd. Want in deze tekst komt niet alleen het grote onrecht in beeld maar ook de veel kleinere nalatigheid. Ik lees over mensen die ik in Harderwijk tegenkom: zieken, daklozen en asielzoekers. Dit gaat niet alleen over onrecht ver weg, maar over medemensen dichtbij. Maar wat heeft deze tekst mij dan te zeggen? Aan welke kant van de Heer Jezus zou ik terecht komen?

Nog dichterbij komt het als ik geholpen door de site bij Michazondag, ga nadenken over de redenen waarom mensen op straat terecht komen, willen vluchten uit slavernij en dus asielzoeker in ons land worden en van veel te weinig rond moeten komen. In hoeverre is mijn gedrag de oorzaak van hun situatie?

Kortom, een hoop om over na te te denken. Wees welkom zondag in de kerk (wel even aanmelden) of voor het scherm. We beginnen zoals gewoonlijk om 10:15 uur.

Geplaatst in Preken | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

de Stralende Werkelijkheid – Mat. 17, 1-13 – Jezus’ macht (1)

De luchten zijn grijs, het waait, de bladeren vallen van de bomen en het wordt steeds eerder donker: de herfst is begonnen. We gaan de donkere tijd van het jaar in.
In Schotland is de herfst nog grauwer dan bij ons: meer regen en zeker ook meer mist. Mijn broer heeft een tijd in Schotland gewoond, in de stad Edinburgh. In de herfst belde hij naar ons: ‘Help, schijnt bij jullie de zon nog wel eens?’ Ik kon hem geruststellen.
Wat verwacht je dan als je in de herfst naar Schotland gaat? Niet dat daar de zon uitbundig zal schijnen. Op een zwaarbewolkte dag stapte ik in het vliegtuig -het was nog een andere tijd- naar Edinburgh en ik verwachtte in een mogelijk nog zwaarder bewolkter Edinburgh weer uit te stappen.
Het was een enorme verrassing voor me me toen ons vliegtuig door een gat in de wolken -waardoor ik beneden me zo ongeveer heel Nederland kon zien liggen- ineens het volle zonlicht binnenvloog. Boven de wolken scheen de zon als op een stralende zomerdag. Na weken bewolking en regen was dat niet alleen een mooi gezicht maar ook een geweldig goed gevoel. Natuurlijk wist ik dit wel: achter de wolken schijnt immers de zon, maar nu ervoer ik de zonnestralen ook volop. En dat is toch veel meer dan het alleen weten.

Petrus dacht dat hij met zijn Heer Jezus een zonnige toekomst tegemoet ging. Hij was er immers van overtuigd geraakt dat zijn meester de Messias is. Hij verwacht als één van de getrouwen van de Messias een mooie toekomst in Israël. Tot zijn verbijstering begint zijn meester er juist op dat hoogtepunt over dat hij binnenkort moet lijden en daarna zal sterven in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël (16,21).
Petrus barst bijna van verontwaardiging: ‘maar dat zal niet gebeuren’. Hoe kán zijn meester zulke dingen zeggen. Hij begint fel tegen Jezus opmerkingen te ageren. Hij roept God er zelfs bij. Maar zijn meester is helemaal niet blij met Petrus’ vroomheid. Hij noemt die satanisch. en zegt dan tegen al zijn leerlingen: ‘Wie mij wil volgen, moet van zijn eigen belang afzien en bereid zijn het lijden te aanvaarden’. Schokkend! Is dat hun toekomstverwachting?

Is er dan geen enkel licht aan het einde van de tunnel? Nou…, de meester eindigt met een raadselachtige uitspraak. Sommigen van jullie zullen nog voor hun dood de Messias in zijn Koninkrijk zien komen met alle indrukwekkende pracht en praal die daar bijhoort. Wat bedoelt de meester hier eigenlijk?

Deze zondag ging het over de stralende werkelijkheid van de Heer, zichtbaar voor iedereen die Hij het wil laten zien. Wie het wil kan de dienst nog eens terugkijken (de preek begint op 25:31). Ook is de dienst nog eens te beluisteren.

Volgende zondag: ‘Jezus spreekt recht’ (Mat. 25, 31-40)


Geplaatst in Preken | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Samen praten over onze ‘kijk op onze gemeente’

Op de Startzondag van 27 september jl. hebben we voor het eerst geproefd aan een stel trends in onze samenleving. Uit de eerste reacties merken we dat het wel even wennen is om op deze manier naar de gemeente te kijken en ook dat niet iedereen alles herkent in onze gemeente. Maar het is ook leuk om te merken dat sommigen van jullie direct al geïnspireerd raken en met concrete voorstellen komen. Daarover later meer. Nu eerst een volgende stap. . Want we willen graag met jullie verder praten over onze visie. Lees even verder, de verrassing zit in de staart van dit artikeltje

We hebben als Werkgroep Visie niet alleen zitten praten over de trends in onze samenleving, dat zou wat eenzijdig zijn. Breder hebben we besproken waar deze trends ons gemeenteleven raken en hebben we gezocht naar bijbels licht over de invloed die deze trends op gemeente-zijn zou kunnen hebben. En ons daarna afgevraagd: ‘in welke richting stuurt dat ons in het gemeenteleven?’, en: ‘Welke risico’s brengt dát weer met zich mee?’

…Een richtlijn wordt bij het begin van de bouw gebruikt om duidelijk maken hoe de nieuwe muur moet komen te staan. Maar een richtlijn neerzetten is slechts het begin. Daarna, als je het eens bent over de richting, moet de muur nog gemetseld worden.

Als werkgroep hebben we alleen een aantal richtlijnen neergezet, d.w.z. ons afgevraagd in welke richting ons gemeenteleven zich verder zou moeten ontwikkelen. Daaruit moet nog een concrete visie komen. Maar daar bouwen we samen aan. Met de visie op hoe onze gemeente zich zou moeten ontwikkelen beginnen we niet pas in 2025. Met de richtlijnen proberen we aan te geven waar we in 2025 hopen uit te komen in het uitbouwen van ons gemeenteleven. Op de startzondag zijn we eigenlijk al vertrokken op weg daarheen. Wij nodigen jullie uit daarover met verder met ons in gesprek te gaan en als we het eens worden samen met ons verder te bouwen aan de visie op ons gemeenteleven. 

Het materiaal voor dat gesprek : ‘Visierichtlijnen voor ons gemeenteleven’, komt mee met deze nieuwsbrief en dient als uitgangspunt voor een vervolggesprek. We hopen -afhankelijk van de ontwikkelingen- dit is veranderd t.o.v. van de vorige versie van dit bericht- op zondag 1 November een vergelijkbare gespreksronde als de Startzondag te organiseren. Met een klein, verantwoord, aantal mensen op een adres thuis. Wij zorgen opnieuw voor gespreksstof.

De kerkenraad hoopt jullie in de maanden daarna over nog meer onderwerpen te spreken, zoals over de organisatie van het pastoraat en over de middagdienst. Hou er rekening mee dat daarover ook nog nadere mededelingen komen.

We hopen jullie dan te spreken!

De Werkgroep Visie (Jaap, Sanne, Solke, Nynke, Friso, Alex en Wieb).

Geplaatst in NGK Ermelo | Tags: , | Een reactie plaatsen

Startzondag 2020 ‘Elkaar beter leren kennen!’

Het had wel wat: in je eigen huis een stel zussen ontvangen. Wij vonden het goed elkaar te zien en te spreken. En aan de foto’s te zien is het jullie ook zo vergaan.
Voor ons was het ook dé kans om eens bij te praten over de afgelopen coronaperiode. Hoe we het ervaren hadden, hoe we aankijken tegen al de verschillen van mening over de ernst van het virus en het gevaar van besmetting en hoe we naast de negatieve kanten ook de positieve zien.
Aangekomen bij de trends konden we wel merken dat er één van de renners al veel eerder was gestart, een ander al een tijdje geleden en al een heel stuk van de route heeft afgelegd terwijl de anderen nu pas vertrokken zijn. We probeerden dan ook eerst bij elkaar te komen.

Wie voor het eerst met de trends kennismaakt heeft wel even tijd nodig om het plaatje op zich in te laten werken. Toch is er al gauw ook herkenning. Ja, we zijn veel individueler geworden daar zitten nadelen aan, maar het persoonlijke spreekt ook aan: de gesprekken na de kerkdienst zijn er echt bij gaan horen, om maar iets te noemen. We zouden ze niet meer willen missen. Uit een van de groepen hoorden we ook dat een persoonlijk getuigenis in de de dienst zeer gewaardeerd wordt; je raakt zo betrokken bij het geloofsleven van een ander.
Ja, er is ook veel meer verschil van mening, dat was een tijd geleden gewoon niet zo.

Het gesprek met elkaar hebben we als heel goed ervaren. Iemand opperde: ‘laten we blijven investeren in het leren kennen van elkaar.’ Ja, dit kunnen we best vaker zo doen, bij elkaar komen in kleine groepen zou ook goed bij een avondmaalsviering passen.

We hebben al het een en ander gehoord, maar zijn benieuwd naar de ervaringen van jullie allemaal. Zou je ons willen laten weten hoe het voor jullie was en welke gedachten bij jullie naar voren gekomen zijn. Mailen, appen, bellen, schrijven en aanspreken: het mag allemaal.

Ben je niet zo van de lange verhalen, laat dan een korte indruk achter op Mentimeter: ga naar www.menti.com en gebruik de code 17 39 84 2 en geef in elke woorden je ervaring en/of opmerking weer.Geplaatst in NGK Ermelo, visie | Een reactie plaatsen

‘Brief van de Heer’ Openb. 2 en 3 Startzondag

In de eerste eeuw kregen zeven gemeenten een handgeschreven boodschap van de Heer Jezus. Niet door Hemzelf opgeschreven, wel persoonlijk gedicteerd. Stel je voor dat wij -de NGK Ermelo-  een persoonlijke boodschap zouden krijgen van onze Heer!
Handgeschreven letters op papier, waarvan je de inkt nog kunt ruiken, een boodschap die je even weg kunt leggen en later nog eens weer kunt lezen.
Dat doet nog echter aan dan een algemeen bijbelwoord of een ‘woord van de Heer’, waarvan iemand zegt dat voor jou ontvangen te hebben.

Jongens en meisjes, schrijven jullie nog wel eens een brief? Als je een brief naar de Heer Jezus mocht schrijven, wat zou je Hem dan schrijven? Waarom doe je het niet gewoon?
En als je nog niet zo goed schrijven kunt, kun je natuurlijk ook een tekening van de Heer maken. Wat zou je voor Hem willen tekenen?
Je mag die brief best naar mij toe sturen en de tekening ook.
En beste jongere gemeenteleden: als je één onderwerp bij de Heer aan de orde zou willen stellen, welk onderwerp zou dat dan zijn?

Omgekeerd, stel dat wij een brief van de Heer zouden krijgen, wat zou Hij daar dan in schrijven? Op onze Startzondag ging het meer over onze gemeente dan de kerk in het algemeen, meer over kerk-zijn in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dan over kerk-zijn in Klein-Azië.

In de huizen hebben we daar in kleine gezelschappen nog eens flink over doorgepraat.
De dienst is hier nog te zien (preek vanaf 30:00 uur) en ook te beluisteren.
Meer over de trends en visie is te lezen op de pagina ‘Gemeente-visie’ op onze site.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Burn-out – 1 Kon. 19, 1-18 – Elia (3) – 20-09-’20

Op een dag is het gewoon helemaal op.
De muziek klinkt, maar jij kunt niet meer zingen.
Er is behoefte aan jouw medewerking, maar jij kunt het niet meer opbrengen.
’t Zou goed zijn om de woorden van God te lezen,
de Bijbel ligt al open maar kunt er niet meer toe komen.
Ergens diep in jezelf zou je wel anders willen,
maar het ontbreekt je eenvoudig aan energie.
Je bent als een waxinelichtje waarvan de waxine op is en de vlam niet meer brand.
Je ziet alleen nog het rookpluimpje waaraante zien is dat het eerder anders was:
hoe mooi je brandde.
Maar dat is nu voorbij.
Hoe je het ook probeert, je krijgt het vlammetje niet meer aan.
Je bent uitgebrand.
Hoe graag je ook licht wilt, het blijft donker.
Wat nu?

Wat doe je als het donker sterker is dan het licht?
Je eigenlijk bang voor het donker bent, maar je er niet meer aan kunt ontworstelen?
Wie steekt jouw vlam weer aan, als je je akelig voelt en koud?
Of gaat dat eenvoudig niet meer en moet je nu maar aan het donker wennen?

Elia leefde letterlijk op de toppen van zijn geloof.
Er was een droogte geweest, maar hij schuilde bij de Heer en die sleepte hem er gewoon doorheen.
Ze hadden hem willen doden, maar niemand had hem kunnen vinden.
Hij had juist het leven weer zien terugkeren waar dat onmogelijk leek.
Het had gevlamd in zijn leven, ze hadden het uitgeschreeuwd: ‘de Heer is God!’
En daarna had het gestortregend: haast ongelooflijk zo opeens.
En hij was zo vol van de kracht van de Geest geweest,
dat hij had gelopen zoals hij nog nooit gelopen had.
Maar van het de ene dag op de andere, ging het licht bij de profeet uit.
Hoe zo?
Hoe nu verder?
Afgelopen zondag volgden we Elia op zijn route het dal in. De dienst is hier (lezing en preek vanaf -1:16 uur) nog eens te zien en de preek is hier nog eens te beluisteren.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

De Heer laat ons … kiezen! 1 Kon 18, 17-46 – Elia (2)

Ken je het verhaal van Elia op de Karmel nog? Op de basisschool was het één van de spannende bijbelverhalen waar ik ademloos naar zat te luisteren. 12 Kruiken water over het offer en dan komt er vuur uit de hemel en is alles verbrand. Ik vond het toen wel een stoer verhaal: een echte battle tussen de Heer en Baäl en de Heer won het! Ja, Baäl werd hier -mag je wel zeggen- verpletterend verslagen.

Nu vijftig jaar later, maakt het verhaal me wat verlegen: heeft de Heer dat nu nodig? Moet Hij nu zo zonodig bewijzen dat Hij de sterkste is? Daar staat Hij toch ver boven! Bovendien, had Hij al niet genoeg laten zien aan zijn volk?

Je kunt je afvragen of dit verhaal nog zo in de 21e eeuw past. Veel van onze tijdgenoten houden liever meer opties open en willen vrij zijn om te kiezen wat er ‘voor hen werkt’. Hoe vaak ik mensen nu al niet heb horen zeggen: ‘we geloven uiteindelijk allemaal in hetzelfde!’
Maar in dit hoofdstuk leren we de God van Israël kennen als een god die exclusief zijn plaats opeist en alle andere religies afwijst. En Hij lijkt geweld niet te schuwen. Nee, op het eerste gezicht kan ik met deze geschiedenis niet zoveel: het is een ouderwetse opvatting van geloven: ‘geloof of ik schiet!’ Waar hadden we dat ook al weer eerder gezien? Hoe moet je dit nu begrijpen?

De dienst is nog weer terug te zien (de preek vanaf -1:18) en ook nog eens te beluisteren

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Over … leven – 1 Kon. 17, 1-16 – Elia (1)

Wij zijn net terug van onze fietsvakantie door het Oosten en Noorden van ons land.
Over mooie routes, vaak ver weg van de grote wegen.
Niet zelden tussen de akkers en de weiden door, langs mooie boerenbedrijven.
Hier en daar een spandoek, waar het boerenprotest nog in in nazindert:
“Zonder de boer geen eten!’.
Op het eerste gezicht treft je de waarheid van deze spreuk: onze boeren spelen een een grote rol in de voedselproductie. Mensen wat hebben wij een gewassen gezien: velden vol graan, uien, bieten, mais en hoe verder naar het Noorden: aardappels.
Aardappels tot aan de horizon. En dan al die akkers met koeien en schapen. Schuren vol varkens en kippen. Er zit waarheid in deze spreuk.

En toch, juist de afgelopen jaren werd ons duidelijk dat er achter deze waarheid ook weer een andere waarheid zit. Het is ontzetten droog in het Oosten van ons land. We fietsten kilometers langs een compleet drooggevallen riviertje: de Slinge. Vele honderden boerenbedrijven zijn volop aan het sproeien om hun opbrengsten veilig te stellen. Een andere waarheid dringt zich aan ons op: de boeren zijn op hun beurt ook weer afhankelijk: zonder regen geen oogst.

En zo komen we in de tijd Elia terecht: In 1 Kon 17 lezen we zonder regen geen oogst. Zonder oogst geen voedsel en dus honger. Mensen sterven.
Wat is hier nu de diepste oorzaak van? 1 Kon. 17 gaat over…leven. Wat is in de tijd van Elia nu van het grootste belang voor overleven?

Je kunt het nog eens terugzien via deze link, tekst en preek beginnen op -1:22:18. Nog eens terugluisteren kan ook.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

De wijsheid van Jezus over: ‘Zorg’ (Mat. 6, 25-34)

Met welk gevoel ga je op vakantie, dit jaar?
Of ga je maar niet?
De stranden zijn vol. En wil je wel naar een vol strand in deze tijd?
Naar het buitenland dan?
Maar wat als dat land ineens naar oranje verkleurd?
Kun je dan nog op tijd weer weg?
En dan moet je daarna ook nog twee weken in quarantaine.
Fijn voor je werkgever.

En als je er eenmaal bent,
lukt het je dan om los te komen van de dagelijkse zorgen?
Als je de nieuwskoppen van de laatste dagen erbij pakt, voel je de dreiging van een nieuwe golf.
Zo vergaat het mij wel in ieder geval.
Zal je bedrijf het deze keer wel overleven?
Nieuwe economische cijfers geven te denken.
De Europese economie is officieel in recessie.
5000 banen weg bij KLM.

Gaan de mondkapjes straks ook nog bij het nieuwe normaal horen?
Moet je je zorgen gaan maken over je familie of zal het dee keer wel meevallen?
En als je dan thuis komt, heb je je baan dan nog?
Met welk gevoel ga je op vakantie, dit jaar?

Misschien denk je nu: ja als je zo begint, zijn al mijn slapende zorgen in één keer weer wakker.
Daar probeer ik juist nu niet aan te denken.
Ik wil er nu net even tussenuit.

Jezus zegt: ‘maak je geen zorgen voor dag van morgen’.
Helpt dat ons?
Zorgen maken, hoort toch bij een mens?
Je bent toch niet onverschillig en onverantwoordelijk?
Niet zozeer bezorgd voor jezelf valt het wel mee, maar wel voor de anderen om je heen.
Natuurlijk ben je bezorgd om hen.
‘Maak je geen zorgen…’, zegt de Heer Jezus.
Maar kan dat wel?
Kijk nu eens om je heen.
Genoeg reden tot zorgen toch?
Je bent toch niet van steen?

Het thema is: ‘Jezus over een leven zonder zorgen.’ Mijn vraag: Kun jij je het echt voorstellen.

Kom ook luisteren of kijken. Zondag 2 augustus, vanaf 10:15 uur, via de bekende link: https://www.ngkermelo.nl/video/ is de dienst zien, Via kerkdienst gemist is de dienst nu ook weer te beluisteren.
 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

1 Kon. 6 – Salomo (3) – ‘Het huis van de Heer’

Toen de Bovenkerk in Kampen nog als kerk in gebruik was, was die kerk volgens de koster: ‘Het huis van God!’. Hoe we daar zo op kwamen, zal ik jullie zondag vertellen.

In de geschiedenis werden wel meer gebouwen het ‘Huis van God’ genoemd. Zo ook de tempel die koning Salomo liet bouwen.
Van dat gebouw weten we dat de Heer er ook echt introk. Op de dag van de inwijding vulde het gebouw zich met een wolk (1 Kon. 8,2). Die wolk staat symbool voor de aanwezigheid van de Heer. Zo was Hij ook in de woestijn aanwezig geweest aan de spits van datzelfde volk.

Een wonderlijke gedachte dat de God van het heelal, de hemel en de aarde zijn intrek neemt in een gebouwtje van 300m2. Daar moet Hij wel een bijzondere reden voor hebben. In 1 Koningen 6 kun je lezen hoe dat huis er uitzag. Die tekst is ook het uitgangspunt van de preek zondag. Daarover ook zondag meer.

Maar de hoofdvraag voor ons is: ‘als wij dit verhaal op zondag 26 juli 2020 lezen, kan dit dan ook nog een bijzondere betekenis voor ons hebben? Ik denk van wel!
Maar…precies, daarover ook zondag meer. Ik hoop dat jullie kijken, waar je ook bent.

En, jongens is meisjes, voor jullie is er zondag een film van de tempel van Salomo. En ook weer een verhaal op https://www.ngkermelo.nl/kinderverhalen/. Ik ben nog wel benieuwd naar een kleurplaat van jullie, volgens mij lopen jullie er nog een heel stel achter.

Mocht je al op vakantie zijn: goede vakantie! Mocht je nog gaan: goede reis!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen