Zondag 13-10 – ‘Safe’ – wijkzondag

Zondag 13 oktober is een zgn. ‘wijkzondag’. Dat wil zeggen dat er deze zondag een praatplan met de preek meegeleverd wordt om het onderwerp van de preek te kunnen bespreken in de wijk
De preek gaat deze keer uit van het ‘reisverhaal’ in Handelingen 27: Paulus per schip op weg naar Rome. Uiteindelijk kun je zeggen dat ze allemaal veilig aankomen, maar voordat het zover is maken ze heel wat mee. Je vraagt je af: ‘wat speelt hier nu eigenlijk op de achtergrond mee?’

Beluister de preek, of lees die nog eens. De presentatie is hier terug te vinden.

Het ‘Praatplan’ voor de bespreking op de wijkkring is hier te downloaden


Geplaatst in Preken | 1 reactie

Zondag 6 oktober: ‘Werelds’

‘Paulus en de afgoden’, het klinkt als een hoofdstuk uit een fantasyroman.
In het nuchtere grijze licht van een regenachtige dag lijkt deze geschiedenis uit Han. 17 heel ver weg van de realiteit. Want zo kennen wij dit niet meer in ons dagelijkse leven, denk je dan. In onze leefwereld draait het om heel andere dingen.
Toch vind ik het een ‘werelds’ verhaal. Het heeft me altijd aangesproken.
Het is alsof Paulus te gast is in College Tour. Zijn publiek bestaat voor het merendeel uit mensen die nog nooit iets van God hebben gehoord.
Maar hij weet ze te boeien met zijn verhaal.
‘Vertel ons, Paulus, waar gaat dit over.’
En hoe hij dan de verbinding weet te maken met zijn publiek, vind ik geweldig.
‘Werelds’, gewoon
Je zult dat maar zo kunnen doen.
Maar heeft zijn verhaal in een samenleving waar afgoden centraal stonden ons ook nog iets te zeggen? Of is het vooral een inspirerend stukje geschiedenis? Wees welkom zondag!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Praten over preken’

Ik probeerde wel te luisteren, maar de woorden gingen geheel over mijn hoofd heen. Hoe ik mijn best ook deed die zondag, het lukte me niet de aansluiting te vinden.
Eenmaal thuis waren de anderen enthousiast: ‘Wat een preek! Zelden zoiets gehoord!’ Wonderlijk, hoe je dezelfde preek zo verschillende kunt ervaren.

Kennelijk speel je als hoorder ook een belangrijke rol in het tot stand komen van de prediking. Dit zinnetje zet je misschien even aan het denken. De prediking is toch de taak van de dominee? Ja die speelt beslist een belangrijke rol, maar niet alleen de predikant.

De onderzoeker Hanneke Schaap-Jonker kwam in 2008 zelfs tot de conclusie:
“De mate waarin en wijze waarop de preek betekenisvol is, wordt voor ongeveer 50% bepaald door het godsbeeld en de stemming van de hoorders.”

50%! De (af)stemming van de hoorder is dus van het grootste belang.  Zonder dat is er geen ontvangst. Zo was dat vroeger met de radio-ontvangst, zo is dat nu nog altijd met het luisteren naar een spreker. Sta je niet goed op elkaar afgesteld dan is er geen of een slechte ontvangst.

Alle reden om van elkaar op de hoogte te blijven. Wat zou ik graag met mijn preken willen bereiken en wat verwachten jullie ervan? Goed idee om daar met elkaar over bij te praten. De komende maanden organiseren we daarom in iedere wijk bijeenkomsten met de titel ‘Praten over preken’. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging. Ik zie naar de ontmoeting uit: een mooie gelegenheid om opnieuw op elkaar af te stemmen.

ds. Wieb Dijksterhuis

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag a.s. ‘Muren’

De muren van Jericho vallen zomaar om.
Vroeger vond ik dit een heel spannend verhaal, maar nu ben ik er verlegen mee!

Toen ik klein was zag ik vooral de stad Jericho met dikke muren en zware poorten. Zijn die eenmaal dicht dan komt er niemand meer in. Onneembaar is de stad voor het leger van Israël.
Maar dat hoeft helemaal niets te doen, want de Heer blaast die muren eenvoudig voor hen omver. En dan is de stad zonder slag of stoot van hen.
Een mooi verhaal, apart en indrukwekkend. De Heer is de sterker dan de sterkste muur. Wie op Hem vertrouwt springt a.h.w. met Hem over muren die mensen bouwen.

Tegenwoordig ben ik verlegen met dit verhaal. Want het heeft een uiterst scherpe rand. Want ondanks dat de stad hen in de schoot geworpen wordt, deelt Israël wel degelijk klappen uit: vrouwen, kinderen, ouden van dagen ze moeten er allemaal aan geloven. Aan welke kant van het recht staat onze God eigenlijk? We kennen in onze wereldsamenleving een aantal afschuwelijke voorbeelden van volkermoord. Roept onze God hier nu tot genocide op? Wat kan deze geschiedenis nu voor ons betekenen?

Lees de preek nog eens of beluister die. De presentatie is hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Luisteren!’ Zondag 15-9

“Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden,
maar ook doen wat God van je vraagt.”

(Jakobus 1:22, Bijbel in Gewone Taal)

‘Natuurlijk!’, denk je misschien, ‘dat spreekt nog al vanzelf!’
Ik verwacht eigenlijk dat we er in onze gemeente allemaal wel zo tegen aankijken.
En toch, geloven we dit of denken we dat we dit geloven? Dat is een vraag die ik jullie en mezelf deze dag nadrukkelijk willen stellen. Je kunt immers vanzelfsprekend iets aannemen totdat je er over na gaat denken” ‘denk ik dit echt?’ of ‘doe ik dit echt?’
Echt luisteren vraagt namenlijk geduld en ruimte. Echt luisteren is dan ook heel verrassend. Komt het daar ook van? Komende zondag wil ik jullie daar een verhaal over vertellen. Ik ben benieuwd of jullie het herkennen.
Nu alvast een aantal vragen om vóór zondag over na te denken. Ik hoorde ze onlangs in een andere kerkdienst en ze passen prima bij ons thema ‘luisteren’.

  1. Denk eens terug aan een moment in ons ‘kerk-zijn’ waarop je het gevoel kreeg: ‘zo moet de kerk zijn!’ Vertel het ons ook eens!
  2. Wat denk je, hoe zouden we meer van die momenten kunnen krijgen?
  3. Stel je voor dat we als gemeente helemaal opnieuw zouden beginnen. Wat zou jij dan als eerste gaan doen?

Over deze vragen zullen we zondag ook verder met elkaar doorpraten. Dat doen we in het licht wat we ieder persoonlijk van God geleerd hebben. Immers, als het goed is, spreekt Hij volop mee in wat wij graag willen. Het luisteren naar elkaar is dus eigenlijk hetzelfde als ‘samen luisteren naar God.’

Tot slot dan deze vraag: kun je in één woord weergeven hoe je het komende jaar wilt bijdragen aan ons gemeenteleven?

Hier is de hele preek te lezen en de presentatie te zien. Een geluidsopname is hier te beluisteren.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 8-9 ‘Reuzen’

Deze zondag lezen we over ‘reuzen’ (Num.13).
De meeste Israëlieten zijn er bang voor. Zo bang dat ze alles vergeten wat hen door God beloofd is en geen stap meer in de richting van het hun beloofde land willen zetten. En dat na een hele tijd door de woestijn gereisd te hebben.
Dat is wel wonderlijk, ze moeten het niet alleen doen met een vage belofte, juist nu kunnen met hun eigen ogen zien hoe goed en vruchtbaar het hun beloofde land is. Precies zoals het hen door de Here gezegd was. Dus de belofte was wel betrouwbaar. 
Maar zij gaan nog liever dwars door de woestijn naar het land Egypte terug, dan nog een stap verder te zetten. En dat terwijl ze het als slaven toch heel slecht gehad hadden in Egypte: ze moesten heel hard werken onder de slechts denkbare omstandigheden.

Zijn er in onze levens nu ook zulke reuzen die ons alles laten vergeten wat God ons beloofd heeft? Zodat we liever gaan voor wat we kennen dan nog iets van God te verwachten?

Zondag meer daarover in een korte meditatie voorafgaande op het avondmaal. Wees welkom!


 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wie ben je?

Voor de meesten van ons zal de vakantie wel voorbij zijn. 
Ik hoop oprecht dat je in die vakantie weer tot jezelf gekomen bent.
Dat er ruimte kwam, waarin je even van een afstandje naar jezelf en naar anderen kon kijken.

In de dienst van komende zondag zal de vraag ‘Wie ben je?’ centraal staan. Misschien heb je daar nu ook weer meer zicht op.
Als je de gelijkenis in Lucas 15,11-32 leest, wie begrijp je dan het beste? De jongste, de oudste of geen van tweeën. En, als je eerlijk bent, op wie líjk je het meest?

In onze tijd gaat het veel over wie je wil zijn. Op Facebook en Instagram kun je daar genoeg voorbeelden van vinden. Hoe kijk je tegen jezelf aan, wie zou je eigenlijk willen zijn? Wie ben je in je eigen ogen? Weet je eigenlijk hoe God tegen je aankijkt?

Met behulp van het verhaal dat we ‘de gelijkenis van de verloren zoon’ noemen, maar waar we beter een andere titel boven zouden kunnen zetten , proberen we een antwoord op deze vragen te geven. Want onze Heer Jezus vertelt ons met dit verhaal iets over onszelf. Reden om ons af te vragen wat dat dan is. Wees welkom zondag! 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen