Zondag 26-1 – Simson – Inspirerend!

Deze zondag nemen we afscheid van Joost & Solke als resp. diaken en ouderling.
Nadat ze ons vier jaar gediend hebben in hun taak in de gemeente, krijgen ze nu een rustperiode waar in ze nieuwe kracht kunnen opdoen.
Hans Konijnenbelt krijgt de zegen als nieuwe diaken in plaats van Joost. In deze dienst wordt hij officieel verbonden aan onze gemeente. Dat noemen we ‘bevestiging in het ambt’. Voor ouderling Mensinga Solke hebben we helaas nog geen vervanging gevonden.

In deze dienst gaan we terug naar Simson een ambtsdrager uit de periode van het Oude Verbond. Hij is als rechter van Israël een inspirerend voorbeeld voor Hans en en de anderen in de kerkenraad. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 19 januari a.s. 'Gideon'

Zondag 19 januari begint de ‘Week van gebed’. Onze middagdienst vieren we samen met andere kerken in Ermelo in de Immanuelkerk, vanaf 17:00 uur. Dit is een interkerkelijke gebedsdienst als start van de week van gebed.

In de morgendienst komt de geschiedenis van Israël in de tijd van Gideon aan de orde (Rechters 6-8). Toen ik het gedeelte las viel mij de overeenkomst met onze tijd op, jullie ook? En ook de bijzondere manier waarop Gideon een antwoord van God probeert te krijgen. Mooi om daar aan het begin van de ‘Week van gebed’ bij stil te staan.

Wat heeft het verhaal van Gideon ons over onze tijd te zeggen? 
De preek in deze dienst is ook de voorbereiding op het gesprek op de wijkzondag. Hier staat een praatplan dat gebruikt kan worden om het gesprek richting te geven.
Hier kan de preek nog eens gelezen of beluisterd worden. De presentatie hier te zien.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Zondag 12-1- 12 Uitnodiging! (Volg de ster 6)

Deze zondag is de dienst begeleid door het Muziekteam.
Centraal staat Mat. 2, 1-12. Het verhaal van de magiërs uit het Oosten. Ja, magiërs, dat staat er echt! Magiërs in de Bijbel, hoe kan dat nou? Normaal gesproken passen die twee niet bij elkaar.

Of is dat niet zo? Verwacht jij de Heer tegen te komen buiten de bijbel en buiten de kerk?
Sterker nog, denk je dat je studiegenoten/collega’s Hem zomaar tegen zouden kunnen komen. Zelfs als ze Hem nog helemaal niet kennen?

De belevenissen van de magiërs en de ster hebben ons daarover iets te zeggen. Oftewel Kerst heeft ons niet alleen tijdens de kerstdagen te vertellen, maar ons hele leven door. Op zondag en in de rest van de week.

Je kunt de preek nog eens nalezen en beluisteren. Ook de presentatie bij de preek staat online.


Geplaatst in Preken | 1 reactie

Gods handtekening – Oudjaarsdienst 2019

Wat is jouw indruk van het afgelopen jaar?
Hoe kleurt deze jouw verwachting van het komende jaar 2020?
Dit zal voor iedereen wel weer wat anders zijn. Het hangt er maar vanaf hoe je leven er nu voorstaat wat je voor de toekomst mag verwachten.
Of is daar eigenlijk helemaal niets over te zeggen en moeten we maar afwachten hoe het verder gaat met onze wereld. Het jaar 2019 heeft een aantal onrustbarende ontwikkelingen laten zien: wereldleiders die het recht naar hun hand zetten, een snel verergerende klimaatcrisis die steeds grotere gevolgen krijgt terwijl de internationale politiek bijna verlamd is en er maar niet in slaagt tot bindende afspraken te komen. De politieke onrust groeit, steeds meer mensen raken ontheemd.
Intussen staat de sterrenhemel -zoals al eeuwen- onaangedaan en onbewogen boven dit alles. De aarde haast zich naar zijn einde, maar het heelal zal nog wel even blijven. Of hebben de sterren een juist een heel andere boodschap voor ons? Als je Psalm 8 er op naslaat! Wees welkom a.s. dinsdag, we beginnen om 19:30 uur.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Volg de ster (4): Josia

Weet je wat God van je verwacht?
Koning Josia was een koning die veel ontzag voor de God van Israël had.
Dat was opvallend want zijn vader en grootvader hadden dat niet en -zo blijkt later- ook zijn kinderen en kleinkinderen niet. Josia is een uitzondering in dit gedeelte van de stamboom van de Heer Jezus. Hij is een uitzonderlijk vrome koning, zijn ster schittert eenzaam in een donkere tijd. Toch krijgt hij de schrik van zijn leven als hem duidelijk wordt dat hij nog niet half begrepen heeft wat de Heer van hem verwacht. Hoe is dat mogelijk? Zou ons dat ook kunnen gebeuren?
Lees hier de preek nog eens na of beluister hem hier.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Volg de Ster (2) Obed

Deze zondag is het de tweede adventszondag.
Het is ook een dienst waarin ons muziekteam zal begeleiden.
We gaan verder met ons thema ‘Volg de ster’ en komen onderweg nu al een keer in Bethlehem langs, bij familie die later familie van de Heer Jezus zal blijken te zijn.
De geschiedenis van Noömi en Ruth loopt goed af (Ruth. 4,11-22). Zou je kunnen zeggen dat de geboorte van Obed al een soort voorloper van het Kerstverhaal is? Het speelt zich immers in dezelfde plaats en in dezelfde familie af.
De preek is hier in zijn geheel na lezen en hier te beluisteren. De presentatie is hier te vinden.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Volg de ster! (1) Juda

In het TV programma ‘Verborgen Verleden’ gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun voorouders. Soms blijken er heel bijzondere voorouders in hun stamboom voor te komen, maar vaker is de ontdekking dat niets menselijks hun voorouders vreemd was. Zwervers, zatlappen en bastaardkinderen, ze komen in vele stambomen voor.
Hoe is dat eigenlijk met de stamboom van Jezus, wie kom je daar tegen? De crème de la crème of toch niet? En wat zegt dat dan over onze Heer Jezus?
Deze week Juda, de vierde zoon van Jakob en zijn opvolger. Dat blijkt uit de zegen die hij ontvangt. Hij wordt vergeleken met een leeuw, dat is toch veelbelovend?
Deze zondag is onze eerste adventszondag waarop we starten met ons adventsproject ‘Volg de Ster’. Het is ook wijkzondag deze zondag.

De preek is hier nog eens na te lezen en hier nog eens te beluisteren. De presentatie staat ook online.

Hier kun je het praatplan voor de bespreking van de preek terugvinden.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen