‘Mild’ – jaarthema (5)

Zachtmoedigheid is één van de negen genoemde kanten van de ‘vrucht van de Geest’ uit Galaten 5. Zodra het over de vrucht gaat, gaat het óók over zachtmoedigheid. Staat deze trek bij ons ook zo bovenaan? Willen we die karaktertrek eigenlijk wel, of zijn we er maar wat verlegen mee? Immers, het lijkt niet bij een krachtig en overtuigend geloof te passen. Het doet wat meegaand aan. Heb je dan al niet snel een geloof dat met alle winden meewaait?
Hebben we er eigenlijk wel een goed beeld van wat hier bedoeld wordt? Een eigentijds woord is er eigenlijk niet voor. Ik heb gekozen voor ‘mild’ maar volgens mij dekt dat de lading niet helemaal.
De Heer Jezus noemt zichzelf een zachtmoedig mens, maar zou jij dat nu ook van Hem zeggen?
Kennen jullie eigenlijk voorbeelden van mensen die een krachtig geloof hebben én toch ook mild zijn?
Zondag meer, maar als je het gesprek eerder wilt beginnen. Graag! ik lees graag van je.

Vragen voor de bespreking:
Hieronder kun je een handreiking voor bespreking op de wijkkring downloaden

Geplaatst in Jaarthema 2018, Preken | Een reactie plaatsen

Wie?

Deze zondag vieren we met elkaar het Avondmaal. Alweer, want vlak voor Kerst hadden we het ook al met elkaar gevierd. Door omstandigheden vieren we het nu -anders dan we gewend zijn- twee keer vlak na elkaar. Maar dat brengt ons wel dichterbij de gewoonte van veel andere christenen als het gaat om de viering van het Avondmaal: veel christenen vieren dit immers in iedere samenkomst.
Wij hebben zo onze gewoonten, ook als het gaat om de toegang tot de Avondmaalstafel. Maar wanneer ben je nu eigenlijk welkom bij God? Wie nodigt en wie zijn er genodigd? Daar hebben we vast onze ideeën over. Maar het antwoord daarop zou wel eens minder voor de hand kunnen liggen dan wij soms denken! Dat was in het Israël aan het begin van onze jaartelling in ieder geval wel zo: zij die zich als ‘vanzelfsprekend genodigd’ beschouwden waren zo niet welkom en mensen die het niet verwacht hadden kregen wel een uitnodiging. Aan de hand van Lukas 3 en Titus 3 laten we daar kort onze gedachten over gaan. Wat denk je zelf eigenlijk? Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘En nu Maria…?’

De zwangerschap van Maria is in alle opzichten bijzonder. Vanaf het begin klinken er bijzondere boodschappen over haar ongeboren kind. De verwachting van haar kind raakt verknoopt met de verwachting van het koningshuis van David. Hij wordt zelfs in dezelfde plaats als de koning geboren. En zijn geboortedag wordt opnieuw meer dan bijzonder als herders uit de buurt komen vertellen dat zij van engelen uit de hemel een feestelijke boodschap over zijn geboorte hebben gehoord; ‘vrede op aarde’. De geboorte van haar kind blijkt zelfs van van wereldbelang.
En toch, heel veel verandert er niet in hun situatie. In de kraamtijd van hun kind kunnen ze nog steeds maar nauwelijks rondkomen. En naast verbazingwekkend goed nieuws, krijgt Maria ook verschrikkelijke voorspellingen te horen waar ze onmogelijk blij van kan worden.
Hoe gaat dit mooie kerstverhaal eigenlijk aflopen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘In verwachting’ 4e Advent

Het Kerstfeest komt dichterbij en wij thuis zijn zo tussen de andere drukte door het kerstdiner aan het voorbereiden: zorgvuldig gaan we op zoek naar de gerechten, bijpassende wijnen en een heerlijk dessert. Zo groeien we langzamerhand naar het diner toe.

Deze week las ik de geschiedenis van Simeon en Anna in Lucas 2. Hun ontmoeting met de pasgeboren Jezus was voor hen de vervulling van een langgekoesterde wens. En toen ik las hoe hun leven er tot die dag uitzag kwam ik diep onder de indruk. Ik vroeg me me af: ‘ben ik ook zoals zij in verwachting van de komst van de Heer Jezus?’ Leef ik daar naar toe, kan ik bijna niet wachten en bereid ik van mijn kant de ontmoeting met Hem net zo zorgvuldig voor als ons kerstdinér? De Heer Jezus zet steeds weer een stoel voor ons klaar. Wij ook voor Hem? Wees welkom a.s. zondag

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

2e Advent Zacharias’ geloof?

Voor de hoeveelste keer vier je dit jaar Kerst? Enkelen onder ons hebben het nu misschien wel negentig keer of meer gevierd! En, is het na al die keren vieren gewoonte geworden of wordt je geloof er iedere keer weer door versterkt?
Want je kunt natuurlijk heel vroom zijn en heel vroom doen en er toch niets meer van geloven. Of kan dat eigenlijk niet? Wat denken jullie?

Komende zondag gaat het op de tweede adventszondag over het geloof van Zacharias, een vrome priester uit Juda. Vromer was er eigenlijk niet denkbaar; trouwer aan de wet van God ook niet. En toch, kun je hem nog een gelovige noemen?

Als je vroom kunt zijn zonder te geloven, waardoor weten wij dan eigenlijk dat we écht geloven. Of hoeven we ons daar geen zorgen over te maken? Nou ja, wordt zondag vervolgd. Wees welkom.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Thema (4) ‘Geloof’

De eerste adventszondag valt samen met de 4e themazondag in de vrucht van de Geest. Van de negen eigenschappen van de vrucht komt nu eerst ‘geloof’ aan de orde. Niet de eerste in de volgorde. De eerste eigenschap, de liefde, hebben we al eerder besproken in september. Dit is de overkoepelende eigenschap die op acht manieren zichtbaar wordt: in vreugde, vrede, geduld enz. Je zou kunnen zeggen -zoals Jos Douma doet- de liefde valt uiteen in acht andere eigenschappen die bij de vrucht van de Geest horen, zoals wit licht in een hele regenboog van kleuren uiteenvalt. In dat rijtje van acht valt ‘geloof’ me nogal op, al is deze pas het zevende in het rijtje. Hoezo is geloof een eigenschap van de vrucht van de Geest? Geloof is toch ónze reactie, ónze keuze! Zo voelt het wel tenminste! Reden om het nu eerst over geloof gaan hebben. Immers als je niet alleen geloof hoeft te tonen, maar het ook ergens kunt krijgen dan wil ik daar graag meer van weten.

De preek is hier na te lezen, hier te beluisteren en hier kan de presentatie bekeken worden.

Vragen voor de bespreking 4. Geloof

Foto: Rawpixel op Unsplash

Voorstel voor de opzet van een avond
Je kunt het thema voor jezelf bestuderen maar ook in een (wijk)groep bespreken. Het kan helpen de avond dan volgens een bepaald stramien in te delen. Het geeft een duidelijke structuur aan de avond en helpt je op gang te komen in de bespreking.

De vragen zijn niet bedoeld om schools te beantwoorden, maar vooral om jullie ideeën en richting voor een gesprek te geven (of voor zelfstudie).

Een gespreksbijeenkomst kan er als volgt uitzien:

 1. IJsbreker
 2. De Bijbel open
 3. Gesprek over de betekenis voor je leven
 4. Voornemens voor de praktijk
 5. Gezamenlijk gebed
 6. Feedback voor de dominee
 1. IJsbreker
  Zet een hoed (of een bus) in het midden. Schrijf op een papiertje (anoniem) één van de zorgen die je bezighoudt. Laat ieder een papiertje uit de hoed pakken: het voorlezen, zich afvragen hoe je je zelf zou voelen en hoe en waar je bemoediging zou zoeken.
Bron: Jos Douma

2. De Bijbel open
Lees: Hebreeën 11 vers 1-7

 • Breng eens onder woorden wat jij zelf onder geloof verstaat?
 • Is er verschil met het ‘geloof’ in vers 1?
 • Wie zou jij prijzen voor zijn/haar geloof? Waarom?
 • Augustinus schreef: “Geloof is aannemen wat wij niet zien. En de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.”Ben je hiermee eens? Zo ja, kun je een voorbeeld noemen?

3. Betekenis voor je leven

 •  Ben jij ooit meer afgegaan op God dan op je eigen inzicht? Stelde God je toen teleur?
 • Waarmee is jouw geloof de afgelopen jaren verrijkt?

4. Voornemen

Op welk gebied in je leven zou je God meer willen vertrouwen?

5. Afsluiting

 • Sluit af met een gezamenlijk gebed
 • Wat zou je nog willen terugkoppelen naar de dominee (w.dijksterhuis@gmail.com)Geplaatst in Jaarthema 2018, Preken | Een reactie plaatsen

Jongeren let op: de kerk komt naar je toe ;-)!

‘Jongeren, geloof en kerk’, we hebben hier als kerkenraad en gemeenteleden al heel wat over gesproken de afgelopen tijd. Dat hebben jullie ook in ‘Kerknieuws’ kunnen lezen. Maar mogelijk heb je dat gemist…..en juist daar lopen wij tegenaan, we zitten er vaak helemaal naast als het gaat om contact met jullie te hebben en te weten/horen waar jullie mee bezig zijn en wat jullie bezig houdt. En toch….. vinden we het echt heel belangrijk om te weten hoe het met jullie gaat en wat jullie vinden. We weten namelijk wel dat er veel op jullie afkomt, elke dag moeten jullie keuzes maken en dat valt niet altijd mee. Graag willen we horen hoe het met jullie gaat, wat jullie beweegt, welke rol het geloof en de kerk in jullie leven heeft of juist niet. Kortom een goed gesprek met elkaar! Komende periode kan één van onderstaande praters jullie benaderen voor een goed gesprek, hopelijk staan jullie hiervoor open en zien jullie een goed gesprek wel zitten. We zijn benieuwd!

Tot later!

ds.Wieb Dijksterhuis

Ook namens de andere ‘praters’ (Peter Baas, Yvonne Dekker, Friso van  Hulst, Allon van der Meulen, Annemarie van Voornveld en Joke de Vries)

Geplaatst in NGK Ermelo | 1 reactie