“Keer om!” (Han. 9, 1-22) – Saulus (1)

Wie beschouw je op dit moment als onze grootste tegenstander?
Met onze bedoel ik, ‘ons christenen’ en met de ‘tegenstander’ niet de één of andere bovenaardse macht, maar een medemens met een naam en een adres.
Nu hebben wij in Nederland van niemand iets te vrezen. Je bent hier vrij om christen te zijn Maar toch zijn er mensen in ons land die maar weinig kansen onbenut laten om ons belachelijk te maken. Zij vinden het christelijk geloof achterhaald en als ze eerlijk zijn, de christenen van nu behoorlijk belachelijk omdat zij er nog aan vast houden.

Arjen Lubach is zo’n persoon. Zelf van christelijke komaf, heeft hij radicaal afscheid genomen van zijn roots. En hij kan het niet nalaten om als hij de kans krijgt geloven en God belachelijk te maken.
Hij noemt God bij voorkeur een ‘fantasiewezen’, dat maakt van christenen in zijn ogen al gauw achtergebleven bijgelovige medelanders die je niet te serieus moet nemen.
 
Natuurlijk doet hij ons geen kwaad, maar hij toont ook geen enkel respect voor onze overtuiging. En daarmee bepaalt hij in Nederland wel mede het denkklimaat. In die zin is hij een echte tegenstander van het christelijke geloof en zo ook van ons.
 
Stel je nu eens voor dat Lubach van de ene dag op de andere zou terugkeren naar zijn roots en een overtuigd christen zou worden.
In zijn programma zou blijken dat hij een voortrekker van het christelijke geloof is geworden. Dat zou een enorme verandering zijn en heel veel aandacht trekken!
En -dat ook- veel christenen zouden hier eerst wat wantrouwend tegenover staan omdat zij deze ommezwaai ook niet helemaal kunnen geloven. Ergens zouden ze denken: ‘dit zal wel weer een grap van Lubach zijn!’
Hebben we in het verhaal van Saulus in Handelingen 9 niet met zoiets te maken? Immers een verklaard tegenstander van de eerste christenen. Die -nog heel wat anders dan Lubach- fanatiek de eerste gemeente in Jeruzalem uiteen jaagt en zelfs op zoek gaan naar (gevluchte?) christenen in de buurlanden, verandert in enkele dagen in een voortrekker van het christelijk geloof. Of is hier toch iets anders aan de hand?
 
Zou zoiets echt kunnen gebeuren of komt dit verder eigenlijk nooit voor? Maar dan mag je je ook afvragen wat deze geschiedenis ons nog te zeggen heeft.
 
Zondag verder over de plotselinge omkeer van Saulus en de betekenis hiervan voor ons.

Geplaatst in Preken | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Gered ! (Psalm 46)

Donderdagavond redde ik het net.
Ik was toch nog op tijd voor de vergadering.
Nou ja, bijna op tijd, ze waren nog maar net begonnen.

En zo heb ik het nog wel een paar keer gered de afgelopen maanden.
Soms maar net, zoals donderdagavond.
Soms red ik me prima, zoals bij het klussen.
Vaak kan ik opgelucht ademhalen.
Gelukkig maar.

Maar het laatste jaar vraag ik me wel vaker af of ik het ga redden.

Zal ik het redden als het hier weer oorlog wordt?
Omdat de Derde Wereldoorlog is uitgebroken.
Want de oorlog in Oekraïne is dan eindelijk toch geëscaleerd.
Wat staat ons dan te wachten?
Red ik het dan als onze economie instort,
mijn levenszekerheid op het spel komt te staan.
En mijn familieleden bedreigd worden door het geweld van de vijand?
En door tekorten.
Kan ik overleven in die onzekerheid?

Zal ik het redden als het klimaat nog verder verslechterd?
En de klimaatvluchtelingen uit het zuiden ons land echt gaan overstromen.
Onze economie eronder gaat lijden.
Onze afzetgebieden verschroeien in de enorme hitte.
Als onze kustverdediging door het stijgende water onder druk komt te staan.
Als de zee over de dijken onze polders instroomt zoals in Derna deze week.
Als na een enorme regenbui regelmatig alles onderloopt?
Kan ik leven in een schepping die structureel onveilig is geworden?

Zal ik het redden als zich plotseling een verwoestende ziekte in mijn lichaam openbaart.
Het einde van mijn leven mij voor ogen staat.
En ik weet dat ik afscheid moet gaan nemen van vrouw, kinderen en kleinkind.
Of red ik het als een dierbare uit de kring van onze familie weggerukt wordt.
Kan mijn geloof dat aan?

Vind ik dan troost in Psalm 46?
Zeg ik dan zoals in de psalm
De HEER van de hemelse machten is met ons
Onze burcht is de God van Jakob
Of red ik dat dan niet meer?

Geplaatst in Preken | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De Uitnodiging

Al een hele tijd geleden hebben jullie de uitnodiging voor het gemeenteweekend gehad.

Maar op dat weekend wil ik jullie herinneren aan een uitnodiging die jullie al veel eerder hebben ontvangen. Zondagmorgen zal ik daar meer over zeggen. Je hebt van die uitnodigingen waarvan het lezen alleen al je verrast en je enthousiast maakt. Dit is zo’n uitnodiging.

Tot vanavond (of tot zondag!)

Geplaatst in Preken | Getagged , | Een reactie plaatsen

Wat een keuze!

De keuze is reuze…
Soms is dat fijn, maar steeds vaker hoor je jongeren diep zuchten.
Want er is niet alleen veel te kiezen, je moet ook heel veel kiezen.
Ben je nog maar net op het Middelbaar Onderwijs of je moet al een sector of een profiel gaan kiezen.
Dat gaat over je toekomst, maar hoe kun je dat nu al allemaal weten?
En dan nog al die andere keuzen: welke sport wil je, welke kleding trek je aan, waar doe je wel aan mee en waar beslist niet? Neem je een tattoo? Hoever ga je in je relatie? Er is zoveel uit te proberen, waar doe je wel aan mee en waar niet?
Er zijn zoveel spannende dingen, je zou ze allemaal willen proberen,
maar kunnen sommige keuzen eigenlijk geen kwaad?
Je bent van huis uit christen, heeft dat invloed op wat je kiest?
Wat moet je dan kiezen? En als je er dan helemaal niet meer bij hoort?

En later? Wat ga je later doen? Waar ben goed in? Wat doe je goed aan?
Wat wil God eigenlijk dat je gaat doen?
Hoe kom je daar dan achter?
En als je zelf voor een moeilijke keuze staat, helpt de Heer je daar dan bij?
Hoe betrek je Hem erbij?
Mag je Hem er eigenlijk wel mee lastig vallen?
Heeft God een plan met je?
Moet je daar zelf achter zien te komen?
Hoe?

Je ziet het de keuze is reuze, wat een keus!
In sommige christelijke kringen leggen ze een vlies.
Dat deed Gideon immers ook.
Zo wist hij wat God precies wilde.
Kunnen we iets van Gideon leren?
Wat een keuze!

Geplaatst in Preken, Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Battle! (Efe. 6 10-20) – jeugddienst Spring

“Welkom in de strijd!”
Had ik net geloofsbelijdenis gedaan, gaven ze mij een hand met die boodschap.
Hoezo? Dit was toch een feestelijke moment voor mij?
Ook voor de gemeente trouwens.
En dan krijg je zo’n boodschap van ze mee.

Mijn belijdenis is al even geleden, maar ook toen was het vrede in Nederland.
Misschien toen nog wel meer dan nu.
Vanwaar dan dat wonderlijke welkom?
Waarna we thuis gewoon feestelijk gebak gingen eten

Is die vrede dan toch niet zo vredig als ik dacht?
En is er toch sprake van een Battle, al zou je het zo niet zeggen?
Zondag een jeugddienst over een gevecht waar je misschien niet zo veel van ziet,
maar van alles van merkt.

Welkom!

Geplaatst in Preken | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Groot Geloof?!

Marije Roelevelt komt al jaren op Opwekking. Ook dit jaar is ze weer geweest.

Vrijdags wordt ze geïnterviewd over haar verwachtingen voor de genezingsdienst op zondagavond. Marije lijdt aan MCAS, een auto-immuunziekte die haar veel last bezorgt. Ze heeft de afgelopen jaren al vaker voor zich laten bidden, met hoop maar toch met vrij weinig verwachting. Ook deze keer is ze niet genezen.

Waarom niet? In de geschiedenis beschreven in Lucas 7 (1-10) wordt zelfs een slaaf genezen door de Heer Jezus. Omdat zijn baas een beroep doet op de Heer Jezus en een groot geloof heeft, terwijl hij niet eens uit Israël komt.

Is dat soms de reden dat Marije niet genezen is? Is haar geloof niet groot genoeg? Een waarom blijft Marije eigenlijk maar naar die diensten gaan?

Zou Jezus de slaaf wel genezen hebben als het geloof van zijn baas niet zo groot geweest was.

Zondag verder over het raadsel van genezing op gebed en geloof. En waarom het ene gebed wel verhoord wordt en het andere niet.

Geplaatst in Preken, Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Identiteit? (Lucas 6)

Deze zondag wordt Emilia gedoopt en vieren wij avondmaal.
Twee sacramenten die iets zeggen over onze identiteit.

Wie ben ik eigenlijk?
Op die vraag is een heel simpel antwoord mogelijk: ik noem gewoon mijn naam.
Maar daarmee heb ik nog niet zoveel gezegd.
Alleen hoe ik heet, maar nog niet wie ik ben?

Misschien kunnen andere mensen beter zeggen wie ik ben.
Deze vraag vat ik op als: wat is nou typisch voor mij?
Maar dan is het soms ook maar net wie je spreekt.
“Zooo sportief!” , zeggen sommigen al tegen me als ik die hele twee kilometer naar hen toe gefietst ben.
“Nou”, denk ik dan, “dat zou nog heel wat sportiever kunnen.”
“Je houdt niet zo van koek hè”, als ik de aangeboden plak afsla.
Maar zij weet niet dat ik koek juist veel te lekker vindt en er juist niet teveel van wil eten.
En hoe vaak mensen al niet gereedschap uit mijn handen hebben proberen te pakken omdat:
‘dominees beter zijn in andere dingen dan klussen.’
Nee, zo kom ik er niet achter.
‘t Is maar net hoe goed iemand jou kent en met wie je vergeleken wordt.

Maar wie ben ik dan?
Kun je dat zien aan mijn kleren, horen aan hoe ik praat, afleiden uit wat ik leuk vind?
Zeg, weet jíj eigenlijk wel wie je bent?

Toen Jezus eens op sabbat met zijn leerlingen door een korenveld liep,
Hadden zijn leerlingen kennelijk trek gekregen en snoepten ze van de korrels in het veld.
Daarop vroegen de Farizeeën naar zijn identiteitsbewijs.
Joden werken niet op sabbat.
Waarom doen jouw leerlingen dat wel?
Want zij oogsten graan!
Dat doen Joden niet, zeker niet waar ook Romeinen zijn.
Je moet toch aan ons kunnen zien dat we Joden zijn die het heel nauw nemen met de sabbat?
Maar als jij geen Jood bent, maar wie ben je dan, Jezus?
Jezus antwoord: “de Mensenzoon is Heer over de sabbat.”
Betekent dit dat Hij tegen dogma’s is?

Zondag verder…

Geplaatst in Preken | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Beeld (Ex. 32 1-14)

Welk beeld heb je van God?
Is Hij voor jou een strenge Rechter,
een lieve Vader,
je grootste Vriend?
Of nog anders…
Is Hij een combinatie van verschillende beelden?

Of begin er maar niet aan een beeld van God te hebben.
Hij is zo verheven, zo heilig, zo anders,
dat Hij je voorstellingsvermogen ver te boven gaat.

Maar kun je God (de Heer) liefhebben zonder je iemand bij Hem voor te stellen?
Wie zie je dan voor je als je bid?
Kun je iets van Hem verwachten als je geen beeld van Hem hebt?

Of zou God daar (de Heer) ver boven staan?
Begrijpt Hij het wel dat wij onze eigen beelden van Hem vormen?

God (de Heer) mag dan ver boven ons staan.
Hij vindt het belangrijk welk beeld we ons van Hem vormen.
De dienaar die in de gelijkenis zijn ene talent begroef,
omdat de Heer in zijn voorstelling te veel van een mens vraagt
(“U maait waar U niet hebt gezaaid, U oogst waar U niet hebt geplant.” Mat. 25, 24),
houdt Hij persoonlijke verantwoordelijk voor het beeld dat Hij van God had.
En in de geschiedenis van het Gouden Stierkalf,
wil Hij zelfs resoluut breken met zijn eigen volk,
alleen om het beeld dat ze van Hem maakten.

Hij houdt ook ons verantwoordelijk voor het beeld dat wij van Hem maken.
Immers een denk-beeld is ook een beeld.
Het komt er dus op aan welk beeld wij ons van Hem vormen.
Hij wijdde er speciaal het tweede van de Tien Geboden van.

Hoe krijg je een goed beeld van God?
Wie (of wat) is bepalend voor het beeld dat je je van God vormt?

Zondag gaat het over het beeld dat wij ons van God vormen.

Geplaatst in Preken | Getagged , | Een reactie plaatsen

Mokum (Ex. 25, 10-22)

Amsterdam wordt ook wel Mokum genoemd.
Hebreeuws (Yiddisch) voor ‘de plaats’.
Joodse Amsterdammers noemden hun stad zo.
De plaats, d.w.z. thuis en toevlucht.
Nog steeds kunnen Amsterdammers hun stad met die bijnaam noemen.
Je mag je afvragen of dat na de 2e Wereldoorlog nog zo kan,
nadat de veilige haven Amsterdam voor de Joodse bevolking ook niet veilig bleek te zijn.

Mokum.
Dat is de plaats die de Heer jullie wijzen zal (Deut. 17:8).
Achter de ‘veilige’ haven Amsterdam gaat Jeruzalem schuil.
Nog preciezer, achter Mokum gaat de tempel schuil:
de plaats waar Israël de Heer ontmoet.

In onze tekst (Ex. 25, 10-22) wordt die plaats nog preciezer beschreven:
“boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst”.
Daar zou de Heer Mozes ontmoeten.
Daar zou de Heer met Mozes spreken.

Waar ontmoet jij de Heer?
Wat is jouw Mokum?

Geplaatst in Preken | Getagged , | Een reactie plaatsen

Koninklijk imago (Mat. 21 1-11)

Welke heerser geniet jouw vertrouwen? Welke karaktertrekken zouden jou aanspreken?

Het zal je gebeuren dat er ineens een nieuwe heerser je stad komt binnenrijden, dat is schrikken!
Er staan weliswaar een heel stel mensen langs de weg te juichen, maar die ken je als leden van de ‘partij’, gesteund door de bekende meelopers natuurlijk. Je had wel van hen gehoord, maar je was niet van hun partij. Hun gejuich stelt je dan ook allerminst gerust.
Ineens is jouw stad jouw stad niet meer en jouw land jouw land niet meer met die heerser in je midden.

Veel inwoners van de Krim moeten zich in 2014 zo gevoeld hebben toen er ineens ‘groene mannetjes’ hun gebied binnen kwamen rijden en hen duidelijk maakten dat ze (‘gelukkig!’) weer terug waren in hun moederland en dat president Poetin nu hun nieuwe heerser was. Je schrikt ervan -als je dat overkomt-maar je durft er niet direct tegenin te gaan, het machtsvertoon van de groene mannetjes houdt je tegen.

Je kunt het ook anders beleven. Jij had al heel lang gewacht op een nieuwe orde, omdat het oude bestuur in je land je al heel lang tegenstond. De machthebbers zaten al veel te lang op het pluche en zorgden vooral goed voor zichzelf. Maar intussen stapelden de schandalen zich nu al jarenlang op. Machtsmisbruik, uitbuiting, wanbestuur en wetgeving die het hele land in de schuld zou storten, het wordt tijd voor een anderebewind. Je staat dan ook zo hard je kunt te schreeuwen en te juichen als de nieuwe heerser zijn intocht maakt. Hij komt de stad binnen met de belofte van een nieuwe, betere, toekomst.

Dit is niet alleen maar een jubelverhaal, het hangt er maar vanaf waar je op zit te wachten.

Wat denk jij en wat is jouw eerste indruk als je deze tekst leest?

Geplaatst in Preken | Getagged , , , | Een reactie plaatsen