Lijdenstijd rooster week 1

Voor wie verder wil meelezen. Hier nog eens het rooster van week 1

Week 1

18-2-2018

Zondag

Psalm 25, 1-10

19-2-2018

Maandag

Marcus 2, 18-28

20-2-2018

Dinsdag

Marcus 3, 1-19

21-2-2018

Woensdag

Marcus 3, 20-35

22-2-2018

Donderdag

Marcus 4, 1-20

23-2-2018

Vrijdag

Marcus 4, 21-41

24-2-2018

Zaterdag

Marcus 8, 31-38

Geplaatst in NGK Ermelo, Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Het charisma van Jezus’ – Zondag 18-2

Marcus 1, 21-29 - Preek - NGKE - 18-2-2018 GOIM 6 - Jezus_ charismaOp onze 6e themazondag dit jaar aandacht voor ‘het charisma van Jezus’. Want als wij op zoek gaan naar ‘God in ons midden’ waaraan herkennen we dan dat woorden van God komen? Immers naast de woorden van God in de Bijbel, heb je ook die van de uitleggers. Soms schrijvers, soms sprekers. Hoe kun je zien dat hun uitleg betrouwbaar is? Kun je dat merken aan hun manier van optreden? Wij hebben het soms over charismatische sprekers, wat spreekt ons zo in hen aan? Is hun charisma een teken van hun betrouwbaarheid?

Jezus was in zijn tijd ook een vertolker van de Schriften. Zijn luisteraars vonden dat hij sprak als ‘iemand met gezag’. Waarom was dat? Was Jezus een geweldige spreker met een enorm charismatische uitstraling of was er iets anders met zijn woorden?

Kunnen wij er iets van leren om voor onszelf te onderscheiden tussen betrouwbaar en onbetrouwbaar? Wij leven immers in een tijd waarin je niet alleen meer je eigen dominee hoort, maar er veel aandacht is voor allerlei sprekers en schrijvers. Maar hoe weten we dat hun woorden van God komen? (Ook dat van de dominee!). Deze zondag de eerste preek van een tweeluik over het herkennen van Gods Woord. Is een goede spreker ook altijd  een gezaghebbende spreker? Waar moet je eigenlijk op letten?

Lees de preek hier nog eens na of beluister die hier. De presentatie is ook nog te zien.

De volgende keer de andere kant van de medaille: hoe herken of een profetie van God komt?

NB. de 1e brief aan de Tessalonicenzen komt deze keer niet aan de orde. Een andere keer hopen we daarmee weer mee door te gaan.

Vragen voor bespreking

 1. Kun je uitleggen wanneer of waarom een boodschap (geschreven of gesproken) of boodschapper je aanspreekt? Kun je een voorbeeld geven?
 2. Heb je voor jezelf een manier waarop je de boodschap kritisch controleert?
 3. Kun je aan de anderen uitleggen hoe je dat doet? Welke criteria leg je aan?
 4. ‘Schrift en belijdenis’ waren vroeger de criteria om een predikant op zijn betrouwbaarheid te beoordelen. Speelt de belijdenis die rol nog voor je?
 5. Heb je de charismatische kracht van Gods woorden ooit ervaren? Wil je de anderen daarover vertellen?
 6. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen als het gaat om de betrouwbaarheid van een boodschap?
 7. Wat is jou in de gelezen bijbeltekst het meest opgevallen?
 8. Wat willen jullie de dominee als opmerking of vraag over dit thema aangeven?
Geplaatst in Jaarthema 2017, Preken | Een reactie plaatsen

Dag 40 – het begin van de lijdenstijd

cross-against-a-twilight-skyVandaag begint de ‘lijdenstijd’, de periode van veertig dagen voor Pasen. Zeven weken lang leven we dag voor dag toe naar ons ‘Opstandingsfeest.’ Dit jaar volgen we Jezus in het evangelie van Marcus. We volgen daarbij het leesrooster zoals dr. Tom Wright het ons aangeeft via zijn boekje Lent for Everyone: Mark, Year B. Vooral in de weekenden verwijst Wright naar andere teksten dan die uit Marcus en soms laat hij ons een tekst twee keer op twee verschillende. dagen. Maar al met al lopen in het verslag van Marcus mee met de eerste leerlingen achter Jezus aan. Marcus laat dit verhaal beginnen bij de Jordaan en wel bij de plek waar een vreemde kerel en wilde boodschap laat horen.

‘Goed nieuws!’ ‘Hij komt er aan!’, ‘Zorg dat je er klaar voor bent!. Hij is er al bijna!’

Op de website en op Facebook verschijnt vanaf morgen steeds de tekst van de dag. De komende dagen volgen we het onderstaande rooster.

14-2-2018

Aswoensdag

Marcus 1, 1-9

15-2-2018

Donderdag

Marcus 1, 21-45

16-2-2018

Vrijdag

Marcus 2, 1-17

17-2-2018

Zaterdag

Marcus 1, 9-15

 

Geplaatst in NGK Ermelo | Een reactie plaatsen

Zondag 4-2 Jezus’ charisma

Marcus 1, 21-29 - Preek - NGKE - 4-2-2018 Jezus_ charismaDit bijbelgedeelte (Marcus 1, 21-28) gaat over het gezag waarmee Jezus’ spreekt!
Betekent dat nu dat Hij een charismatische spreker was? Of moet je dat toch anders zien? Wat zou je zien en horen als je er bij geweest was? Als Hij nu ergens opgetreden had, zou dan iedereen wel naar Hem moeten luisteren? Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

‘Over de kloof’ – jongerendienst 28-1

Efeze 6, 1-4 - NGKE - 28-1-2018 - Over de kloofDe jongste generatie in onze gemeente wordt in een heel andere samenleving groot dan de generaties daarboven. Kerk & geloof hebben immers een heel andere plek gekregen. Een gelovige jongere ervaart vaak dat geloven niet gewoon is. Je bent een uitzondering en valt op tussen je leeftijdsgenoten. Zelfs als je dat eigenlijk helemaal niet wilt. Allerlei ideeën over het leven zijn tegenwoordig heel anders. Niet alleen onbekende mensen, maar ook je vrienden hebben die. Dus moet je ermee leren omgaan. Eigenlijk zoek je in de kerkdiensten bemoediging, maar die zijn ook vaak heel anders  in taal, muziekstijl en onderwerpen dan jij die door de week meemaakt. Begrijpen de oudere generaties eigenlijk wel in welke wereld jij leeft? Jongeren hebben in iedere geval behoefte aan begrip en contact. In deze eerste jongerendienst proberen we ‘over de kloof’ te komen en elkaar te bereiken. Wees welkom zondag. 10.00 koffie, 10.30 uur dienst.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Voel jij je geroepen? Mar. 1, 14-20?

Van sommige mensen weten we heel precies te vertellen wat hun roeping in het leven is. En als je de sociale media mag geloven, is het voor veel mensen belangrijk om te weten wat hun speciale taak in het leven is. ‘In onze bijbel gaat het ook vaak over ‘roeping’. Hebben die twee met elkaar te maken? Voel jij je geroepen?

Het zijn onze keuzes die laten zien wie we werkelijk zijn,
veel meer dan onze talenten.

De preek is hier na te lezen, nog eens te beluisteren en de presentatie kun je hier doorbladeren.

Mar. 1, 14-20 - preek - NGKE - 21-1-2017 Voel jij je geroepen?

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Lezen met hindernissen – 1 Tess. 3

1 Tess. 3, 5-9 - preek - NGKE - 14-1-2018Deze zondag zijn we verder gegaan met onze jaarthema ‘God in ons midden’ over bijbellezen. Deze (5e) keer over het krachtenveld waarin we bijbellezen. Paulus maakt zich in 1 Tess. 3 zorgen over de geestelijke gezondheid van de nog jonge kerk in Tessaloniki. Kunnen wij zijn zorgen begrijpen? En hebben ze ook betekenis voor ons?

De preek is hier nog eens na te lezen en ook te beluisteren. De presentatie bij de preek is hier te zien.

Vragen voor de bespreking

 1. (Maak de zin af) Ik zou mijn bijbellezen willen omschrijven als…
  (een paar voorbeelden: als een dure plicht; als een verrijkende gewoonte; als een spannend avontuur…)
 2. Wat zijn concrete hindernissen voor jouw bijbellezen? Benoem ze eens!
 3. Komt jou de ‘tegenwerking door de duivel’ bekend voor? Kun je er voorbeelden van noemen?
 4. Slaag jij hiermee om te gaan? Hoe doe je dat? Waar zou je hulp in willen?
 5. Bid jij wel eens voor anderen in de gemeente om bescherming?
 6. Wat zou je over dit onderwerp aan de dominee willen zeggen?
 7. Bidt met elkaar voor de gemeente en haar voorgangers.

Lectio Divina

1 Tess. 3, 5-9 - preek - NGKE - 14-1-2018 -Lectio

In de kloostertraditie ontstond de zogename Lectio Divina van de Bijbel: een combinatie van lezen (lectio), overdenken (meditatio), bidden (oratio) en de boodschap die God jou geeft (comtemplatie). Dat laatste valt natuurlijk niet af te dwingen en daar moet je dus voorzichtig mee omgaan.

Iemand die daar in onze kringen ervaring mee heeft is Jos Douma. Via deze link kun je er meer over lezen

Voorgangersgebed

Eens in het kwartaal komen wij als voorgangers in Ermelo bij  elkaar voor het zgn. ‘voorgangersgebed’. Onder de bezielende leiding van Jan Minderhoud gaan met met elkaar in gebed volgens de methode van Lectio Divina. Hieronder een beschrijving van de manier waarop wij dat gebed bidden.

De Lectio Divina gaat in groepsverband als volgt:

1. Afspreken wie dit moment van bijbellezen en bidden wil leiden.

Leiderschap is nodig en nuttig, ook om de groep stapsgewijs door het proces heen te leiden.

De leider doet zelf gewoon mee.

2. Gebed om de Heilige Geest.

3. Een bijbelgedeelte, liefst niet te lang, wordt tweemaal rustig voorgelezen.

(Wij lezen nu de psalmen WD)

Daarna is er 2 tot 3 minuten stilte.

Vervolgens noem je aan elkaar het woord of de enkele woorden die er voor jou uitspringen. Het mag ook een heel bijbelvers zijn. Je noemt alleen dat ene woord/dat ene vers. Niet meer dan dat.

4. Opnieuw wordt het bijbelgedeelte rustig gelezen, nu door een andere persoon.
(Wij kiezen vaak voor verschillende vertalingen)

Weer is er 2 tot 3 minuten stilte, terwijl je nadenkt over de vraag:

“Hoe raakt dit woord (deze woorden) van stap 2 mijn leven op dit moment?”

Deel nu in enkele zinnen hoe het woord je leven raakt.

Geen discussie, geen reactie op elkaar.

5. Weer wordt hetzelfde gedeelte gelezen, weer door een andere persoon.

Nu is er 2 tot 3 minuten stilte waarin je nadenkt over de vraag:

“Waartoe roept God mij op, om te doen of te zijn vandaag of deze week?

Wat vraagt God van mij?”

Deel je gedachten met elkaar. Deze keer mag het iets uitgebreider.

Let speciaal op wat je rechter buurvrouw/-man deelt.

6. Bid voor de persoon die rechts van je zit.

(bijv. als volgt: 1 bidt voor 2, 3 bidt voor 4 etc. Daarna: 2 bidt voor 3, 4 bidt voor 5 etc)

Of als je met drie personen bent: twee personen kunnen bidden voor één.

 

Stap 3 en 4 kunnen eventueel gecombineerd worden, vooral wanneer het een langer bijbelgedeelte betreft. Verder is het van belang om elkaar echt het eigen spoor te gunnen, dus niet met eigen gedachten en oplossingen er tussendoor te komen. Ieder gaat zijn eigen weg met het Woord.

Als je iemand wat wilt meegeven, kan dat altijd achteraf nog.

Variant op stap 6: één persoon bidt, de anderen zijn stil, en na die stilte vullen ze eventueel aan. De stilte is er vooral om indrukken / (bijbel)woorden van God te ontvangen voor wie er gebeden wordt.

Geplaatst in Jaarthema 2017, Preken | Een reactie plaatsen