Zondag 30 juni ‘Geloof!’

‘Nou dat zou ik best wel ook willen!’, zou je kunnen antwoorden op de oproep in het opschrift hierboven. Zo heb ik iemand nog wel eens horen zeggen. Maar dan kwam er ‘maar ik kan dat niet!’ achteraan.
Deze zondag doen Thomas van der Deijl en Amber Dijksterhuis belijdenis van hun geloof. Zo plegen we dat dan te zeggen in onze kringen.
Dat is iets moois en voor hen een positieve stap.
Maar kunnen zij nu iets wat anderen niet kunnen?
Ik denk het niet: geloven is geen vaardigheid die je aan kunt leren of een kwestie van smaak, om maar twee mogelijkheden te noemen
Maar wat is het dan?
Daarover kun je lezen in de brief aan de Hebreeën, en wel in het elfde hoofdstuk.
Daar wordt geloof getypeerd.

Ter ere van de belijdenis van Thomas en Amber hebben we het deze zondag over ‘geloof’. Wees welkom! (NB Deze zondag beginnen we een uurtje later vanwege de gasten die van ver komen).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitpakken op ‘de Banken’

Stel je eens voor dat je ergens in je huis onverwacht een cadeau tegenkomt.
Dat is toch een leuke verrassing.
Wat zou je ermee doen?
Je zou het toch uitpakken, want je wilt weten wat erin zit.

Dit weekend hebben we het over de cadeau’s die de Geest ons geeft.
We hebben er allemaal tenminste één gekregen.
Heb je die al uitgepakt?
Nee? Dan gaan we daar dit weekend mee beginnen!.

Wil je erbij zijn? Kom dan deze zondag naar kampeerterrein ‘De Banken’ in Zeewolde. Daar zitten we dit weekende. De kerkdienst in de tent begint er om 10.00 uur. Welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Voor de wind… Zondag 16 juni

Vroeger fietste ik altijd naar school. Vond ik leuker dan de bus.
Nog altijd fiets ik graag en veel. Eén factor is van groot belang: de wind.
Voor of tegen, het maakt een groot verschil.
Tegen de wind heeft iets van een uitdaging, maar kost je sloten energie en het duurt lang voordat je op je bestemming bent.
Vóór de wind is een genot. Je vliegt vooruit, het lijkt vanzelf te gaan en je bent er zo.

Voor of tegen, het is een wereld van verschil!

Op de zondag na Pinksteren denken we terug aan de eerste gemeente in Jeruzalem.
Vanaf dat de Geest gekomen was, hadden zij ‘de wind in de rug’. Die gemeente was een genot, zij bereikten iets met elkaar wat je tot die tijd niet voor mogelijk had gehouden en het leek wel vanzelf te gaan.
Tjonge, dat maakt een groot verschil: de komst van de Geest. Zij hadden als gemeente vanaf dat moment de wind in de rug.
Komende zondag keren we terug naar die tijd (Han. 2, 37-47) en vragen ons -de zondag na Pinksteren- af wat dit nu voor ons betekent. Wees welkom!

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Leven! Pinksteren 2019

Pinksteren is het ‘feest van de Geest’.
Indrukwekkend en feestelijk en tegelijk ongrijpbaar. Want Hij is onzichtbaar en voor ons ook nergens mee te vergelijken. Dat is het karakter van de Geest. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Joh. 3:8) zegt de Heer Jezus tegen een verbouwereerde Nicodemus. Veel onttrekt zich aan onze waarneming.
Pinksteren is het ‘feest van de Geest’. En dat maakt het een feest zonder beeld, want je ziet Hem niet. En toch merk je aan veel dat Hij er is, lezen we in Handelingen 2 als de Geest zijn intrek neemt in de eerste gemeente van de volgelingen van Jezus.

Zou dat ook zo onder ons kunnen gebeuren of neemt dit in onze tijd doorgaans een andere vorm aan? Wat mag je van de Geest verwachten?
In Psalm 104 krijgen we een verrassend beeld van het werk van de Geest aangereikt waarvan we de effecten allemaal wel kennen. Deze Pinksterdag een beeld van het leven met de Geest. Wees welkom! 10.00 uur koffie, 10.15 uur dienst, 11.30 uur op ’t Weitje.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Thema 9: ‘Hier bouwt…de Heer’

De afgelopen maanden is het in onze themadiensten over de vrucht van de Geest gegaan. Deze karaktertrekken staan niet op zichzelf, ze zijn voorwaarde voor ‘gemeente-zijn‘.
In de dienst van de komende zondag keren we terug naar de constructie van de gemeente.

Vorig jaar zijn we onze themaserie ‘Een levende gemeente’ begonnen met twee diensten over ‘gemeente-zijn’. De eerste stipte aan dat ‘Samen geloven’ helemaal niet zo in onze tijd past en bij nader inzien van nature ook niet zo bij ons zelf (1 Thess. 1). Dit vraagt van ons -en daar ging de tweede dienst over- dat we klein kunnen zijn, d.w.z. dat we ons kunnen ‘voegen’, zonder ons ego voorop te zetten. Anders zullen we nooit een gemeente kunnen zijn (Luk 9, 46 e.v.).
Om dat te kunnen hebben we de ‘vrucht van de Geest nodig’ (Gal. 5, 13-26), die worden zichtbaar in een aantal karaktertrekken waaronder: vertrouwen, mildheid, zelfbeheersing, vredelievendheid en geduld. Naast nog andere zijn die belangrijk om met anderen te kunnen samenleven. We hoeven die ons niet zelf eigen te maken, ze zijn een belofte die met de Geest meekomen. We moeten ze leren ontvangen en te gebruiken.

Zondag keren we weer terug naar de gemeente. We ontdekken dat we ons op een bouwterrein bevinden tussen de stenen en een gebouw in aanbouw. Er wordt hier een geestelijk huis gebouwd. De Heer is zowel opdrachtgever als architekt als hoofduitvoerder als belangrijk bouwmateriaal. Je kunt er over lezen in 1 Pet. 2, 4-10. Voor de geadresseerden van toen was dat een wonderlijke boodschap. De eerste christenen woonden nl. verspreid over groot gebied. Petrus roept ze op een eenheid te vormen, zoals het volk van God dat altijd al was. Ze worden opgeroepen met elkaar een nieuwe tempel te vormen waarin de Geest van God woont en waar offers worden gebracht die voor de Heer Jezus acceptabel zijn.

Het verschil met de eerdere tempels is dat zij die niet zelf hoeven te bouwen, maar dat ze opgeroepen worden zich samen met de anderen tot een tempel te laten bouwen. Een geestelijke tempel weliswaar maar toch heel tastbaar. En dat is geen onmogelijke opdracht omdat de Heer zelf de bouwmeester en ook het belangrijkste bouwmateriaal is. Immers hier bouwt de Heer!
Lees hier de preek nog eens of beluister die. De presentatie is hier te zien.

Download hier de gesprekshandleiding

Geplaatst in Jaarthema 2018, Preken | Een reactie plaatsen

Pasen en nu…(2)? Wie zorgt er voor het eten?

‘Wie zorgt er bij jullie thuis voor het eten?’
Is het altijd dezelfde persoon of zijn er meer die daarvoor zorgen?
En hoe is het geregeld bij de mensen die op kamers wonen? Zorg je zelf voor je eten of eet je samen met je huisgenoten?

Misschien vind je het niet iets om het in een kerkdienst over te hebben, maar het is toch een belangrijke vraag. Want als dat niet goed geregeld is en je een kerkdienst bezoekt zonder veel gegeten te hebben, kan de trek die je hebt behoorlijk in de weg gaan zitten. Waarschijnlijk ben je dan vooral daar mee bezig en ontgaat je veel van wat er verder gebeurt.

Iedereen heeft eten nodig. En die zorg om het eten en al het verdere dat we voor ons leven nodig hebben, kan veel andere zaken in de weg gaan staan. Dingen die we misschien wel willen maar denken niet te kunnen omdat we voor het eten moeten zorgen. Onze tijd, onze energie en niet te vergeten ons geld zijn al op voordat we aan die andere dingen toekomen.
Ook de Heer Jezus zet een maaltijd centraal in ons geloofsleven, de maaltijd die wij het Heilig Avondmaal zijn gaan noemen. Onze Heer dringt daarop aan: ‘Doe dit..!’

Zondag vieren we met elkaar het Avondmaal. Maar kan deze -toch symbolische- maaltijd dan betekenis voor onze andere, dagelijkse, maaltijden hebben? Verandert het de manier waarop we nu in het leven staan en vergroot het de mogelijkheden die we nu hebben?

In Joh, 21, 9-14 gaat het over eten en wie daarvoor zorgt. Beluister de preek nog eens of lees die nog eens na. De presentatie bij de preek is ook te downloaden.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Pasen en nu…? Zondag 12 mei

‘En wat gaan we nu doen?’
Dat zal zo ongeveer de vraag van de discipelen zijn geweest nadat ze de Heer Jezus na zijn kruisiging weer levend ontmoeten. Hij komt steeds even en dan is Hij weer weg.
In Johannes 21 lezen we, hoe een stel van hen naar het meer van Gallilea vertrekken en tenslotte besloten maar te gaan vissen. Dat is geen hobby om de tijd te doden, maar het oude beroep van een stel van hen.

‘Wat gaan wij nu dan na Pasen?’ Hoe zou jij die vraag beantwoorden? Wat hadden discipelen volgens jou moeten doen? Begrijp je het antwoord dat de Heer Jezus hen geeft?

Voor jezelf kan dat ook een vraag zijn. Als je Hem als je opgestane Heer ontmoet hebt, heeft dat betekenis voor je leven. Maar welke? Heb je daar voor je zelf al een antwoord op?

Lees de preek hier of beluister die nog eens. De presentatie bij de preek is hier te vinden.

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen