Preken

Hieronder links naar de preken die ik recent heb gehouden in de NGK van Ermelo en iets langer geleden in NGK De Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Om nog eens terug te lezen of er eens kennis van te nemen. Ze staan hier als tekstbestand en (meestal) ook als geluidsbestand. Roepen ze vragen op? Dan verneem ik die graag!
Wil ieder die een preek in een eigen dienst wil gebruiken mij daar van op de hoogte brengen? (w.dijksterhuis@gmail.com). Dan kan ik er zelf ook een aantekening van maken! Alvast bedankt!

8 oktober 2016 – ‘Vreemd’ (1 Pet. 2, 11-12) – Avondmaal

1 Pet 2, 11-12 - NGKE - 8-10-17Voel je jezelf wel eens een vreemdeling in je eigen land? Petrus spreekt zijn lezers in zijn brieven als vreemdelingen aan. Waarom doet hij dat en heeft dat ons ook iets zeggen? Zondag een verhaal voor vreemdelingen en dat niet alleen. Zondag mogen vreemdelingen thuiskomen. Wees welkom!

3 september 2017 – ‘Vrij voor elkaar’ (Gal. 5,13-14)

De vakantie is voorbij en wij zijn daarom niet langer vrij. Maar als we wat Paulus aan de Galatiërs schreef op onszelf toepassen zijn we ‘geroepen om vrij te zijn’. In zijn tijd was er nog geen sprake van vakantie, maar ook niet van vrijheid. De

Gal 5, 13 en 14 - 'Vrij voor elkaar_ 3-9-2017

meeste wereldburgers leefden in ‘bezet gebied’. De Romeinen hadden de macht. Toch stelt de apostel Paulus dat zijn lezers vrij zijn. Dat heeft alles met onze Heer Jezus Christus te maken. Wat betekent die vrijheid voor ons, de nakomelingen van de gelovige lezers van deze brief. Op één van eerste zondagen na de vakantie vieren we met elkaar het ‘feest van de vrijheid’, het Avondmaal en bezinnen we ons er met elkaar op wat die vrijheid betekent. Immers de vakantie is voorbij, maar we zijn nog steeds vrij! Wees welkom komende zondag.

30 juli ‘Respect’ – Prediker 7, 16-18

Pred. 7, 16-18 (15-25) - RespectSchrijft de Prediker hier nu echt dat je het allemaal niet te zwart-wit moet zien? Dat de soep niet zo heet gegeten wordt, als hij wordt opgediend? Je zult maar net naar NewWine geweest zijn. Helemaal opgeladen om er weer 100% voor te gaan.En dan krijg je deze boodschap: ‘Doe maar kalm aan, het komt allemaal niet zo nauw.’ ‘Idealen zijn mooi om te koesteren, maar de praktijk heeft zo zijn eigen wetten.’ ‘Kijk je hebt de zondag voor het ideaal, maar daarna wordt het natuurlijk gewoon weer maandag.’
Of is het toch anders? Zondag de tweede preek over een tekst uit Prediker 7. Wees welkom!

23 juli ‘Voltooid leven?’ – Prediker 7, 1-4

De gesprekken over een nieuw kabinet zijn in volle gang. Eén van de grote Prediker 7,1-4 - Voltooid leven?struikelblokken in de gesprekken is de visie op ‘voltooid leven’, die D66 voorstaat. D66 is nl. voorstander van een wet die het voor ouderen mogelijk maakt hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. Christelijke partijen als het CDA, de CU en het SGP zijn daar op tegen. De CU publiceerde in februari samen met anderen het manifest ‘waardig ouder worden.’ als reactie op de plannen voor deze wet.
Waar komt de gedachte aan een voltooid leven vandaan? En wanneer mag je een leven echt voltooid noemen? Zondag a.s. gaan we daar uitgaande van Prediker 7, 1-4 over nadenken. Wees welkom vanaf 9.30 uur

9 juli 2017 ‘Jezus volgen’ – Belijdenisdienst

Luk. 5, 27-39 - NGKE - Jezus volgen belijdenisdienst‘Jezus volgen’ is het thema voor zondag geworden. Toepasselijk toch? Drie van onze zussen gaan openlijk verklaren dat ze Jezus volgen. Want dat is belijdenis doen: Jezus volgen. Nou, zij durven! Hoe zijn ze tot die keuze gekomen?
Over die vraag en over wat ‘Jezus volgen’ in de bijbel inhoudt (Luk 5, 27v), gaat het zondag in de dienst. Anders dan anders in de Rehobothkerk en anders dan anders om 11.00 uur.
Wees van harte welkom in deze feestelijke dienst.

11 juni 2017 – ‘Halfvol of halfleeg?’

Fil 4, 4-9 Halfvol of halfleeg

‘Halfvol of halfleeg?’, wat zou je op die vraag antwoorden? Voor de meesten onder ons zou dat van hun stemming afhangen, denk ik.
Hoe hangt de vlag erbij als je naar je geloofsleven kijkt? Deze zondag vieren we weer avondmaal. Daarna kun je vol energie verder. Hoopvol en vol verwachting naar wat de Heer nu weer voor je in petto heeft. Of is dat niet zo en heb je er niet zoveel verwachting van? Is het glas wat dat betreft eerder halfleeg? Paulus heeft een aantal goede adviezen voor ons (Fil. 4, 4-9). Wees welkom!

‘De Geest maakt het verschil’ – 4 juni 2017

Han.2 - Openb. 3,14-22 - Pinksteren - 'het verschil'Maar welk verschil? Dat is de vraag die ik op deze feestdag rondom de komst van de Geest eens zou willen stellen. Veel christenen denken er over na.
We denken niet alleen na zondag, maar willen de komst van de Geest ook nog weer eens hartelijk vieren. Dat doen wij bijvoorbeeld met het zingen van een van oorsprong Fins lied in -maak je geen zorgen- een Nederlandse vertaling. Wonderlijk in hoeveel talen er over de Geest en over de Heer Jezus gezongen wordt. Daar is de Geest vast verantwoordelijk voor. Wees welkom a.s. zondag vanaf 10.00 uur aan de Van Beekweg 15 in Ermelo.

Psalm 84 - 28-5-2017 - Welkom thuis‘Welkom thuis’ – Psalm 84 – 28 mei 2017

Waar voel jij je eigenlijk thuis? Waarom? En waar voel je je beslist niet thuis, waarom niet? Als je dat nu vergelijkt met de dichter van Psalm 84, wat valt je dan op? Wees welkom zondag a.s. aan de Van Beekweg 15. De dienst met dit thema start om 17.00 uur.

‘Ouders gezocht’ – 2 Tim. 1, 1-7 – 21 mei 2017

2 Tim. 1, 1-7 Ouders gezocht!Waar komt je geloof eigenlijk vandaan? Dat is de vraag die wij onszelf stellen in de dienst van komende zondag, een doopdienst. Hoe dan ook, er blijken ook altijd weer mensen bij de groei van ons geloof betrokken te zijn. Dat kan indrukwekkende vormen aannemen. Zoals bij Paulus en Tim(oteüs), die zijn zelfs geloofsfamilie van elkaar geworden: vader en zoon. Wees welkom, we beginnen om 9.30 uur.

‘Ontmoeting’ (1 Petrus 2, 1-10) 7 mei 2017

1 Pet. 2,1-10 - 7-5-17 - OntmoetingIn de periode tussen Pasen en Pinksteren vraag ik jullie aandacht voor de echo’s van de boodschap van de Heer Jezus. Wat is er na zijn opstanding van zijn boodschap terecht gekomen?  Hoe spreken Jezus’ leerlingen hierover? Zondag a.s. de echo op Jezus’ bede om eenheid: ‘Laat hen allen één zijn’ (Joh. 17,21) in de eerste rondzendbrief van Petrus? Wat komt er in de loop van de tijd eigenlijk van terecht? Welkom!

‘Kijk’ (Mat. 28, 1-14) Paasmorgen 2017

Mat. 28, 1-14 - Pasen 2017 - 'Kijk!'Op Paasmorgen op een kerkhof rondlopen, is een aparte ervaring. Je komt op die dag niet alleen maar herinneringen ophalen, je komt alvast even vooruitkijken naar de toekomst. Want dat is toch de mooie boodschap van Pasen: het grootste monster van allemaal, de dood, is onschadelijk gemaakt. Voor iedereen is er toekomst bij de Heer in zijn Koninkrijk. Een kerkhof verandert op Paasmorgen van eindbestemming in een wachtkamer. Een hoopvolle plek, die veel beloofd voor de toekomst.

Of willen we dit te graag geloven? Net zoals de eerste leerlingen van de Heer Jezus maar wat graag wilden geloven dat Hij is opgestaan. Natuurlijk dat is een mooie gedachte, dat vindt iedereen. Het verslag in Mat. 28 dient voor ons als uitgangspunt om daar eens over na te denken.

‘Stilte’ (Mat. 27, 31-54) Goede Vrijdag 2017

Mat. 27, 31-50 - Goede Vrijdag 2017De Heer Jezus ondergaat zijn lijden doorgaans in grote stilte. De meeste beschuldigingen vallen dood in zijn zwijgen Beledigingen en bijtende spot, het krijgt geen weerwoord van hem. Jezus incasseert het allemaal, samen met de slagen en de martelingen. Je vraagt je af of er dan niets is wat die stilte kan verbreken…

‘Leven in spiegelbeeld’, preek 26-3 (Mat. 16, 21-28)

Mat. 16, 21-28 - NGKE - leven in spiegelbeeldWat normaal best gaat, kan in spiegelbeeld ineens heel ingewikkeld worden. Op je spiegels achteruitrijden vraagt een andere manier van denken die je jezelf eerst eigen moet maken: links is rechts en rechts is links, precies omgekeerd.
Op dezelfde manier vraagt de Heer Jezus van ons omgekeerd te denken, zoals:  ‘zwak = sterk’  en ‘je leven verliezen = juist je leven vinden’ . Voor ons is dat moeilijk en vraagt dat veel oefening. Maar pas als je op deze manier met de Heer Jezus mee omgekeerd leert denken, kun je met Hem het Koninkrijk binnen. Het is nog eens na te lezen, te beluisteren (de geluidskwaliteit is niet optimaal!) en de presentatie is ook nog eens te zien.

19-3-’17 ‘Netwerk’ (Galaten 6, 1-5)

Deze zondag hebben we met elkaar avondmaal gevierd. We denken daarbij na over een Gal. 6, 1-5 - NGK Ermelo - H.A. - Netwerkbijbelgedeelte uit Paulus’ brief aan de Galaten.‘Wij zijn de gemeenschap rondom het kruis van Christus’, zei ik de vorige keer bij het avondmaal. Onze relatie met onze God, Vader, Zoon en Geest, is van hun kant hersteld.  Ons samenkomen rondom brood en wijn, is onze reactie op wat de Heer voor ons deed. Ons luisteren naar zijn roepen. Samen aan tafel, samen verbonden aan God, samen verbonden aan elkaar. Samen aan de maaltijd, maar wat maakt dat ons van elkaar? Wat zijn wij eigenlijk van elkaar? Wees welkom!

5-3-2017 Het ABC van het bidden

mat-6-5-15-preek-bidzondag-het-abc-van-het-bidden-5-3-17Komende zondag is het voor ons bidzondag. We bezinnen ons op ons bidden en dragen daarna samen het komende jaar in ons gebed aan de Heer op. Meer dan anders thuis doen we dat nu samen in de gemeente. Maar wat is een goed gebed? En wat is de juiste houding die bij ons bidden past. Kun je dat leren?
We gaan luisteren naar de Heer Jezus (Mat. 6, 5-15). Wees welkom!

19-2-2017 ‘Vastentijd’.

“Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” mat-4-1-11-vastentijd-19-2-17
Dat zijn de woorden die de voorganger op Aswoensdag spreekt, als hij een askruisje op het voorhoofd zet. Het vonnis dat God over ons mensen uitsprak na de eerste zonde.
Volgens de traditie is de as het overblijfsel van de verbrandde palmtakken die het jaar daarvoor met Palmpasen werden gebruikt.
Op woensdag 1 maart a.s. gebeurt dat hier ook in Ermelo. ’s Avonds is er een kerkdienst en daar kun je een askruisje halen.
Aswoensdag markeert het begin van de vastenperiode die tot Pasen duurt.
Wij lezen in Mat. 4, 1-11 over het vasten van Jezus. Wij kennen dit niet zo in onze traditie.
Zou dit nu ook iets voor ons zijn?
Wees welkom a.s. zondag aan de Van Beekweg vanaf 9.30 uur

5-2-2017 ‘Dat scheelt!’ Doop: Roosmarijn Regterschot

mat-5-13-16-5-2-17-dat-scheelt

Wat betekent de doop?
Die van Roosmarijn en die van ons?
Wat betekent het om een christelijk leven te leiden?
Wat scheelt het eigenlijk?
Je wordt officieel lid van de kerk. Heb je daar nu wat aan. Of is dat lidmaatschap later pas handig om in de hemel naar binnen te mogen?
Deze zondag lazen we een bijbelgedeelte uit Mat. 5, 13-20. Wat zegt die tekst over wat het betekent christen te zijn? Lees de preek nog eens, beluister ‘m of bekijk de presentatie (nu met de tekst van de preek).

29-1-2017 het ‘Lichaamsprincipe’

Afgelopen zondag hebben we van sommige kerkenraadsleden afscheid genomen en ook gezien hoe anderen hun plaats innemen. Daarnaast heeft de jeugdwerker afscheid genomen en haar opvolger en enkele andere werkers de zegen ontvangen. Altijd een speciaal mome1-kor-12-21-31-het-lichaamsprincipe-29-1-17nt voor een gemeente, niet alleen voor hen maar ook voor ons. Wat betekent het voor hen en wat voor ons? En wat is het verschil tussen die kerkenraadsleden en de andere werkers in de kerk?
Daarover hebben we ons gebogen deze zondag aan de hand van een gedeelte uit de eerste brief die de apostel Paulus aan de gemeenteleden in Korinte schreef (1 Kor. 12, 21-31). De preek is nog eens na te lezen en te beluisteren. De presentatie staat ook online

De hele dienst is te vinden op ‘kerkdienst gemist’

‘Nepnieuws’ 8-1-2017

matteus-7-1-5-nepnieuws‘Nepnieuws’ had net zo goed het woord van het jaar 2016 kunnen zijn. Ineens is het er en het heeft grote gevolgen
Vijf december vorig jaar stapt een gewapende man een pizzazaak in Washington DC binnen,
omdat er een bericht op Internet rondging dat Hillary Clinton vandaaruit een pedofielennetwerk zou leiden.
Dat was een leugen, maar velen geloven erin. De zaak had ook al van alle kanten doodsbedreigingen binnengekregen. Dat kan zo’n nepbericht dus veroorzaken. Het heeft gevolgen in de echte wereld. Kunnen we uit de Bijbel raad krijgen als het om ‘nepnieuws’ gaat. We sloegen de bijbel open bij Mat. 7, 1-5 en vroegen ons af wat deze woorden nu voor ons te betekenen hebben. Beluister en lees het nog eens. De presentatie is hier te zien.

Nieuwjaar 2017 ‘Timing’

dia1

In het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd dat we daarvoor niet gedacht zou hebben.
Mensen gingen grenzen over, waarvoor ze eerder bleven staan.
Mij zijn de berichten over de bombardementen op de ziekenhuizen in Aleppo bijgebleven met direct daarna de beelden van een onbewogen Russische VN-ambassadeur en een al even onbewogen president Assad.
Wat belooft dat voor 2017? Kan Gods belofte hier iets voor betekenen? Over de drempel van het nieuwe jaar lezen we 2 Petrus 3. Hoe zit dat eigenlijk met de timing van God?
Lees en beluister het nog eens. Hier staat de presentatie bij de preek.

25-12 Kerst ‘Dwars door alles heen’
lucas-1-1-20-ngke-25-12-16-kerst-dwars-door-alles-heen-2

Een of andere keizer,
duizenden kilometers hiervandaan,
weet Jozef te dwingen
helemaal vanuit het Noorden van Israël,
140 km naar het zuiden te lopen.

Ja ’t is nog erger’:
Hij moet Maria, zijn aanstaande, wel meenemen,
terwijl die toch hoogzwanger is,
elk moment kan bevallen!
140 km over stoffige wegen!
Da’s normaal al een reis van vijf dagen,
maar onder deze omstandigheden doen ze er misschien wel negen over.
Ne-gen dagen hoogzwanger onderweg.
Dat is toch onmenselijk!
Wat is er nog van Israël over,
wat van de Grote Belofte’ van Israël.

Lees, beluister en bekijk de presentatie

11-12  3e Advent – Avondmaal & Onze Lieve Vrouwe

Op de derde adventszondag is Maria het thema van onlukas-1-39-56-ave-maria-11-12-16ze dienst of ‘Onze Lieve Vrouwe’ zoals onze rooms-katholieke broers en zussen haar noemen. We volgen Maria op haar reis naar tante Elisabeth en luisteren naar haar loflied (Lukas 1, 39-56). Maria is belangrijk voor onze rooms-katholieke geloofsgenoten, is ze dat ook voor ons? Of ze is ze een ‘kerstfiguur’ geworden dat we nog één per jaar uit de kast halen om onze kerstviering aan te kleden? Het gaat over Maria’s betekenis voor ons geloof en dus ook onze avondmaalsviering. Beluister de preek of lees die nog eens. De presentatie is ook nog eens te bekijken

‘Eeuwigheidszondag’ – 20 November

Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijke openbaring-21-1-5-meditatie-ngke-20-11-16jaar. In veel kerken de zondag waarop je terugdenkt aan de gemeenteleden en familieleden die overleden zijn. Ook in onze gemeente hebben we dat deze zondag gedaan en niet -zoals andere jaren- tijdens de jaarwisselingsdienst.

Als je in je nabije omgeving de dood op bezoek krijgt, dan is dat een pijnlijke ervaring. Zo eentje die je in de kern van je wezen raakt. Voor mij voelde het telkens alsof mijn geloof bevroor. Wat kan dit geloof weer laten ontdooien? In Openbaring 21, 1-5 gaan we op zoek naar een antwoord. Beluister de preek hier nog eens of lees ‘m nog eens na! De presentatie is ook nog eens te zien.

‘Open kerk Ermelo’ – 6 November: lukas-7-1-10-ngke-6-11-16-openOpen?

Zondag was het ‘open kerken Ermelo-dag’. Wat betekent dat eigenlijk? Is dat alleen op deze speciale zondag of juist bij uitstek op deze zondag, zoals altijd. Meer nog: wat betekent het écht dat ‘open’? Dat je best wel eens mag komen of dat je er net zo goed bij hoort? In de geschiedenis van het evangelie van Lukas, hoofdstuk zeven, de verzen 1-10 horen we daar meer over.  Beluister het nog eens, of lees het hier.

‘Dankzondag’ 30 oktober: Rijk = …?

lukas-12-13-21-rijk-ngke

Op zondag 30-10 a.s. hebben we de Heer gedankt voor zijn zorg. Bij ons is dat op ‘Dankzondag’ voorafgaand aan Dankdag. De vragen die we onszelf gesteld hebben zijn de volgende: ‘Waar haal je je zekerheid vandaan?’ ‘Speelt je bankrekening daar nu een grote rol in?’ Wat heeft de Heer Jezus daarover te zeggen? Is dat een reëel verhaal?
We hebben ons door onze Heer laten ‘voorlichten’. Het is nog eens te lezen en te beluisteren.

Avondmaal 9 oktober

Deze zondag vierden wij met elkaar het heilig avondmaal. En weer laten we onze gedachten gaan over iets van de betekenis van dit avondmaal voor ons. Want dat blijkt niet alleen betekenis te hebben voor ons verleden, maar ook voor het heden én onze toekomst. Over ons verleden, zeg maar onze zondige afkomst, zegt het: de open-19-6-9-med-ha-9-10-16-hoopHeer wil ons onze fouten, tekortkomingen en zelfs het bewust verkeerd gedane vergeven. Om ons daaraan te herinneren zet Hij ons steeds weer in gedachten aan de voet van het kruis. Als wij vergeving zoeken, wil Hij ons vergeven. Verder maakt Hij ons duidelijk dat wij elke dag met hem verbonden zijn en ook met elkaar. Deze keer hebben we stilgestaan bij wat ieder avondmaal ons over de toekomst te zeggen heeft. Het is nog eens te lezen en te beluisteren

September-serie:’Geloven in generaties’

Volgende week hopen we ons jaarthema ‘In gesprek’ af te trappen. De bedoeling daarmee is om als gemeente van Ermelo over de inhoud, ervaring en betekenis van ons geloof aan de praat te komen. In de maand september willen we deze aftrap van het geloofsgesprek inbedden in een korte serie over ‘geloven van generatie op generatie’. In christelijke kringen leek geloven lang erfelijk te zijn: de volgende generatie ging -bijna vanzelfsprekend- verder in het het spoor van de vorige. Maar aan die vanzelfsprekendheid is in onze kringen de laatste dertig jaar een einde gekomen. Maar een deel van de ‘jongeren’ volgt de ‘ouderen’ nog naar binnen in de gemeente.
‘Wat is er aan de hand?’, die vraag kun je al een hele tijd horen. Geven de ouders het geloof niet meer goed door? Is de kerkelijke cultuur verouderd en sluit ze niet meer op jongeren aan? Is de jongere generatie minder gelovig? Voordat je weet wat je van een geloofsopvoeding mag verwachten is het antwoord op die vragen is niet zomaar te geven.
Wie speelt welke rol?1 Sam 13 - Persoonlijk aangesproken (Geloven in Generaties) Ermelo Wat mag je van ouders en hun kinderen  verwachten? Speelt God ook nog een rol? Welke?

In de eerste preek over 1 Sam. 3, komen we de hogepriester Eli tegen en zijn beschermeling Samuël in een bijzondere nacht van Samuëls leven. Aan het begin van de nacht kende Samuël de Heer nog niet, aan het einde wel. Wat is er gebeurd? Lees het  eens na of beluister het nog eens.

‘Volgens wil God mij helemaal niet!’, vertrouwde een jongluk-15-19-24-geloven-in-generaties-2-2-b-god-ervaren-19-9-2015eren mij een tijd geleden toe. Om zich heen hoorde hij veel christelijke jongeren over hun bijzondere ervaringen met God. Die had hij werkelijk nog nooit gehad. Daaruit had hij de conclusie getrokken dat het dan kennelijk ook niet voor hem was. Wanneer weet je nu of je bij God hoort en dat Hij je accepteert? Moet er iets bijzonders gebeuren, waardoor je dat weet? Ik durf te beweren dat je in de gelijkenis van ‘rennende vader’ (Lukas 15) God leert kennen en zo weet hoe Hij tegenover jou staat. In de tweede preek van deze serie deze gelijkenis in zijn betekenis voor ons. Hier nog eens te beluisteren en hier te lezen.

mar-331-35-geloven-in-generaties-3-b-het-gezin-van-god-ngke

In de derde preek in de serie ‘Geloven in Generaties’ keren we terug naar de vragen van het begin: ‘Waarom verlaten zoveel jongeren van de jongere generaties de kerken?’ Ligt dat aan de ‘jongeren’, ‘de ouderen’ of aan ‘de geloofsopvoeding van tegenwoordig’? Alle drie verklaringen kun je om je heen horen. Wat mag je eigenlijk van geloofsopvoeding verwachten?

In Marcus 3, 31-35 lees je over de omgang van Jezus met zijn eigen familie. Hoe zat dat eigenlijk en heeft dat ons ook nog wat te zeggen? Lees het na of beluister het nog eens.

‘Geloven in eenheid’Efeze 4, 1-16 - Geloven in eenheid

Deze zondag beginnen we officieus ons kerkelijke seizoen met een avondmaalsviering.
Welke indrukken wil de Heer Jezus daarmee bij ons achterlaten? Hij brengt ons in gedachten aan de voet van het kruis en maakt ons duidelijk dat wij met Hem verbonden zijn. Maar is er meer… Luister hier nog eens of lees hier.

Zomerserie 2016 Daniël

banner serie DaniëlWanneer je een leerling van de Heer Jezus bent, leef je in twee culturen: het land waarin je geboren wordt en opgroeit met zijn eigen gewoonten, vanzelfsprekendheden en ideeën én het Koninkrijk van God waarin je opnieuw geboren en opgevoed wordt volgens de gewoonten, vanzelfsprekendheden en ideeën die daar `horen’.  In beiden word je tegelijkertijd groot.
Er is verschil tussen die twee: je éne leefomgeving is, zonder dat je er voor kiest, altijd aanwezig en aandacht vragend en de ánder wordt pas zichtbaar en vraagt je aandacht niet eerder dan dat je er bewust voor kiest. Leven in die twee werelden is praktijk voor alle christenen. Maar hoe verder die twee uit elkaar liggen, hoe moeilijker dat leven wordt. In onze tijd staan ze niet zelden haaks op elkaar. Hoe moet je daarmee omgaan?”

Deze zomer hoop ik vier preken uit het boek Daniël (Dan. 3 t/m 6) te houden. Preken over de eerste twee hoofdstukken zijn al eens in Ermelo gehouden (in november 2014). Juist omdat Daniël en zijn vrienden -gevangen in een vreemde cultuur- er in slaagden de Here te blijven volgen. Hun situatie lijkt op de onze: van de Israëlische leefwereld emigreren ze naar de Babylonische cultuur van die tijd. Hoe gaan ze daarmee om? Waartegen liepen zij aan? Welke rol speelt de Here is die vreemde omgeving? En wat kunnen wij er voor ons leven in onze eigen cultuur van leren?

3. Daniël 3

Daniel 3 - Een stervend imagoNebukadnessar, de machtige koning van Babylon, verwacht dat zijn onderdanen buigen voor zijn beeld. Dat is een beetje een vreemde gedachten voor ons die in de 21e-eeuw leven. Er zijn in onze tijd wel mensen die ons willen laten buigen van hun imago. Is dit ook zo iets? En zo ja, maakt het iets uit als je daar een kleine buiging voor maakt? Zou je daar je leven voor op het spel zetten? Lees de preek hier of luister  hier nog eens.

 4. Daniël 4

Wanneer hoDaniel 4 - Zonder God geen mens (2)ud je op mens te zijn? En hoe komt dat? Koning Nebukadnessar maakt dat persoonlijk mee. Op het moment dat hij God vergeet, laat God hem merken wat het voor je betekent als Hij helemaal uit je leven verdwenen is. Uit andere bijbelge
deelten
leren we dat de relatie met God grote gevolgen heeft voor ons mens-zijn. Het is een genuanceerd verhaal, maar je zou kunnen zeggen dat geldt: ‘zonder God geen mens.’ Hier is het nog eens na te lezen en hier is het nog eens te beluisteren.

Daniël 5Daniel 5 - Vluchten kan niet meer (vs.2)

‘Er gaat niets boven mijn eigen vrijheid!’ Veel mensen zeggen dat. Belsassar de koning en zoon van een beroemde koning lijkt dat ook te denken. Hij doet wat hij wil. Maar biedt mijn persoonlijke vrijheid me toekomst of ligt die ergens anders? Lees hier de preek en beluister ‘m hier.

Daniel 6 - In de ArenA vs. 2Daniel 6 ‘In de ArenA’

De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil is een indrukwekkend verhaal. Kan zo’n bijzondere belevenis van zo’n bijzondere gelovige ook een boodschap voor ons hebben? De laatste preek in de zomerserie over Daniël. Lees de preek hier en beluister ‘m hier nog eens.

Pinksteren 2016 ‘Groeien in de Geest’

2 Pet. 3, 17-18 - Groeien in de Geest van de Heer 15-5-2016Op zondag 15 mei jl. heeft Judith van der Priem ‘belijdenis gedaan’, zoals we dat dan zeggen, in het midden van onze gemeente (foto’s van de dienst zijn op onze Facebookpagina te zien). Haar belijdenistekst was 2 Petrus 3, 17-18. Daar gaat het o.m. over ‘groeien in genade en kennis van de Heer’. Dat is een opdracht van Petrus aan zijn brieflezers. Je zou ook kunnen zeggen: ‘groeien in de Geest van de Heer’. De preek is hier nog eens te lezen en hier te beluisteren.

‘Resultaat’ 24 april, Lucas 8, 1-18

Luk. 8, 1-15 - Resultaat 24-4-16

Ook in het evangelie van Lucas staat de
bekende ‘Gelijkenis van de zaaier’ beschreven. Overbekend! Ik denk dat de meesten van ons die zonder te lezen na kunnen vertellen. Maar is de boodschap je net zo duidelijk als de gelijkenis bekend is? Wat vertelt deze gelijkenis ons dan over de groei van ons geloof? Hebben we er iets aan aan nu het duidelijk wordt dat geloven in onze samenleving steeds minder vanzelfsprekend lijkt te zijn? Lees hier de preek en beluister ‘m hier.

Luk 12, 1-12 - Commitment - 17-4-16‘Commitment’ 17 april

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”
(1 Cor. 10:13 NBV)

Een centrale tekst in de preek van vorige week. Je kunt het leven in onze samenleving aan, zelfs al gaat het tegen de stroom in. God is je trouw en geef je niet meer te dragen dan je kunt dragen. Maar als je leven een ingewikkeld doolhof is geworden  kan deze tekst je nogal gemakkelijk in de oren klinken, zelfs als ‘schrale troost’. Overschat God niet wat wij mensen eigenlijk aankunnen?
De preek is hier te lezen en hier te beluisteren.

De binding aan ‘God in Nederland’ Avondmaal 10 april

1 Kor. 10, 12-16 - H.A. Binding 10-04-2016Alle kerken in Nederland (en daarbuiten) vieren regelmatig het avondmaal. Door zoveel geestelijke voeding zullen zij er dan ook wel goed voorstaan. Waarom hoorden we vorige maand dan zulke zorgelijke geluiden over de conditie van de kerken in Nederland? En dat niet voor de eerste keer? Hoe verhoudt de geestelijke voeding van het Avondmaal zich met de terugloop van de kerken in Nederland of misschien zelfs het verdwijnen van ‘God in Nederland? Afgelopen zondag hebben we bij deze vraag stilgestaan in een preek n.a.v. 1 Kor. 10, 12-16. De preek is hier te lezen en hier te beluisteren.

Pasen in de NGK Ermelo (24-27 maart)

De afgelopen dagen hebben we als gemeente het Paasfeest met elkaar gevierd. Eerst hebben we als gemeente samen rond de tafel, rond het kruis en bij heBestand 30-03-16 13 14 33t graf stilgestaan om vervolgens ‘s zondags voluit het feest van de opstanding te vieren. Dit jaar hebben we ons stilstaan bij het kruis ook tastbaar vormgegeven door onze last, symbolisch weergeven door een steen, bij een kruis voor in ons kerkgebouw neer te leggen. Op Paaszondag hebben de nieuwe Paaskaars aangestoken met het vuur dat deelnemers aan ‘the Passion Challenge’ meegenomen hadden naar onze dienst.
Lees hier de preek van Goede Vrijdag en beluister die hier.
De preek van Pasen is hier te lezen en hier te beluisteren

13 Maart: ‘Bidzondag’ Luk. 4, 38-44 - Rust onderweg - 13-3-2016

Is het nu echt nodig constant om Gods aandacht te bedelen? Van een goede vader mag je toch verwachten dat hij een oogje in het zeil houdt? Of bidden wij om een heel andere ? Dit waren de vragen waarmee de meditatie op deze zondag begon. Deze is hier te lezen en hier te beluisteren.

Zondag 6 maart doop Dirk Gerard (Lukas) Mintjes

Als we getuige zijn van Lukas’ doop, roept dat ook vragen op. Immers wat maakt die doopplechtigheid nu écht aan ons duidelijk? En wat hebben Jozua, Elia en Johannes de Doper er mee te maken? De rivier de Jordaan loopt als een rode draad door ons verhaal.
De preek is hier te lezen en hier te beluisteren.

Luk. 3, 1-6 - Joz. 4, 1-7 -2- Aan de overkant - NGKE - 6-3-2016

Gezamenlijke jongerendienst

Op zondag 28 februari jl. organiseerden jongeren van 160228-Jongerendienst-Presentatie-4-3de NGK Ermelo samen met die van NGK De Ontmoeting een jongerendienst met het thema; ‘niet omdat het moet, maar omdat het kan!’ Deze overbekende reclameslogan is immers ook het antwoord op de opmerking: “in de kerk moeten jullie zeker heel veel!”. Aan de hand van het bekende verhaal van ‘de rennende vader en de twee zonen die kwijt zijn’ (Luk. 15, 11-31) gaan we er verder op in.
Voor wie dat wil is de preek hier te lezen en hier te beluisteren.

Avondmaal op ValentijnsdagMat. 26, 17-30 - NGKE- 14-2-16 - Valentijnsgroet van Jezus

De veertigdagentijd is begonnen. Wat komt er voor je geest als je aan de Heer Jezus denkt? En hoe wil de Heer Jezus zelf herinnerd worden? Zou een crucifix je daarbij kunnen helpen?

De preek is hier nog eens na te lezen.
Nog eens beluisteren kan hier.

Nieuwe ambtsdragers in de NGK Ermelo

IMG_4610

Het zegenlied (foto: Daan van Voornveld)

Mijn eerste taak in mijn nieuwe gemeente was de inzegening van nieuwe ambtsdragers. Toch zoiets als een nieuw bestuur. Waarom maken we daar toch zo’n toestand van en volstaan me niet met een mededeling van de bestuurswisseling in ons mededelingenblad? In zijn brief aan de gemeente in Efeze (4, 11-16) geeft de apostel Paulus ons de reden aan.

Lees hier de preek nog eens na.

Gaan en komen

In januari 2016 nam ik afscheid van NGK De Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld) en ben ik begonnen in de NGK Ermelo. Hieronder nog eens de preken die ik daarbij gehouden heb.

Start in de NGK Ermelo, 31 januari 2016

Bij mijn start in de NGK Ermelo heb ik gesproken over de hoge verwachtingen die een predikant en zijn gemeente van elkaar kunnen hebben. Dat is niet zo verstandig. toch mag je grote verwachtingen hebben, maar om een andere reden.

Lees de preek over Lukas 5, 1-11 nog eens

Afscheid van NGK De Ontmoeting 24 januari 2016

In de ‘bovenverdieping’ van het verslag dat Lukas van dit gedeelte van de reis van Paulus, Silas en Timoteüs schrijft, ontdekken we de diepere motieven van wat er allemaal gebeurt.

Hier is de preek over de tekst in Handelingen 16, 1-11 nog eens na te lezen
De preek nog eens beluisteren kan hier.
En nog een keer de toespraken.

Serie: ‘Mooie mensen, zoals Jezus’

(September 2015- Januari 2016)
In het komende half jaar doe ik mijn best voor een serie van zes preken over de vrucht van de Geest (Gal. 5,22). Niet alleen omdat in dit bijbelgedeelte duidelijk wordt dat de vrucht voor ons alleen bij iemand anders te krijgen is, maar juist ook omdat dit bijbelgedeelte veel kleinere stapjes maakt door heel concreet een aantal karaktertrekken te noemen die de Geest ons geven wil.
Je zou er tien preken over kunnen houden, maar er is in het rooster maar ruimte voor zes. De eerste twee preken bestrijken de volle breedte van het thema: ze gaan over de vrucht van de Geest in het algemeen en de liefde als wezenlijk voor iedere vrucht. Maar dan blijven er nog acht verbijzonderingen van de vrucht over, waaruit we vier moeten kiezen. Dat mogen jullie zelf doen: via Facebook, de website en ook via de mail verneem ik graag jullie keuze over welke vier eigenschappen die preken zullen moeten gaan.

schema

Bron: Jos Douma

Bron: Jos Douma

Lees hier de hele introductie van het thema

1. Preek 20 september 2015: ‘Vrucht van de Geest’  (Gal. 5, 13-26)
Lees hier de preek nog eens na
Beluister hier de preek
Download hier de gesprekshandleiding voor de nabespreking in kleine groepen

2. Preek 4 oktober 2015: ‘Liefde is …’ (1 Kor. 13, 1-7)
Lees hier de preek nog eens na
Beluister hier de preek
Download hier de gesprekshandleiding voor de nabespreking in kleine groepen

3. Preek 8 november 2015: ‘Zelfbeheersing’ (1 Kor. 9, 24-27)
Beluister de preek
Lees de preek
Download de gesprekshandleiding voor de nabespreking

4. Preek 6 december 2015: ‘Geloof'(Heb. 11,1-7; 2 Pet. 1, 3-8)
Beluister de preek
Lees de preek
Download de gesprekshandleiding voor de nabespreking

5. Preek 13 december 2015: ‘Geduld'(Ex. 34, 1-10; 2 Petrus 3)
Beluister de preek
Lees de preek
Download de gesprekshandleiding voor de nabespreking

6. Preek 10 januari 2016: ‘Vrede’ ((Joh. 14, 22-31)
Beluister de preek
Lees de preek
Download de gesprekshandleiding voor de nabespreking

Serie: ‘Geloven in Generaties’ (Juli 2015)

Een serie preken over de verschillende generaties in de kerk en hun geloof. Er komen vragen aan de orde als: wat is nu de rol van de oudere generatie in het doorgeven van het geloof aan de jongere generatie; mag iedere generatie opnieuw een speciale boodschap van God verwachten; hoe komt het dat de jongere generatie het moeilijker met geloven lijken te hebben? Vanuit de bijbel schijnt er steeds een verrassend licht over de antwoorden die wij vaak op deze vragen geven.

Persoonlijk aangesprokenGeloven in Generaties - 2. God ervaren.jpgHet gezin van God.jpg.jpg.jpg
1. Persoonlijk aangesproken (1 Sam. 13) – beluisteren
2. God ervaren? (Luk. 15) – beluisteren
3. Het Gezin van God (Mar.3, 20-21; 31-35) – beluisteren

 

 

3 reacties op Preken

  1. Pingback: Crucifix of niet? | Maximalispiraties

  2. Pingback: ‘Naar de overkant’ (Zondag 6 maart) – Nederlands gereformeerde kerk Ermelo

  3. Pingback: ‘Niet omdat het moet maar omdat het kan’ (Zondag 28 feb.) – Nederlands gereformeerde kerk Ermelo

Geef een reactie