Reacties Lunchgesprek zondag 20 november 2022: fusie gkv- en ngk-kerken per 1-1-2023

Context vh gesprek

Afgevaardigden van de kerken vergaderen nog over o.a. de nieuwe kerkorde en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden predikanten en kerkelijk werkers (w.o. de pensioenregeling). De laatste vergaderingen daarvoor van de Generale Synode (gkv; GS) en de Landelijke Vergadering (ngk; LV) staan gepland in januari a.s. ‘Alles’ is er op gericht om op landelijk niveau te fuseren tot ‘Nederlandse gereformeerde kerken’ per 1 mei a.s.

De gemeente, resp. de kerkenraad van ngk Ermelo kiezen er voor om onze bestaande kerkgemeenschap in dezelfde (kleinschalige) vorm voort te zetten. E.e.a. in goed contact en, waar gewenst, samenwerking met omliggende kerken.

Vragen – Gesprekssuggesties

Kies 2 of meer vragen om met je tafelgenoten te bespreken, waarbij een persoon de belangrijkste opmerkingen en/of conclusies noteert (in volzinnen, steekwoorden en/of…. wat je voorkeur heeft!).

Zo mogelijk hopen we aan het einde van de lunch een rondje te maken om van elkaar enkele reacties te horen. 

Wie weet levert dat nog goede suggesties op voor de kerkenraad en de gemeente op (of voor de GS/LV). 

 1. Kijk je uit naar de fusie? Waarom wel / niet?
 2. Verwacht je veranderingen? Wat/welke vind je wenselijk, of juist niet?
 3. Verwacht je ook problemen (‘leeuwen en beren op de weg’)?
 4. Op welke terreinen zouden we elkaar al snel tot hand en voet kunnen zijn?
 5. Wat vind je plaatselijk belangrijk bij het landelijk gefuseerde kerkverband?
 6. Vind je het begrijpelijk dat de fusiedatum feitelijk al vast staat?
 7. Heb je een (kernachtig) advies voor de afgevaardigden in de GS en LV?

============================================================================

Reacties in het lunchgesprek zondag 20 nov. 2022, fusie gkv-/ngk-kerken per 1-5-2023

Groep A:

De belangrijkste punten van ons groepje afgelopen zondag tijdens de lunch:

– bijna iedereen staat positief t.o.v. het fusie van NGK en GKV

– een enkeling is wat gereserveerd, moet het eerst nog zien

– de naam van onze kerk zou wel veranderd moeten worden, je krijgt anders 4 kerken:

            NGK Ermelo

            NGK Harderwijk

            NGK Putten

            NGK Ermelo-Harderwijk-Putten

– samenwerking is om te beginnen mogelijk voor:

            pastoraal werk

            jeugdwerk

            gezamenlijke diensten op biddag, dankdag, vakantieperiodes e.d.

            ruiling predikanten

– voor de een is de datum van 1 mei niet hard, voor anderen moet er wel een streefdatum zijn na al die jaren van voorbereiding

– het goed regelen van de pensioenen is nog wel een uitdaging  

We hebben niet alle vragen besproken, maar dat was ook niet de opdracht.

———————————————————————————————————————————

Groep B:

Op zich wordt het herstel van de historische breuk en het zoeken naar kerkelijke eenheid als positief ervaren.  De ingangsdatum is voor de meesten niet zo belangrijk. Er hoeft geen druk op te zitten. Het pensioen-dossier ligt zwaar op de maag en zou eigenlijk eerst goed opgelost moeten worden. Aan de samenwerking zou meer aandacht geschonken moeten worden. Samenwerken waar het kan (meer kanselruil, jeugdwerk, ouderen activiteiten e.d.).

—————————————————————————————————————————-

Groep C:

– in de praktijk verwachten we dat er niet zoveel zal veranderen

– wat doen we met onze naam? Ngk ehp is wat gek bij een ngk e, ngk h en ngk p. Mss iets algemeens als ‘de schuilplaats’ ofzo.

Zelf zei ik daarna nog: 
– in de toekomst zie ik samenwerking wel als een probleem want op wie richt je je dan? Als harderwijker wil ik in een kerk waar ik niet de enige harderwijker ben.

——————————————————————————————————————————–

Groep D:

Heb gekozen voor DEZE gemeente, niet perse voor de NGK, maakt me niet uit welke naam de kerk heeft.

Niet in het verleden blijven hangen, maar meer wat is nu belangrijk.

Goed dat we samenwerken , vooral voor de jeugd: jeugd alpha enz.

Zorgen om de financiën, pensioengedeelte.

Fusie/ samengaan kan verbetering geven zoals in een bedrijf, dus positief.

Niet alleen over zakelijke dingen hebben maar vooral over wat ons bind!

Maar ook de financiële kant is belangrijk.

Waarom zo snel ? geeft het ons genoeg tijd om ons te laten Leiden.

Hebben weinig keus, proces is niet meer te stoppen toch ?!

————————————————————————————————————————————-

 Groep E:

1 – Kijk je uit naar de fusie? Waarom wel/niet 

(Niet aan toegekomen. Zo’n beetje de sfeer proevend had ik de indruk dat dat per persoon wat verschilde, dat enthousiasme). 

2 – Verwacht je veranderingen? Wat/welke vind je wenselijk, of juist niet? 

Roulerende predikanten wordt als positief ervaren, je krijgt daardoor wat meer gevoel en bekendheid met de gkv-bloedgroep. Je kunt meer gezamenlijk organiseren.  
Hierbij wel kanttekening: dat moet niet ten koste gaan van samenwerking die er al is met andere kerken op verschillende gebieden. Waardoor we (opnieuw) in een soort eenkennig vaarwater komen. 
Nog een kanttekening: samenwerking op verschillende gebieden kan o.m. ook efficient zijn, maar zeker het opstarten van samenwerking vergt nog steeds menskracht, en misschien aanvankelijk nog wel meer. 

3 – Verwacht je ook problemen? 

T.a.v. de stand van zaken t.a.v. het pensioenfonds is er de nodige zorg. Het is wenselijk dat wat er op dit gebied speelt helder en transparant wordt gecommuniceerd naar alle gemeenten. Want ook als de achterstand die er speelt binnen de gkv voorlopig op conto van de gkv-bloedgroep blijft staan, de verantwoordelijkheid voor pensioenen wordt straks wel degelijk ook een verantwoordelijkheid van de ‘ngk-afdeling’, helemaal als het niet lukt om de openstaande ‘schuld’ afgetikt te krijgen.  

En als we bedenken dat we bezig zijn vwb de ngk/gkv met een verzoeningsproces, moet het niet zo zijn dat een aantal gemeentes zich straks bekocht zal voelen omdat hierover geen transparantie is geweest. 

4 – Op welke terreinen zouden we elkaar al snel tot hand en voet kunnen zijn? 

Jeugdwerk met name, daardoor kan het eenwordingsproces ook van ‘onderaf’ rijpen. 

5 – Wat vind je plaatselijk belangrijk bij het landelijk gefuseerde kerkverband? 

(Niet aan toe gekomen) 

6 – Vind je het begrijpelijk dat de fusiedatum feitelijk al vast staat? 

Voor het proces is dat alleszins wenselijk, gezien de ervaringen binnen de PKN. Maar als die datum dwingend gaat uitwerken, zodanig dat bepaalde onderwerpen daardoor in de knel raken, dan wordt dat een andere zaak. In de groep leeft het idee dat dat bijv. met de pensioenkwestie het geval is. 

Belangrijk is dan dat er op z’n minst wordt gecommuniceerd over wat nog niet goed uit-gecommuniceerd is, zodat er niet achteraf lijken uit de kast springen (nou ja, springen).  

Ook moet die datum niet gebruikt worden als een soort stopbord om het over bepaalde dingen maar niet meer te hebben. (In één van de groepen werd bijv. gezegd: we moeten niet in het verleden blijven hangen, maar ons richten op de toekomst. In de vanmorgen gehouden preek was dat nou net niet de strekking: pijn uit het verleden moet en mag worden benoemd). En het is begrijpelijk dat niet naar álle duizenden benadeelden kan, en ook niet op dezelfde manier móet. Maar er zijn wel groepen aan te wijzen die significant geleden hebben: denk aan afgezette predikanten, hun vrouwen, én hun kinderen.  

Groep F:

Na een korte inleiding op het onderwerp ‘Fusie’ beginnen we een gesprek. Dat waaiert aanvankelijk alle kanten op. Een ex-vrijgemaakte en een ex-gergemmer zijn met elkaar in gesprek over vroegere over vroegere geslotenheid van een kerkgenootschap en kerkgrensoverstijgend christen zijn van nu. Het laatste wordt als positief ervaren. 

 1. Aanvankelijk wordt aan onze tafel ingezet op de gedachte dat iedere christen de plicht heeft zich met de andere te verzoenen en dat het fusieproces dus een opdracht is. Maar dan moet het wel tot verzoening komen. Dat laatste is misschien nog niet volledig in beeld. 
 2. Je moet ergens een stip op de horizon hebben, maar de datum 1 mei zou niet in graniet gehouwen moeten zijn. Men moet het grondvlak de tijd geven hierin mee te komen. En zaken verder ook goed afronden. 
 3. In het algemeen is men het wel eens met de gedachte dat we een zelfstandige gemeente binnen het kerkverband blijven. We hebben iets met elkaar opgebouwd en daarnaast zijn een heel aantal mensen van onze gemeente lid geworden vanwege het kleinschalige karakter hiervan. 
 4. Wel is er openheid voor de gedachte om te zien hoe zich het een en ander zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Men vermoedt nu wel cultuurverschillen, tussen de twee Ermelose Nederlandse Gereformeerde Kerken. 

Het verlangen bij de nog recent vrijgemaakte leden is vaak wat groter dan de leden die vanuit andere kerken afkomstig zijn. Hoewel daar ook weer uitzonderingen op zijn. 

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in NGK Ermelo met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie