Reacties Lunchgesprek zondag 18 december 2022

 ‘Vernieuwing structuur kerkenraad’

      Zie informatienotitie in NB 16/12 (evenals 9/12)

Het formele bestuur van de kerkenraad zou straks kunnen volstaan met een kleinere bezetting dan nu het geval is en minder frequent kunnen vergaderen. Een klein bestuursteam functioneert, op basis van een delegatiebesluit, ter ondersteuning van de kerkenraad en de afstemming met de gemeente. 

En, kort samengevat,  zou het accent van activiteiten, beleidsinitiatieven en -ontwikkeling in een vernieuwde structuur bij de onderscheiden Teams kunnen liggen. Een meer informele en praktische aanpak in vergelijking met de nog bestaande structuur van de kerkenraad.

Wat ons betreft is het niet de vraag of de KR verdwijnt, maar hoe we het elan in de gemeente optimaal kunnen inzetten voor een praktische organisatie- en overlegvorm, dienstbaar aan de gemeente, zónder dat een formele en frequente vergaderstructuur daarbij voor de voeten hoeft te lopen.

Vraag-/aandachtspunten:

 1. Begrijp je waarom wij tot deze vernieuwing willen komen?
 2. Wat spreekt je aan?
 3. Wat roept vragen bij je op? Welke?
 4. Wat spreek je niet aan? Waarom niet?
 5. Vinden we de gedachte realistisch dat we door en voor de gemeente gewenste Teams, voldoende gemeenteleden kunnen vinden 
 6. Zijn er overigens nog vragen of opmerkingen?

————————————————————————————————————————————–

Reacties uit de ‘tafelgesprekken’:

Groep A:

Ad 1. De vraag van één persoon was : wat is het probleem, hoezo kunnen er geen ambtsdragers gevonden worden? Is er een bredere aanpak aan ten grondslag?

Ad 2. Meer gavengericht, met kleinere taken kun je beter gericht werken en zijn de vacatures makkelijker te vervullen.

Ad 3. Is een betere transparantie mogelijk over het proces van besluitvorming? Goede communicatie is belangrijk, laten weten dat er geen ouderlingen meer op bezoek komen.

Ad 4. Geen antwoord, niet besproken

Ad 5. Ja , veel teams zijn er al en zijn beter aan te vullen. Kan ook wijkoverstijgend zijn.

Ad 6. Ja, laten we ergens iets liggen, iets wat nog niet geregeld is (bijv team jongeren)? Wie gaat er over specifieke onderwerpen, bijv standpunt over homosexualiteit ?

Groep B: 

 1. Het is inmiddels wel duidelijk dat de vacatures die er zijn in de kerkenraad steeds moeilijker kunnen worden ingevuld. Het is daarom goed en wijs om te kijken naar andere vormen van leiding geven binnen de kerkelijke structuren.
 2. Duidelijkheid en structuur is nodig en betrokkenheid is van groot belang.

Vooral het gebruik maken van alle gaven en talenten, die er in de gemeente zijn, optimaal gaan benutten.

 1. Waarvoor zouden er nu wel mensen bereid gevonden worden voor het werk in de teams?
 2. Het bedrijfsmatige van het schema. Een kerk is geen bedrijf.
 3. Bij vraag 1 hebben we geconstateerd dat we begrijpen dat er wat moet gebeuren en dat we daar bij ingeschakeld (kunnen) moeten worden is dan een logisch gevolg.

Voor een deel zijn de taken al ingevuld. Het is ook belangrijk dat mensen van te voren weten hoe lang ze een taak moeten vervullen

 1. In het schema staan 10 kringen. Onder het kopje “Gemeente” staat dat de bestaande indeling van de wijken  met vaste ambtsdragers wordt losgelaten. Terwijl er wijksgewijs   toch wel vele pastorale mogelijkheden liggen. 

Tenslotte werd er positief gereageerd op de wijze waarop de kerkenraad deze belangrijke zaken bespreekbaar maakt d.m.v. deze lunchgesprekken. De betrokkenheid is daardoor groot! Er ontbrak overzichtelijkheid bij het bestuderen van het schema. Duidelijkheid over bestaande kringen is ook gewenst!

Groep C:

Twee betrokken reacties vanuit het groepje jonge gemeenteleden: ‘We hebben even gegoogeld en het blijkt dat God het hoofd van de kerk is.’?  En ook ‘wij zijn het lichaam van Christus’.

Groep D:

Hoe begrijpelijk is de voorgestelde verandering?

Het takenpakket en tijdsinvestering binnen de KR is te breed. Dat zal mensen afschrikken.

Gave gericht inzetten. Niet iedereen kan gemakkelijk uitgebreide kerkelijke rapporten lezen en daar gefundeerd iets van vinden. Niet iedereen kan een leesdienst houden of met de predikant meebidden. Niet iedereen voelt zich comfortabel om bezoeken in de wijk te brengen. 

Verandering / vernieuwing: deze is door nood geboren door te weinig geschikte, danwel beschikbare kandidaten.

We willen wel zorg hebben voor elkaar.

Veel teams bestaan al en zijn ook gevuld. Dat is dus wel realistisch.

Het vullen van de kringen ligt anders.

Hoe komen wij tot kringen?

Team Kringen? Zicht op kringen krijgen, iemand met organisatietalent.

Waar zit de penningmeester? In het team beheer of het bestuursteam? 

Onderling pastoraat i.p.v. ouderlingpastoraat.

Team gemeenteweekend ontbreekt (of team activiteiten)

Is 3 keer per jaar vergaderen als team niet te veel. Misschien wel, maar communicatie blijft

wel belangrijk.

Weten we van elkaar waar we mee bezig zijn?

Hoe zit het met individuele initiatieven?

Groep E:

 • Men is “allergisch” om zaken opgelegd te krijgen.
 • Geografische wijkindeling blijft gewenst.
  • Onderlinge zorg in de buurt
  • Mensen vallen niet snel buiten de boot
 • Bestaande groepen/activiteiten laten bestaan/stimuleren, niet overrulen met nieuwe structuur. Naast elkaar laten bestaan.
  • Opmerking van mijzelf (na de vergadering): ik weet dat we een inventarisatie van activiteiten hebbe gemaakt. Mijn idee: in kaart brengen/up to date proberen te houden en dit blijven communiceren naar de gemeente toe, zodat men weet wat er allemaal gaande is en men kan aansluiten.
 • Terugkoppeling teams naar KR: daar waar dat nodig is (standaard 3x per jaar lijkt voor sommige teams te veel). Alternatief is dan via informele contacten: initiëren vanuit KR en/of vanuit de teams, indien nodig.

bijvoorbeeld:

 • Pastoraal team: regelmatige terugkoppeling/vergaderingen gewenst (3x per jaar).
  • Communicatie team: beamteam heeft weinig te maken met team nieuwsbrief. Wordt wellicht lastig om 1 aanspreekpunt voor het hele team te vinden. Contact kan voor dit team meer informeel.
 • Dagelijks bestuur/moderamen: 3 personen lijkt weinig -> 5 gewenst  (daar had je al op gereageerd: van harte welkom 😊)

Groep F:

Het is goed om deze stap te maken.  

Al was het alleen maar om niet alleen in het ‘oude’ te blijven hangen, omdat het altijd zo was. 

Maar we begrijpen het ook in het licht van het (kerkelijk gezien overal) moeilijk te krijgen ambtsdragers. 

De stap maken vanwege meer  

*verantwoording voelen voor lid zijn van onze gemeente,  

*gemeentebinding 

*gezien en gehoord voelen 

Op zich is daar natuurlijk ook meer van te zeggen: je moet het ook willen, ervoor openstaan en mee willen gaan. 

Niet achterover blijven leunen en zeggen dat de KR het niet/wel goed gedaan heeft. 

Waar we zeker aandachtspunten zien liggen: 

-waar liggen de verantwoordelijkheden binnen teams 

-hoe wordt er regelmatig afgestemd met de teams. Dat de teams niet een op zichzelf staand geheel gaan worden. 

(komt het niet in te kleine teams/groepen terecht die het denken zelf te moeten oplossen 

-hoe wordt voorkomen dat de KR/bestuur niet alleen komt te staan. Hoe verloopt goede communicatie 

(als je bijv. kijkt naar hoe de berichtgeving in de nieuwsbrief al dan niet gelezen wordt of doorgeklikt wordt. 

-hoe de taken en verantwoordelijkheden goed te omschrijven. 

-waar liggen juridische haken en ogen 

Vraag: 

-wat is straks de taak van de ouderling van dienst  

-kan een consistoriegebed en gebed in de kerk ook gedaan worden door een niet-ambtsdrager? 

 Kan dat ook door gemeenteleden gedaan worden die zich daartoe ‘geroepen’ voelen 

-kan er daarom een nieuwe gavenbank opgezet worden.  

 Niet alleen voor klusjes maar ook om o.a. het hiervoor genoemde te doen. 

Groep G:

1 Begrijp je waarom wij tot deze vernieuwing willen komen?

Ja. (Iedereen eens) past ook meer in deze tijd. Wel zorg om het zicht houden van uit de raad op de individu / situaties  Ligt ook aan de kring. Goede communicatie.

2 Wat spreekt je aan?

 • Taakverdeling over grotere groep
 • vergroten van de betrokkenheid
 • Nu wordt duidelijker wat we als gemeente uitdragen buiten de diensten.
 • meer zicht op de talenten

3 Wat roept vragen op?

 • communicatie onderling tussen de teams vaak digitaal  Wens zou zijn face to face / interactie
 • Beamteam zou bij zowel eredienst als techniek moeten aansluiten( Herbert)

4 Wat spreekt je niet aan?

 • Zorg om mensen die geen kringen deelnemen, enkel (af en toe) de diensten bezoeken.

5 Vinden we de gedachte….. kunnen vinden?

 • Nadenken over je eigen gaven; deze serieus nemen en verantwoordelijkheid nemen om in actieve houding je in te zetten.
 • het is een lossere situatie/ beweging waarin we al groeiende moeten voortgaan.

6 Opmerkingen

 • ook een team Jongeren ( niet te verwarren met team kinder- en jongerenwerk)

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in NGK Ermelo met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie