Ontmoetingen

IMG_3221

Een van de opdrachten die ik vorig jaar van de kerkenraad kreeg was de contacten met de andere kerken in Ermelo te verkennen en dan vooral die met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken, omdat de laatste twee onze meest verwante kerken zijn. De contacten met collega’s en kerken zijn er nu op drie manieren: via het OKE (Overleg Kerken Ermelo), via het zgn. ‘Voorgangersgebed’ en via het regelmatig overleg met de collega’s van CGK en GKv.

Met de collega’s van de CGK en GKv is een goed en hartelijk contact ontstaan. Onze ontmoetingen zijn vaak te kort omdat we zoveel te bespreken hebben. Onze kerken zijn elkaar in de afgelopen jaren uit het oog verloren. Met de GKv zijn er de laatste jaren op kerkenraadsniveau wat contacten geweest. Maar die liggen nu stil omdat men er in de GKv even niet aan toe komt. Met het moderamen van de CGK hopen we op 6 december a.s. een eerste, verkennend gesprek te hebben. De GKv en de CGK hebben in de loop van de jaren een intensief contact met elkaar opgebouwd en kennen kanselruil en ook andere vormen van samenwerking. Wij als NGK zijn daar nu als waarnemers bij betrokken, maar staan verder nog buiten de samenwerking. We zouden dat wel graag willen, in de eerste plaats als het gaat om de middagdiensten in de zomerperiode.

Via het OKE komen we ook een heel stel andere kerken tegen. Vooral de collega’s van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerken. Ook daar zijn de contacten goed. Via dit overleg werken de kerken in Ermelo ook intensief samen. Het meeste bekend is de Boeldag, maar ook activiteiten als de ‘Kerstsingin bij de Schaapskooi’ en de ‘School en Kerkdienst’ worden georganiseerd via het OKE.  De recente activiteiten rondom de Reformatieherdenking en ook de Passion Challenge, zijn op elkaar afgestemd via het OKE. Binnen dit overleg werken we vooral in de activiteiten samen. Waar het kan proberen we als NGK hieraan mee te doen.

In het ‘Voorgangersgebed’ ontmoeten we elkaar weer, maar dan ook andere voorgangers die niet allemaal verbonden zijn aan een gemeente, maar wel regelmatig voorgaan in vele gemeenten zoals de Vergadering van Gelovigen en de Evangeliegemeente Ermelo. Onder de bezielende leiding van Jan Minderhout beginnen we één keer in de drie maanden de dag met het zogenaamde ‘Lectio Divina’: een combinatie van samen bijbellezen en bidden. Bij die ontmoetingen kijken we elkaar echt in het hart, we delen ons geloof, ons geloofsleven en bidden met elkaar.

Jullie zullen begrijpen dat hier echt contacten groeien, juist ook met kerken en voorgangers waarmee we die eerder nog niet zo hadden. Bijzonder dat je hier Ermelo je geloof zo met elkaar kunt delen. Er zullen best verschillen in opvatting zijn, maar wat mij vooral opvalt is wat wij allemaal delen. Als je eenmaal met elkaar zit te bidden, zoals bij het voorgangersgebed, is er maar weinig meer dat je scheidt.

En dan merk je pas echt dat we ons kerkelijk leven helemaal los van elkaar hebt georganiseerd. De kerken van buiten de PKN kennen een gescheiden kerkelijk leven. Maar waar zoveel overeenstemming is zou de je activiteiten soms willen combineren.

De contacten leiden soms ook tot vreemde situaties. Dit jaar ben ik door de ‘Commissie Gezamenlijke Diensten’ van de PKN gevraagd om voor te gaan in de Immanuëlkerk. ‘t Was een mooie dienst die ook vormgegeven werd door een ensemble. En er werd uit de PKN enthousiast op gereageerd: ‘de eerste keer dat hier een NGK-predikant voorgaat.’ Maar ja op hetzelfde ogenblik is dan onze middagdienst gaande in ons eigen kerkgebouw. ‘t Was mooi geweest als wij daar met onze eigen gemeente ook bij hadden kunnen zitten.

Die verbondenheid in Christus proef je ook tijdens de jaarlijkse ‘Week van Gebed’. Met gelovigen uit allerlei kerken bidden we die week dan samen, steeds in een ander kerkgebouw. Aan het begin van de week is er dan het ‘Ermelose gebed om eenheid’, volgend jaar is dat op zondag 21 januari, ‘s middags om 17.00 uur in de Immanuëkerk. Wat zou het mooi zijn om niet alleen als voorganger maar ook als gemeenteleden aanwezig te kunnen bij dit gebed om eenheid. En dat deze dienst deze zondag dan onze middagdienst zou kunnen zijn.
Hierover hebben we op de laatste kerkenraad gesproken en wij staan er over het algemeen wel positief gestemd tegenover. We zien het als inhoud geven aan de verbondenheid in Christus die er plaatselijk is. Via dit artikel (ook in het kerkblad) leggen we dit ook bij jullie neer. We zijn benieuwd naar jullie reacties.

 

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in NGK Ermelo. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Ontmoetingen

  1. Jan Maris schreef:

    Geweldig dat je goede contacten hebt met andere kerken en predikanten in Ermelo. Hartverwarmend om te lezen dat je al een keer bent voorgegaan in de Immanuëlkerk. Lijkt me een goede zaak dat ook gemeenteleden hierin betrokken worden. En ja, het liefste zou ik daarbij inzetten op de eigen woonplaats Harderwijk. Dat is zo’n typisch nadeel van een streekgemeente. Dus prima om het primaat vooralsnog maar even bij Ermelo te houden.
    Van harte bid ik om zegen voor deze contacten!

Geef een reactie