Brief namens God, Openbaring 1

Op zondagavond 10 oktober jl. preekte ds. Paul Visser in Middelburg over het visioen in Openbaring 13: ‘Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam en het sprak als een draak.’ De preek trok grote aandacht en is op Youtube al meer dan 289.000 keer bekeken. Fotomodel en corona-scepticus Doutzen Kroes (6,9 miljoen volgers op Instagram) en Thierry Baudet (263.000 volgers op Twitter), deelden een verwijzing naar de preek. Dat zal met de meeste preken niet gebeuren.

Ds. Visser betrok dit op de gebeurtenissen van nu en gebruikte termen en argumenten die men nu ook in bepaalde complottheorieën kan horen. Hij wekte de indruk daarmee in te stemmen. Een aantal citaten:

“Ik ontdekte bij het lezen meerdere verbanden tussen het visioen en wat er nu gaande is. Niet tot op de punt en komma, van ‘zo zit het en zo gaat het’. Daar ben ik huiverig voor. Maar het visioen is ons wel gegeven om licht te laten schijnen over de tijd waarin wij leven. Het laat zien dat ontwikkelingen in een bepaald verband kunnen staan en soms groter zijn dan wij op het eerste gezicht vermoeden.”

“The Great Reset is iets heel moois, maar ook iets afschuwelijks. Al je vrijheid kwijt en overgeleverd aan een systeem dat moet zorgen voor jouw geluk en je dus ook doodongelukkig kan maken als je niet meer past binnen het systeem. Dan gaat jouw stekker eruit en word je uitgeplugd. En dan?”

“Het zou kunnen – ik zeg niet dat het zo is – dat het hele gebeuren rond dat covid bewezen heeft dat wij te besturen zijn. Heel makkelijk, beetje bang maken met een virus dat net ietsjes gevaarlijker is dan een gewoon griepvirus, en zie daar.”

Dat zijn alarmerende woorden. Wat betekenen ze voor ons, waar hebben we ons op voor te bereiden?

We beginnen deze zondag aan een serietje van twee preken over Openbaring. Brengt ons dat in aanraking met dezelfde thema’s? Wie Openbaring begint te lezen, zoals wij gaan doen, ziet dat het ‘boek’ begint als een brief van Johannes namens God.

Als wij die brief nu eens zouden herschrijven in beelden die passen bij onze tijd, hoe zou die ons dan in de oren kunnen klinken?

Brief aan de gemeente van Ermelo-Harderwijk en Putten.

Van Wieb Dijksterhuis aan de NGK van EHP

Lieve broers en zussen in Christus,

Deze Openbaring is bepaald geen openbaring voor ons.
Voor ons zijn die teksten vaak maar raadselachtige profetische beelden,
die heel veel discussie oproepen.
Op het eerste gezicht lijken ze niet veel duidelijkheid te geven.
Dat heeft meerdere redenen:
Het is een profetie en profetische beelden hebben altijd iets raadselachtigs.
Ze zijn in eerste instantie beschreven voor mensen in een heel andere tijd en cultuur.
Bovendien wordt er van uitgegaan dat je het Oude Testament zo ongeveer spellen kunt.
Er zitten alleen al in dit eerste stukje ontzettend veel verwijzingen naar dat O.T.
In een beetje studiebijbel vullen deze verwijzingen soms een halve bladzijde van een blad gewone tekst.
Veel van wat in die tijd, in die cultuur en met die voorkennis duidelijke taal sprak,
ontgaat ons in eerste instantie. Dus vaak kunnen we er niet zoveel mee of komen we tot heel verschillende inzichten. Daarover krijgen we dan weer enorme discussies.
Vandaar dat het boek Openbaring nogal wat polarisatie onder christenen geeft.
Ja, soms tot felle tegenstellingen leidt.

Lieve broer en lieve zus, beste gepolariseerde broers en zussen,
dat is nu net niet de bedoeling van deze brief, lees maar.
Deze ‘openbaring’ is bedoeld om duidelijkheid te geven, zodat christenen weten waar ze aan toe zijn.
Het gaat hier over het woord van God, en Jezus de Messias is er getuige van.
en via de ogen van Johannes zijn wij er op onze beurt weer getuige van.
Deze openbaring is juist bedoeld om ons gelukkig te maken.
Als je je bezig houdt met deze profetische brief, wordt je daar gelukkig van,
schrijft Johannes. We zijn geluksvogels, zowel Herman die het voorlas, als wij die er naar luisteren.

Dat is gek!
Dit is precies het tegenovergestelde van hoe wij het vaak opvatten.
Johannes waarschuwt hier niet voor een moeilijke laatste periode op aarde!
Johannes troost ons hier: rustig maar de moeilijke tijd is bijna voorbij.
Ja van zo’n boodschap wordt je wel gelukkig.

Christenen in die tijd begrepen dat heel goed.
Die dachten niet dat er binnenkort wel moeilijkheden zouden kunnen komen,
ze zaten daar al midden in.
Net in de periode waarin deze brief verstuurd wordt,
hebben ze veel te lijden van wereldleiders in die tijd.
Bepaalde Romeinse keizers maken het de christenen in hun tijd heel moeilijk (9)
Je zou er ontmoedigd van raken, zo werden christenen dwarsgezeten
Ook Johannes een van de christelijke leiders, zat hier waarschijnlijk gevangen op Patmos.
Maar, schrijft Johannes zelf, gelukkig, het is bijna voorbij.

Lieve broer en lieve zus,
Ook in onze tijd kun je flink ontmoedigd raken.
Christenen in de landen om ons heen hebben het moeilijk.
En als we een organisatie als Open Doors mogen geloven, nemen de moeilijkheden enorm toe de laatste tijd.

Friedesstimme, de organisatie die vandaag het doel van onze collecte is,
vertelt ons dat de Russische christenen die zij ondersteunen,
het ook nogal eens hard te verduren hebben.

Wij kennen zulke moeilijkheden niet in ons land,
maar wel het gevoel dat God er voor veel van onze landgenoten niet mee zo toe doet.
Dat je als christen vreemd aangekeken wordt op je overtuiging, alsof je niet helemaal normaal bent als je nog in Christus geloofd. Een hele groep christenen in Nederland houden dat niet langer vol.
Ze willen liever voor normaal aangezien worden en laten kerk en hun geloof achter zich
of houden het maar voor zichzelf. En als ze eenmaal kinderen krijgen, vinden ze het lastig hun kinderen een gelovige opvoeding te geven. Immers die zullen er erop aangekeken worden alsof het wappies zijn.

Lieve broer en lieve zus,
Gelukkig zul je zijn!
Wees niet ontmoedigd.
Dat is nu bijna voorbij.
Het Koninkrijk van God is al aan het komen,
en heel binnenkort is het voltooid.
Gelukkig zul je zijn.

Beste broer, beste zus.
Op dit punt in deze brief aangekomen denk je misschien:
die dominee van ons kan wel mooi brieven schrijven.
Maar hij lijkt zelf ook wel een wappie.
Er klopt toch helemaal niets van wat hij schrijft!
Koninkrijk…, bij de G20 heeft Jezus helemaal niets te vertellen hoor.
Daar draait het om Biden, Merkel, Macron, Poetin en Xi Jinping en zo.
De naam van Jezus klinkt hun in hun kringen vaak niet of alleen maar als vloek.

Lieve broers en zussen,
Ik begrijp jullie wel. Als je zo het nieuws van de wereldleiders, wetenschappers en technici om je heen hoort, komt Jezus daar helemaal niet in voor en speelt hij geen enkele rol.

En toch is ‘Hij die niet genoemd wordt’ de werkelijke leider van de wereld.
Vrede hoeven we van onze wereldleiders niet te verwachten.
Zelfs zij die dit proberen dichter bij te brengen, lukt het gewoon niet.
Er is altijd wel weer iets of iemand die de wereldvrede verstoort.
Een heel aantal medemensen zijn ook niet met vrede maar met macht bezig.
En intussen zijn de mensen hopeloos verdeeld.
Niet alleen in een continent als Afrika, dat steeds weer door nieuwe oorlogen verscheurd wordt, maar ook in rijke landen als de VS en in Nederland zijn de mensen volkomen verdeeld.
Kijk alleen maar naar de kabinetsformatie, in al het geruzie duurt die nu al maanden.
In veel opzichten staat onze landgenoten scherp tegenover elkaar.

En toch bestuurt ‘Hij die niet genoemd wordt’ onze wereld.
Hij kan wél vrede brengen, zowel tussen landen en tussen mensen als in onze harten.
Want Hij is genadig.
Hij is geen slachtoffer, de dood heeft geen macht over Hem.
En wij zijn ook geen slachtoffers meer: we zullen nog sterven,
maar de dood heeft geen macht meer over ons.
Jezus werd het eerst opnieuw geboren uit de dood, als eerste van ons allemaal.
We zullen ook opnieuw geboren zijn.
In onze woorden zouden we wat Johannes hier schrijft zo weergeven:
Jezus, Hij die niet genoemd wordt, is de werkelijke wereldleider (5)
De leider van alle wereldleiders.

Lieve broers en lieve zussen,
Hij die niet genoemd wordt geeft ons op deze wereld een eervolle taak:
we zijn net zoals Hij dat is priesters, priesters voor God en onze medemensen.
Wij mogen hen in contact brengen met genade en vrede,
niet alleen door onze woorden, maar juist ook door onze daden.
Wij mogen voorop gaan in het maken van het verschil in deze wereld.
Hij geeft ons de mogelijkheden en de macht in zijn voetspoor te gaan:
mensen te zijn zonder bedrog, die de sfeer niet slechter maken door terug te schelden,
maar die vicieuze cirkel te doorbreken met een vriendelijke reactie.
We behandelen mensen met respect en wijzen zo de weg naar de vrede.
Dat is een eervolle taak (1 Pet. 2, 11-25)
We mogen het voorbeeld geven van hoe goed het leven in het Koninkrijk is.
Onze Heer, de werkelijke leider van de wereld, staat daar vierkant achter.
Hij zal onze schamele pogingen op een hoger niveau brengen.
Totdat alleen het Koninkrijk er nog is: als het land waar mensen echt gelukkig zijn:
een echte heilstaat.

Hij die er bij het begin van deze wereld al bij was,
en die op het punt staat weer lijfelijk op deze wereld terug te komen is nu in zijn Geest in ons midden.
Hij maakt van ons een geestelijke tempel.
En tilt ons werk aan de tempel en in de tempel, als priesters, op het niveau van zijn Koninkrijk.

Lieve broer, lieve zus.
Als corona je ontmoedigt en de vraag in je oproept of het ooit nog weer goedkomt.
Als onze samenleving je het gevoel geeft dat je overtuigingen en je levensstijl achterhaald zijn.
Als de brutalen nog altijd de halve wereld bezitten.
En als de sterkste kan bepalen wat recht is.
En als de rijkste aan het langste eind trekt.
Als de vrede maar niet wil komen.
En als je jezelf nog steeds tegenvalt.

Houdt moed.
Gelukkig ben je, en gelukkig zul je zijn.
Je bent priester in Gods tempel,
priester voor je medemens.
En je Heer staat op het punt terug te komen.
Houdt moed.

Werd getekend,

Wieb Dijksterhuis, jullie dienaar,

De brief is hier te beluisteren, en hier met beeld.

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in Preken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie