Jaarthema

Jaarthema: ‘God in ons midden’

Dit seizoen draait het om het ‘spreken van God’. Onder ons is het de overtuiging dat de Heer ons in de regel via een boek aanspreekt: de Bijbel. Die gedachte is bijna vanzelfsprekend: de Bijbel is het middelpunt van onze kerkdiensten.

Er zijn verschillende manieren waarop we aan ons thema aandacht besteden. Via themazondagen en via het met behulp van verschillende bijbelleesmethoden lezen van de brieven aan de Tessalonicenzen. Ook is er de mogelijkheid om het Oude Testament te bestuderen met behulp van het boekje Het goede nieuws van de Oude Testament, geschreven door Jasper Klapwijk. Het boekje is in min bezit. Voor meer info kunnen jullie bij mij terecht.

Op deze pagina verschijnen de preken die in het kader van het jaarthema ‘God in ons midden’, zijn gehouden.

Jaarrooster themazondagen: 

Themazondagen: 2017 15-10 | 12-11 | 3-12 | 2018 | 14-1 | 18-2 |18-3 |22-4 | 13-5 | 24-6

In een serie themadiensten komen allerlei aspecten van het bijbellezen voorbij: ‘welke pretentie heeft de Bijbel?’, ‘hoe gingen de bijbellezers uit bijbelse tijden met de Bijbel om?’, ‘wat zou er gebeuren als we geen Bijbel hadden?’ ,’Hoe gaan Bijbel en profetie samen?’, enz. enz. Als er thema’s rond de bijbel zijn die jullie willen aankaarten laat het mij dan weten.