Beloofd land in zicht?

In de veertigdagentijd laat ik mijn gedachten gaan over de weg naar ‘Gods nieuwe wereld’. Zo noemt de Bijbel in Gewone Taal Gods Koninkrijk. Ik laat me daarbij inspireren door overdenkingen van gemeenteleden van de NGK Ermelo

Dag 1: Aswoensdag Charkov
Anneke en Leo van den Berg zetten me vanmorgen stil bij de profeet Amos (5, 1-9). Israël is gevallen en zal niet meer opstaan lees ik. Het vermengt zich met de beelden van het Vrijheidsplein in Charkov die ik op het nieuws voorbij zie komen. Pure verwoesting door een misdadig regime.
Israël had dit zelf over zich heen gehaald, maar Charkov wordt alleen maar getroffen omdat het in Oekraïne ligt en Poetin dit wil hebben. Je kunt nu niet zeggen dat ze erom gevraagd hebben. Integendeel! Kun je wel zeggen dat wij dit met z’n allen over ons heen gehaald hebben in onze wereld? Zolang Gods Nieuwe Wereld nog niet gekomen is, zullen er altijd weer agressors zijn die het vuur laten regenen op aarde.
We zitten er met z’n allen naar te kijken in HD kwaliteit of hoger en voelen ons zo machteloos. Waar zoeken we de oplossing nu? Bij de NAVO de VS, de EU of de VN?
De oproep is hetzelfde gebleven, ze geldt ook voor ons: ‘Zoek de Heer en Leef”.
Ik zag vandaag twee voeten onder een deken uitsteken: een medemens die niet meer te redden was.
Zelden zo intens om vrede gebeden als vandaag.

Nieuwste berichten

Verborgen aanwezig (Ex. 2,1-10)

Welke kant gaat het op met onze wereldsamenleving? Welke kant ging het op met het volk Israël in Egypte? Welke kant gaat het op met de kerk in onze samenleving? Op het eerste gezicht gaat het niet goed. Of zijn er andere gezichtspunten mogelijk? Wat betekent de komst van Mozes ook voor ons?

Verleden

Ik heb een verleden in de GKv!Daar kom ik nooit weer van af. Het bepaalt het beeld dat anderen van me hebben, zowel binnen de GKv als in de NGK als daarbuiten. “Jij bent toch die…?” “Ik hoor dat het nu wel goed met je gaat!” en allerlei varianten daarop komen nu -na twintig jaar-…

Welkom? (Lucas 4 14-30)

‘De wierheid het in skel lûd’, zei een Fries gemeentelid eens tegen me. (‘de waarheid doet pijn aan de oren’) Je kunt teleurgesteld zijn als Jezus je niet brengt wat je graag wilt, maar intussen geeft hij je precies wat je nodig hebt. Kun je geloven dat het zo is?

Verzoening, twee visies?

De voorgenomen fusie van de Gkv en NGK op 1 mei a.s. en het geplande landelijke en ook plaatselijke feest op resp. 12 en 14 mei a.s. lijkt los zijn komen te staan van het proces van verzoening en herstel. Wil men nu al feest gaan vieren terwijl een deel van de getroffenen nog op…

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.

Volg mij

Ontvang nieuwe berichten rechtstreeks in je inbox.