‘Grenzeloze liefde’ – het thema van zondag 15 maart

De bijzondere situatie met het coronavirus zorgt ervoor dat onze kerkdiensten voorlopig afgelast zijn. Maar de voorbereidingen voor komende zondag waren al in volle gang.
Op deze pagina probeer nog iets van het thema van komende zondag met jullie te delen.
`
In de tekst staan een aantal vragen waarmee je de tekst op je zelf kunt toepassen.

De liturgie voor de dienst was al bekend. Ze was gekozen vanuit het thema: ‘Grenzeloze liefde, genomen vanuit de tekst voor deze zondag (Mat. 5, 43-48), in ons project: ‘tussen hemel en aarde.’

De liederen zijn te beluisteren in de volgende speellijst op youtube:

Het preekthema

‘Grenzeloze liefde’ zou het thema van zondag 15 maart geweest zijn. Dit vindt zijn bron in de tekst Mat. 5: 43-48. Weer een gedeelte uit de Bergrede. Het is eigenlijk de conclusie van het hele stuk daarvóór vanaf Mat. 5:17vv. (lees maar eens)

1. Grenzeloos

De eerste opmerking van de Heer Jezus is dat hij de wet van Mozes (van God) niet wil afschaffen, zoals sommigen kennelijk beweren, maar juist veel preciezer gaat toepassen. Zelfs de punten en komma’s van de wet zijn van belang.
Als een nieuwe Mozes, of beter gezegd, alsof God zelf het woord neemt, begint de Heer Jezus de wet van Mozes opnieuw naar zijn bedoeling uit te leggen en toe te passen. Steeds hoor je de Heer Jezus zeggen: ‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg jullie…’, en dan volgt er iets dat de luisteraars in die tijd niet verwachten. In Jezus’ uitleg kun je horen dat je niet de grenzen van de regels moet opzoeken, maar het hart van het gebod. En dan blijkt er veel minder ruimte te zijn.

Als je dit principe toepast op de geboden van God dan merk je dat er eigenlijk geen grenzen meer zijn aan de geboden. Een bekend traditioneel gebod was: ‘Heb je naaste lief als jezelf (Lev. 19,8).’ Dat lijkt begrensd: je moet alleen je naaste liefhebben maar de anderen gelukkig niet.’ Dat is nog wel op te brengen. Als je de naaste ziet als de mensen die bij je horen dan hoef je alleen die lief te hebben. Je vijanden mag je bijvoorbeeld best haten en vreemdelingen ook. En dat was ook de traditie geworden: je hoeft alleen je naasten maar lief te hebben.
Maar de Heer Jezus zoekt de ruimte niet buiten het gebod, maar in gebod. En dan is het gebod ineens veel breder toepasbaar. In Jezus’ uitleg is je naaste iedereen die toevallig bij je in de buurt is. Dat kan je goede vriendin zijn, maar ook die sluwe koopman, je zeurderige tante, ja zelfs die figuur die je altijd zo vijandelijk behandelt.
Ja, als je naaste iedereen kan zijn, dan kan het ook net je vijand zijn of die instantie die het op je voorzien heeft omdat je christen bent: ‘bidt voor wie jullie vervolgen!’ Zo! Dat maakt het gebod in principe grenzeloos.

Vraag (1): Hoe ga jij met Gods geboden om? Zoek je naar de grenzen van het gebod of naar het hart?

2. Goeddoen zoals God

Toegepast op de praktijk van het leven: een paar weken geleden reageerden de familieleden van de slachtoffers van Gökmen T. ontzettend kwaad op hem. En dat lieten ze hem weten ook! Je begrijpt het direct: bij de tramaanslag vermoordde hij hun naaste familieleden en daarbij gedroeg hij zich in de rechtszaal ook nog eens als een bruut tegenover hen. Je begrijpt hun boosheid. ‘Zo’n man kun je toch niet liefhebben!’ Inderdaad: ‘heb je naaste lief en haat je vijand’.
Iedereen begrijpt de boosheid van die families.
Maar kijk eens naar de reactie van deze sri-lankaanse gemeenteleden. Zij vergeven de moordenaars van hun broeders en zusters. Niet omdat zij geen verdriet gevoelen, maar omdat ze geloven in Jezus Christus. je kunt ook lezen: ‘ze vertrouwen in Hem’.
Als je erover nadenkt dan voegden die Utrechtse familieleden nog méér kwaad toe aan het grote kwaad dat er al was. De situatie wordt er nog slechter van.
Deze sri-lakaanse gemeenteleden leggen zich niet neer bij het kwaad, maar proberen terug te keren naar het goede. Zo veranderen zij de situatie ten goede. Zoals hun Heer dat graag wil.

Nu de besmetting met het Coronavirus ook in ons land grote gevolgen krijgt deze week, vragen mensen naar God. En dan is het ook typisch voor bepaalde nieuwsmedia in ons land om een journalist naar Barneveld te sturen -in veler ogen het hart van de Biblebelt- met de vraag of deze pandemie een straf van God is. Dit is geen eerlijke vraag, maar een manier om de vooroordelen nog eens te onderstrepen die er tegen de orthodoxe christenen leven. Daarom gaat de journalist ook bij de grote kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeente staan. Hoe voorzichtig deze christenen ook formuleren, ze kunnen het nooit goed zeggen natuurlijk.

Dat is toch wel een geluid dat je tegenwoordig veel in Nederland veel kunt horen: ‘christenen zijn om over te lachen’ . Mensen met antieke opvattingen. Maar God neem je niet serieus, dat is een beetje de gedachte.
Dit is nog heel mild vergeleken bij de manier waarop anderen over God spreken. Eerlijk is eerlijk veel landgenoten leven hun leven zonder God. Sommigen gaan daarbij heel ver in hun oordeel over God. Voor sommigen is het een sport om Hem belachelijk te maken. Als christen kun je misschien wel eens denken: ‘zette God dat hen nu maar een betaald’. ‘Liet Hij nu maar eens merken dat je niet zomaar van alles over Hem kunt zeggen!’ Maar God doet dat niet.
Niet alleen omdat God boven onze beledigingen staat, maar omdat Hij gewoon goed is voor iedereen. Als het regent in Nederland, regent het bij christenen en niet-christenen. En de zon schijnt net zo vaak boven Barneveld als boven Amsterdam. God is goed voor iedereen, ongeacht of ze geloven of niet. Dat is God.
Iemand schreef: “goed met kwaad belonen is duivels, goed met goed vergelden is menselijk, kwaad met goed belonen is goddelijk.” (Plummer)

Vraag (2). Met dit in het achterhoofd: denk jij dat het Coronavirus een straf van God is?

3. Quid pro quo?

Quid pro quo, die uitdrukking hebben wij het afgelopen jaar vaak kunnen horen. Het had toen te maken met het optreden van president Trump in Oekraïne. Hij zou het land financiële hulp geweigerd hebben als zij niet wilden meewerken aan een onderzoek naar presidentskandidaat Biden. M.a.w. ‘Als jullie geld willen moet daar wel wat van jullie kant tegenover staan. Voor wat hoort wat.’
Is God ook zo? Wil Hij alleen met die mensen te maken hebben die het verdiend hebben? Uit wat hierboven staat, weet je al dat dit waarschijnlijk niet zo is.
In het laatste deel van de tekst trekt de Heer Jezus deze lijn naar ons toe door. Het is net alsof Hij ons vraagt: ‘Met wie ga je eigenlijk om? Alleen met mensen uit je eigen bubble? Zelfde leeftijd, zelfde interesses en dezelfde stijl? Ga je om met die mensen die je wat opleveren: plezier, goede contacten voor je netwerk, gezelligheid en avontuur? Of ga je eigenlijk met iedereen om, ongeacht wat het je kost of oplevert. Bij jou, geen quid pro quo.’ De Heer Jezus wil dat je gewoon met iedereen omgaat: het maakt niet uit wat het je kost (5,40) of oplevert. Zo is je hemelse Vader, zo moet jij ook zijn.’
Hij wil dat je een besmettingshaard van liefde en goedheid bent, net zoals Hij dat is. Net zolang totdat de hele wereld goed is en het Koninkrijk van God volmaakt is. Daar spelen ook wij een rol in.

Vraag (3) Met wie heb jij allemaal contact? Zijn daar ook contacten bij waar je helemaal niets aan hebt en die je alleen maar kosten? Hoeveel in vergelijking met die andere contacten?

4. De lat

Net zo goed zijn als God, dat is toch wel een paar maatjes te groot? Jazeker! Maar we beschouwen ons zelf toch als kinderen van God? We noemen Hem steeds Vader, dat betekent dat wíj zijn kinderen zijn. De Heer Jezus heeft een hoog ideaal voor ons klaarliggen. En ook hier mag je zeggen: Hij betaalt prijs en vraagt niets van ons dat hij niet ook zelf gedaan heeft. Hij is wat dat betreft echt een kind van zijn Vader, onze grote oudste broer.

Petrus schrijft:
Treed dus in de voetsporen van hem 22die geen enkele ​zonde​ beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die ​rechtvaardig​ oordeelt. 24Hij heeft in zijn lichaam onze ​zonden​ het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de ​zonde, ​rechtvaardig​ zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2).

Doordat Hij dat gedaan heeft, kunnen wij Hem in zijn voetsporen volgen, daar geeft Hij ons de kracht voor. Dus wees niet wanhopig, maar bouw op Hem. Als je je aan Hem toevertrouwt, verandert Hij je langzamerhand in een bron van het goede.
Dat is denk ik ook de rol die wij voor elkaar en anderen kunnen spelen in deze benauwde tijd van het coronavirus. Gerust in God en goed voor anderen.

Stelling: Als je dit leest, zou iedere christen eigenlijk een pacifist moeten zijn.

Broers en zussen, we leven in bijzondere tijden. Raar om elkaar zondag niet te zien.
Laten we naar elkaar omkijken en voor elkaar bidden. Wees er verzekerd van dat ik voor jullie bid.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God,
de verbondenheid met de Heilige Geest
zij met jullie allemaal!

Amen!

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in Preken. Bookmark de permalink.

6 reacties op ‘Grenzeloze liefde’ – het thema van zondag 15 maart

 1. Eme Kadijk schreef:

  Het voorbeeld van vergeven treft me wel heel mooi.
  Toch vind ik het moeilijk wanneer je te maken hebt met mensen die alleen maar hun eigen ding doen. Hun mening opdringen, die niet opstaan voor wat jij hun biedt (zeg maar mensen met een narcistische persoonlijkheid.) Na veel geven is er een grens bereikt waar bij je er zelf klaar mee bent. Hoe kun je zulke mensen liefde geven als je geen liefde meer voelt.

  • Je praktijkvoorbeeld is maar al te herkenbaar. Heel moeilijk voor ons. Liefde voelen zal moeilijk maar ik denk dat onze Heer ons niet zozeer de opdracht geeft liefde te voelen maar wel liefde te blijven tonen.

 2. Christa schreef:

  Hallo Wieb,

  Een mooie overdenking, maar ook confronterend. Ik denk dat ik best ook in mijn eigen bubbel zit en weinig aandacht voor mijn omgeving in zeker opzicht. Bedankt voor de wake up call.

  Hartelijke groet

 3. Willem schreef:

  Dag Wieb, we hebben hier thuis met zijn vieren de preek gelezen en er boeiend over zitten doorpraten. Bedankt!

 4. Peter schreef:

  Ha Wieb, dank voor de inzet van dit medium waardoor we toch iets van de bedoelde dienst kunnen beleven. Bij vraag 2 zit ik niet zozeer op de lijn van “straf” maar meer in de richting van “een mogelijkheid om me weer bewust te worden van mijn/onze kwetsbaarheid en wat ik vanuit dat gegeven belangrijk vind om te doen”. De uitnodiging tot grenzeloze liefde is daarbij zowel richtinggevend als confronterend. Oeps……….

 5. Nynke Sikkema schreef:

  Herkenbaar. Liefde voor vrienden en kinderen wil vaak nog wel wat lukken. Alhoewel ik ook zelfs dan merk dat mijn onvoorwaardelijkheid (en daarmee ook mijn liefde) het loodje kan leggen. Wat een klus. Tegelijk, zo is mijn beleving, ligt voor mij hier het wezen van mijn Godservaring. Als het me zo nu en dan lukt om onvoorwaardelijk vd ander te houden. Dank Wieb voor je mooie preek en gebed voor de gemeente. Het Goede.

Geef een reactie